Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2018 8. Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Yöntemler Sempozyumu (PAAYS 2018)

    Çalışma Grubu

    İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2

h-indeksi (WOS): 1