Asst. Prof.

Gökmen GÜNDOĞDU


Faculty of Economic and Administrative Sciences

Department of Administration

Commercial Law

Education Information

2010 - 2013

2010 - 2013

Doctorate

Universitaet Zürich (University of Zürich), Switzerland

2003 - 2006

2003 - 2006

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Private Law, Turkey

1999 - 2003

1999 - 2003

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Law, Hukuk, Turkey

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Law, Commercial Law

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Assistant Professor

Yildiz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

2005 - 2014

2005 - 2014

Research Assistant

Yildiz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Managerial Experience

2014 - 2014

2014 - 2014

Vice Dean

Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Courses

Doctorate

Doctorate

Haksız Rekabet Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Borçlar Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

İşletme Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Ticaret Hukuku

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Korona Virüs Salgının (COVID-19) Çekin İbrazı ve Ödenmesine Etkisi

Gündoğdu G. , Cantürk B. C.

Legal Hukuk Dergisi, vol.18, no.209, pp.2073-2098, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2020

2020

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 122/5 Maddesi Uyarınca Marka Lisans Alanın Denkleştirme İstemi

Gündoğdu G. , Cantürk B. C.

Banka ve Finans Hukuku Dergisi, vol.8, no.32, pp.1479-1528, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2007

2007

Anonim Ortaklık İle İşçileri Arasındaki İlişkide Yönetim Kurulu Üyesinin Hukuki Durumu

Gündoğdu G. , Kaplan H. A.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.65, no.2, pp.253-274, 2007 (National Refreed University Journal)

2007

2007

Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Tek Kişilik Anonim Ortaklık ve Tek Kişilik Limited Ortaklık

GÜNDOĞDU G.

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, vol.65, pp.223-263, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

2005

2005

555 Sayılı CoğİşKHKnın Uygulamasında Ürün Kavramı ve Bazı Sorunlar

GÜNDOĞDU G.

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, vol.63, pp.213-238, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Haksız Rekabet Hukuku İlkeleri Işığında “Paralel İthalat”

Gündoğdu G.

VI. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.268

2019

2019

RKHK m. 57 vd. Hükümlerine Dayalı Olarak Açılan TazminatDavalarında Zamanaşımı

Gündoğdu G.

VI. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.435

2018

2018

The Mediation in Unfair Competition Law

Gündoğdu G.

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Aydın, Turkey, 1 - 03 February 2018, pp.80

2014

2014

Single Member Companies as a matter of Law of Corporate Groups According to the new Turkish Commerciale Code

Gündoğdu G.

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sankt-Peterburg, Russia, 11 - 14 September 2014

Books & Book Chapters

2018

2018

Yargıtayın Son 5 Yıldaki Kararlarında Şirketler Topluluğu Hukuku - Teori ve Uygulamanın Karşılaştırılması

GÜNDOĞDU G.

in: Türk Ticaret Kanununun 5. Yıl Sempozyumu, Artuç Mustafa, ERsoy Erol, Editor, Türkiye Adalet Akademisi, Ankara, pp.227-257, 2018

2011

2011

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Bölünmenin İş İlişkilerine Etkisi

Gündoğdu G. , Kaplan H. A.

in: İş Dünyası ve Hukuk Prof Dr Tankut Centel e Armağan, , Editor, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, pp.1010-1031, 2011

2008

2008

Coğrafi İşaretlerin Kullanımı ve Denetimi

GÜNDOĞDU G.

in: Fikri ve Sinai Haklarda İhlal Halleri ve Davalari, , Editor, İstanbul Barosu Yayını, 2008

2007

2007

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Bölünmenin İş İlişkilerine Etkisi

GÜNDOĞDU G. , KAPLAN H. A.

in: İş Dünyası ve Hukuk Prof Dr Tankut Centel e Armağan, , Editor, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 2007

2007

2007

Kredi Kartını Çıkaran Kuruluş ile Kart Hamili Arasındaki İlişkiler

GÜNDOĞDU G.

in: Prof Dr Hüseyin Ülgen e Armağan, , Editor, Vedat Kitapçılık, 2007

Scientific Refereeing

June 2018

June 2018

LEGAL HUKUK DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

January 2017

January 2017

Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi

National Scientific Refreed JournalAnnouncements & Documents

ÖNEMLİ! VİZE MAZERET SINAVLARI ve PERŞEMBE GÜNKÜ TİCARET HUKUKU DERSİ HAKKINDA
Exam
5/30/2022

Değerli Öğrenciler,

Daha önce derste de belirtildiği üzere;

  • Reklam Hukuku dersinin mazeret sınavı, 31 Mayıs 2022 Salı günü, DERSTEN SONRA aynı sınıfta (Ders olacaktır),
  • Ticaret Hukuku dersinin mazeret sınavı, 2 Haziran 2022 Perşembe günü, DERS SAATİNDE aynı sınıfta (Ders olmayacaktır)

yapılacaktır.

Duyurulur.

Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Gündoğdu

Reklam Hukuku Dersi Reklam Örneği İnceleme Ödevleri (Gr-7 ve Gr-8)
Homework
4/26/2022

Değerli Öğrenciler,


Gruplara göre tayin edilen reklamlar aşağıdaki gibidir:

Grup 7: "Fawori Boya": https://www.youtube.com/watch?v=MwGl59zEQY8

Grup 8: "Çilekli Link ve Piknik":  https://www.youtube.com/watch?v=XNAvhm1IrNM


İyi çalışmalar,

Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Gündoğdu

28 Nisan Tarihli Ticaret Hukuku Dersi Pratik Çalışma
Announcement
4/20/2022

Değerli Öğrenciler,

28 Nisan 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek pratik çalışma ekte sunulmuştur. 

Pratik çalışmaya hazırlanıp gelmeniz, çalışmadan alacağınız verimi arttıracaktır.

İyi çalışmalar,

Dr. Öğr. Üyesi Gökmen GÜNDOĞDU

Ticaret Hukuku Pratik Çalışma_280....docx Creative Commons License

28 Nisan Tarihli Ticaret Hukuku Dersi Hk.
Announcement
4/18/2022

Değerli Öğrenciler,

Tarafımca verilen Ticaret Hukuku dersinin 28 Nisan 2022 Perşembe günkü oturumunda "Uygulama Çalışması/Pratik" yapılacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Gökmen GÜNDOĞDU

Reklam Hukuku Dersi 2021-2022 Bahar Dönemi Ödev Listesi
Homework
3/15/2022

Değerli Öğrenciler,

Reklam Hukuku Dersi 2021-2022 Bahar Dönemi Ödev Listesi ekte sunulmuştur.

İyi çalışmalar,

Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Gündoğdu

2021-2022 Bahar Dönemi Reklam Huku....xlsx Creative Commons License