Dr.Öğr.Üyesi

Gökmen GÜNDOĞDU


İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İşletme Bölümü

Ticaret Hukuku

Eğitim Bilgileri

2010 - 2013

2010 - 2013

Doktora

Universitaet Zürich (University of Zürich), Hukuk Fakültesi, İsviçre Ve Uluslararası Ekonomi Ve Ticaret Hukuku, İsviçre

2003 - 2006

2003 - 2006

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Türkiye

1999 - 2003

1999 - 2003

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk, Türkiye

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , Ticaret Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

2005 - 2014

2005 - 2014

Araştırma Görevlisi

Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Yönetimsel Görevler

2014 - 2014

2014 - 2014

Dekan Yardımcısı

Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Haksız Rekabet Hukuku

Lisans

Lisans

Borçlar Hukuku

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İşletme Hukuku

Lisans

Lisans

Ticaret Hukuku

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 122/5 Maddesi Uyarınca Marka Lisans Alanın Denkleştirme İstemi

CANTÜRK B. C. , GÜNDOĞDU G.

Banka ve Finans Hukuku Dergisi, cilt.8, ss.1479-1528, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Anonim Ortaklık ile İşçiler Arasındaki İlişkide Yönetim Kurulu Üyesinin Hukuki Durumu

GÜNDOĞDU G. , KAPLAN H. A.

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, cilt.65, ss.253-273, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Tek Kişilik Anonim Ortaklık ve Tek Kişilik Limited Ortaklık

GÜNDOĞDU G.

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, cilt.65, ss.223-263, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Anonim Ortaklık İle İşçileri Arasındaki İlişkide Yönetim Kurulu Üyesinin Hukuki Durumu

Gündoğdu G. , Kaplan H. A.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.65, ss.253-274, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

555 Sayılı CoğİşKHKnın Uygulamasında Ürün Kavramı ve Bazı Sorunlar

GÜNDOĞDU G.

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, cilt.63, ss.213-238, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Haksız Rekabet Hukuku İlkeleri Işığında “Paralel İthalat”

Gündoğdu G.

VI. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.268

2019

2019

RKHK m. 57 vd. Hükümlerine Dayalı Olarak Açılan TazminatDavalarında Zamanaşımı

Gündoğdu G.

VI. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.435

2018

2018

The Mediation in Unfair Competition Law

Gündoğdu G.

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Aydın, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2018, ss.80

2014

2014

Single Member Companies as a matter of Law of Corporate Groups According to the new Turkish Commerciale Code

Gündoğdu G.

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sankt-Peterburg, Rusya, 11 - 14 Eylül 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Yargıtayın Son 5 Yıldaki Kararlarında Şirketler Topluluğu Hukuku - Teori ve Uygulamanın Karşılaştırılması

GÜNDOĞDU G.

Türk Ticaret Kanununun 5. Yıl Sempozyumu, Artuç Mustafa, ERsoy Erol, Editör, Türkiye Adalet Akademisi, Ankara, ss.227-257, 2018

2011

2011

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Bölünmenin İş İlişkilerine Etkisi

Gündoğdu G. , Kaplan H. A.

İş Dünyası ve Hukuk Prof Dr Tankut Centel e Armağan, , Editör, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, ss.1010-1031, 2011

2008

2008

Coğrafi İşaretlerin Kullanımı ve Denetimi

GÜNDOĞDU G.

Fikri ve Sinai Haklarda İhlal Halleri ve Davalari, , Editör, İstanbul Barosu Yayını, 2008

2007

2007

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Bölünmenin İş İlişkilerine Etkisi

GÜNDOĞDU G. , KAPLAN H. A.

İş Dünyası ve Hukuk Prof Dr Tankut Centel e Armağan, , Editör, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 2007

2007

2007

Kredi Kartını Çıkaran Kuruluş ile Kart Hamili Arasındaki İlişkiler

GÜNDOĞDU G.

Prof Dr Hüseyin Ülgen e Armağan, , Editör, Vedat Kitapçılık, 2007

Bilimsel Hakemlikler

Haziran 2018

Haziran 2018

LEGAL HUKUK DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi