Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2015 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Yönetimsel Görevler

 • 2018 - Devam Ediyor Dekan

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Müh.Bölümü

 • 2018 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Müh.Bölümü

 • 2016 - 2018Dekan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Müh.Bölümü

 • 2009 - 2012Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Müh.Bölümü

Yönetilen Tezler

 • Akaryakıt İstasyonu Seçme Problemine Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bulanık Analitik Ağ Prosesi Yaklaşımı, GÜNERİ A. F. , A.KODALAK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Strateji Geliştirme ve Değerlendirme Yaklaşımı ve Uygulaması, GÜNERİ A. F. , A.KANDAKOĞLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Bulanık TOPSİS ve VİKOR Yöntemi Kullanılarak Rüzgar Enerjisi Santral Yer Seçimi, GÜNERİ A. F. , Y.AYDİN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Değer Analizinin Plastik Enjeksiyon Kalıp Endüstrisinde Uygulanması, GÜNERİ A. F. , S.KAYIKÇI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • ERP Danışman Firma Seçiminde Fuzzy ANP ve Fuzzy TOPSIS Yöntemlerinin Karşılaştırılması, GÜNERİ A. F. , M.BÜYÜKÖZKAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Proses Endüstrisinde Mevsimsel Talep Koşulları Altında Üretim Düzgünleştirme ve Çizelgeleme, GÜNERİ A. F. , Ş.ÖZGÜRLER(Öğrenci), Doktora, 2016
 • CPM, PERT ve Bulanık Mantık Teknikleriyle Proje Yönetimi ve Bir İşletmede Uygulanması, GÜNERİ A. F. , M.MAZLUM(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Mobil İletişim Bayi Konumlarının Belirlenmesinde Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemlerinin Kullanılması, GÜNERİ A. F. , D.GÜDÜCÜ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Lojistik Sektöründe Bulanık Mantık Karar Sürecinin Uygulanması, GÜNERİ A. F. , İ.YEL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Sonlu Kapasite Planlamada Yapay Sinir Ağlarının Kullanımına Yönelik Bir Model Tasarımı, GÜNERİ A. F. , A.TAŞKIN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Sıralı Akış Çizelgeleme Problemlerinin Arı Algoritmasıyla Çözümü, GÜNERİ A. F. , M.PARLAK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Tam Zamanında Üretimde Esneklik ve Hacim Esnekliğinin Geliştirilmesi, GÜNERİ A. F. , A.KUZU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Türkiye’ deki Mevcut Koşulların Bulanık Analitik Ağ Süreciyle Değerlendirilerek Uygun Tersane Yeri Seçimi, GÜNERİ A. F. , M.CENGİZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Lojistik Yönetiminde Süreçlerin Stokastik Şebekeler Yardımıyla Analizi ve Endüstriyel Bir Uygulama, GÜNERİ A. F. , K.AYTULUN(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Tedarik Zincirlerinde Talep ve Temin Sürelerine Duyarlı Çok Aşamalı Envanter Kararlarının İncelenmesi ve Endüstriyel Bir Uygulama, GÜNERİ A. F. , A.TAŞKIN(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Değişim Yönetimi ve Şirket Birleşmelerinde Değişim Yönetimi Uygulaması, GÜNERİ A. F. , C.Kürşad(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Araç Rotalama Problemleri ve Zaman Pencereli Stokastik Araç Rotalama Problemine Genetik Algoritma Yaklaşımı, GÜNERİ A. F. , Ş.ŞEKER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Tedarikçi Seçimi Probleminde Bütünleşik Sinirsel Bulanık Mantık Yaklaşımı, GÜNERİ A. F. , A.YÜCEL(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Tedarik Zinciri Yönetimi ve Elektronik Sektöründe Endüstriyel Bir Uygulama, GÜNERİ A. F. , C.KIZILKEÇİLİ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Servis Sistemlerinde Kaynakların Etkin Kullanılmasına Yönelik Benzetim Tabanlı Optimizasyonu, GÜNERİ A. F. , M.GÜL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016