Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2009 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik

 • 2001 - 2009 Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik

 • 2000 - 2001 Doç.Dr.

  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri

 • 1997 - 1999 Doç.Dr.

  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri

 • 1993 - 1999 Yrd.Doç.Dr.

  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri

 • 1984 - 1993 Araştırma Görevlisi

  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - 2019 Merkez Müdürü

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü

 • 2010 - 2018 Bölüm Başkanı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü

 • 2009 - 2018 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü

 • 2008 - 2011 Dekan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü

 • 2001 - 2002 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 1998 - 2001 Bölüm Başkan Yardımcısı

  İstanbul Üniversitesi, Ekonometri, Ekonometri

Verdiği Dersler

 • Lisans Zaman Serileri

 • Yüksek Lisans Yüksek Lisans Tezi

 • Doktora Doktora Tezi

 • Lisans Veri Analizi

 • Lisans Veri Madenciliğine Giriş

 • Lisans Bitirme Çalışması

 • Lisans Türkiye Ekonomisinin Kantitatif Analizi

 • Doktora Finansta İstatistik Yöntemler

 • Doktora İstatistiksel Veri Madenciliği

 • Lisans R ile İstatistik Uygulamalar

 • Yüksek Lisans Ekonometrik Modeller ve İstatistik Aletler

 • Yüksek Lisans Hayatta Kalım ve Olaylar Tarihçesi Analizi

 • Lisans Planlama Teknikleri

 • Lisans Bilgisayar Programlama

 • Yüksek Lisans Uygulamalı Zaman Serileri

 • Lisans Mesleki İngilizce 1

 • Lisans Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler

 • Lisans Ekonometri

Yönetilen Tezler

Tasarladığı Dersler

Program Geliştirmeler