Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2009 - Continues Professor

  Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Statistics

 • 2001 - 2009 Associate Professor

  Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Statistics

 • 2000 - 2001 Associate Professor

  Istanbul University, Faculty Of Economics, Ekonometri

 • 1997 - 1999 Associate Professor

  Istanbul University, Faculty Of Economics, Ekonometri

 • 1993 - 1999 Assistant Professor

  Istanbul University, Faculty Of Economics, Ekonometri

 • 1984 - 1993 Research Assistant

  Istanbul University, Faculty Of Economics, Ekonometri

Managerial Experience

 • 2017 - 2019 Director of the Center

  Yildiz Technical University, Faculty of Arts & Science, Department of Statistics

 • 2010 - 2018 Head of Department

  Yildiz Technical University, Faculty of Arts & Science, Department of Statistics

 • 2009 - 2018 Head of Department

  Yildiz Technical University, Faculty of Arts & Science, Department of Statistics

 • 2008 - 2011 Vice Dean

  Yildiz Technical University, Faculty of Arts & Science, Department of Statistics

 • 2001 - 2002 Deputy Head of Department

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Faculty of Arts & Science

 • 1998 - 2001 Deputy Head of Department

  İstanbul Üniversitesi, Ekonometri, Ekonometri

Courses

 • Undergraduate Zaman Serileri

 • Postgraduate Yüksek Lisans Tezi

 • Doctorate Doktora Tezi

 • Undergraduate Veri Analizi

 • Undergraduate Veri Madenciliğine Giriş

 • Undergraduate Bitirme Çalışması

 • Undergraduate Türkiye Ekonomisinin Kantitatif Analizi

 • Doctorate Finansta İstatistik Yöntemler

 • Doctorate İstatistiksel Veri Madenciliği

 • Undergraduate R ile İstatistik Uygulamalar

 • Postgraduate Ekonometrik Modeller ve İstatistik Aletler

 • Postgraduate Hayatta Kalım ve Olaylar Tarihçesi Analizi

 • Undergraduate Planlama Teknikleri

 • Undergraduate Bilgisayar Programlama

 • Postgraduate Uygulamalı Zaman Serileri

 • Undergraduate Mesleki İngilizce 1

 • Undergraduate Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler

 • Undergraduate Ekonometri

Advising Theses

Designed Lessons

Designed Programs