Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Empirical estimation of the power of test in outlier detection problem

STUDIA GEOPHYSICA ET GEODAETICA, cilt.63, ss.55-70, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Univariate Approach for Detecting Outliers in Geodetic Networks

JOURNAL OF SURVEYING ENGINEERING, cilt.140, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of subnetwork configuration design on deformation analysis

SURVEY REVIEW, cilt.46, ss.142-148, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

APPLICATION OF MEDIAN-EQUATION APPROACH FOR OUTLIER DETECTION IN GEODETIC NETWORKS

BOLETIM DE CIENCIAS GEODESICAS, cilt.19, ss.548-557, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

New Median Approach to Define Configuration Weakness of Deformation Networks

JOURNAL OF SURVEYING ENGINEERING, cilt.138, ss.101-108, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ELIMINATION OF SOME UNKNOWN PARAMETERS AND ITS EFFECT ON OUTLIER DETECTION

BOLETIM DE CIENCIAS GEODESICAS, cilt.18, ss.347-362, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DETECTING CONFIGURATION WEAKNESSES IN GEODETIC NETWORKS

SURVEY REVIEW, cilt.43, ss.713-730, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

INCREASING THE EFFICACY OF THE TESTS FOR OUTLIERS FOR GEODETIC NETWORKS

ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA HUNGARICA, cilt.46, ss.291-308, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EFFICIENCY OF ROBUST METHODS AND TESTS FOR OUTLIERS FOR GEODETIC ADJUSTMENT MODELS

ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA HUNGARICA, cilt.45, ss.426-439, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Increasing the Efficacy of the Conventional Deformation Analysis Methods: Alternative Strategy

JOURNAL OF SURVEYING ENGINEERING-ASCE, cilt.136, ss.53-62, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Investigation into Robust Estimation Applied to Correlated GPS Networks

IUGG XXIV General Assembly, Observing Our Changing Earth, International Association of Geodesy Symposia, cilt.133, ss.639-644, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

New Method for Outlier Diagnostics in Linear Regression

JOURNAL OF SURVEYING ENGINEERING, cilt.135, ss.85-89, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Outlier detection by means of robust regression estimators for use in engineering science

JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY-SCIENCE A, cilt.10, ss.909-921, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Increasing reliability of the test for outliers whose magnitude is small

SURVEY REVIEW, cilt.38, ss.274-285, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effectiveness of robust methods in heterogeneous linear models

JOURNAL OF GEODESY, cilt.76, ss.706-713, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Changing residuals by reweighting one or more observations

ZvF, cilt.128, ss.271-277, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Reliabilities of chi(2)- and F tests in Gauss-Markov model

JOURNAL OF SURVEYING ENGINEERING-ASCE, cilt.125, ss.109-135, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Robustifying conventional outlier detection procedures

JOURNAL OF SURVEYING ENGINEERING-ASCE, cilt.125, ss.69-86, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Application of equiredundancy design to M-estimation

JOURNAL OF SURVEYING ENGINEERING-ASCE, cilt.124, ss.103-124, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Finite sample breakdown points of outlier detection procedures

JOURNAL OF SURVEYING ENGINEERING-ASCE, cilt.123, ss.15-31, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Jeodezik ağlarda Uyuşumsuz Ölçülerin Klasik Yaklaşım ve Robust Yöntemlerle Belirlenmesi

HKM JEODEZİ, JEOİNFORMASYON VE ARAZİ YÖNETİMİ DERGİSİ, cilt.97, ss.3-14, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaba Hataların Belirlenmesindeki Sorunlar

HARİTA DERGİSİ, cilt.135, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Do Robust Methods Identify Outliers More Reliably Than

zfv, cilt.130, ss.174-180, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Increasing reliability of data snooping when outliers are

AVN, cilt.112, ss.7-12, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Increasing Reliability of the F-Test in the Gauss-Markov

zfv, cilt.129, ss.249-254, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

How can Reliability of the Test for Outliers be Measured?

AVN, cilt.107, ss.247-253, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Change of the diagonal elements of the hat matrix under

zfv, cilt.123, ss.266-271, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Generalized interative solution for geodetic coordinates

Bollettino di Geodesia e Scienze Affini, cilt.54, ss.109-120, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Die neuen Formeln zur Berechnung des Richtungswinkels ohne Quadrantenabfrage

zfv, cilt.117, ss.317-322, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Jeodezik Kartezyen Koordinatlardan Eğri Koordinatlara Dönüşüm İçin Yeni Algoritmalar

HARİTA DERGİSİ, cilt.111, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deniz Düzeyi Yükseliyor Mu

HARİTA DERGİSİ, cilt.103, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Normal Dağılımdan Sapmalar

HKM JEODEZİ, JEOİNFORMASYON VE ARAZİ YÖNETİMİ DERGİSİ, cilt.45, ss.168-186, 1983 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Theoretical and Empirical Minimum Detectable Displacements for Deformation Networks

FIG Working Week 2017 Surveying the world of tomorrow - From digitalisation to augmented reality, Helsinki, Finlandiya, 29 Mayıs 2017, ss.1

Yatay Kontrol Ağlarında farklı Deformasyon Analiz Yöntemlerinin Güvenilirliklerinin Araştırılması

Deformasyon Analizi Çalıştayı, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK), 2009 Yılı Bilimsel Toplantısı, 01 Ekim 2009

Modeling Multipath Effects for GPS Carrier Phase Observations

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, 01 Kasım 2008

A New GM- Estimate with High Breakdown Point

International Conference on Robust Statistics ICORS 2008, 01 Eylül 2008

An Investigation into Heteroscedastic Random Errors using Whites Test

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, 01 Kasım 2007

GPS Processing Software for Identifying Outliers

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, 01 Kasım 2007

Usage of Robust Statistics in Geodetic Networks

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, 01 Kasım 2006

Combination of least median of squares and least squares in case of leverage points for linear regression

International Symposium on Robust Classification and Discrimination with High Dimensional Data, 01 Ocak 2006

Combining Least Median of Squares with Least Squares in the case of Outliers in Y Direction for Linear Regression

International Symposium on Robust Classification and Discrimination with High Dimensional Data, 01 Ocak 2006

A Test for Baardas Internal Reliability Theory

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, 01 Kasım 2005

Estimation of Parameters for Linear Regression Using Median Estimator

International Conference on Robust Statistics (ICORS 2005), 01 Haziran 2005

Effects of Gross Errors on Reliability and Datum in Geodetic Networks

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, 01 Kasım 2004

Nivelman Ağlarında Medyan Yöntemiyle Kaba Hataların Belirlenmesi

Mühendislik Ölçmelerinde Jeodezik Ağlar, TUJK 2004 Bilimsel Toplantısı, 01 Ekim 2004

17 Ağustos 1999 İzmit Depremi Nedeniyle Küçükçekmece de Oluşan Deformasyonun GPS ile İzlenmesi

Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2003, cilt.1, ss.262-273

What is the Reliability of Robust Estimators in Network

First International Symposium on Robust Statistics and Fuzzy Techniques in Geodesy and GIS, 01 Nisan 2001

Local Reliability of The Least Median of Squares Method

First International Symposium on Robust Statistics and Fuzzy Techniques in Geodesy and GIS, 01 Mart 2001

Reliabilities of the Chisquare and F Tests

Second Turkish German Joint Geodetic Days Symposium, 01 Mayıs 1997

Türkiye Ulusal Düşey Datum Belirleme Projesinde Gelişmeler

Türkiye Ulusal Jeodezi-Jeofizik Birliği ve Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Bilimsel kongreleri, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 1995, cilt.1, ss.489-499

Deniz düzeyi verilerinin korelasyon da dikkate alınarak Robust Kestirim ile analizi

Türkiye Ulusal Jeodezi-Jeofizik Birliği ve Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Ulusal Algılama Birliği Bilimsel kongreleri, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 1995, cilt.1, ss.479-488

Düşey datum belirlemede deniz düzeyi verilerinin analizi

Jeofizik, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, Türkiye, 12 - 14 Nisan 1995, cilt.9, ss.97-102

Secular variation of mean sea level and vertical crustal motion using tide gauge and GPS data

Proc. 1st International Symposium on Deformations in Turkey, Türkiye, 5 Eylül - 09 Nisan 1994, cilt.1, ss.357-369

Türkiye Ulusal Düşey Datum Belirleme Projesinin Tanıtımı

Prof. Dr. H. Wolf Jeodezi Sempozyumu, Türkiye, 3 - 05 Kasım 1993, cilt.1, ss.90-120

Düşey datum belirlemede sorunlar ve aşamalı yaklaşım

Türkiye Ulusal Jeodezi-Jeofizik Birliği Genel Kurulu Bildiri Kitabı, Türkiye, 8 - 11 Eylül 1993, cilt.1, ss.21-46

Zaman Serilerinde Trend Belirlenmesi ve Bunun Periyodik Bölgeler Üzerine Etkisi

Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Eğitiminde 40. yıl Sempozyumu, 01 Ekim 1989

Düşey Yöndeki Yerkabuğu Hareketlerinin Belirlenmesi

İkinci Türk Haritacılar Kongresi, 01 Şubat 1989

Harita Üretiminde PC nin Kullanımı

Ülke Gelişiminde Harita Mühendisliğinin Rolü Sempozyumu, 01 Şubat 1989