Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Pollution removal from leachate using bottom ash-bentonite-zeolite liner

DESALINATION AND WATER TREATMENT, vol.160, pp.178-184, 2019 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

TREATMENT OF REAL PARACETAMOL WASTEWATER BY FENTON PROCESS

CHEMICAL INDUSTRY & CHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY, vol.23, pp.177-186, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Assessment of water quality using multivariate statistical techniques in Terkos water basin

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, vol.29, no.2, pp.1355-1366, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Sea water quality assessment of Prince Islands' Beaches in Istanbul

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.184, no.1, pp.149-160, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Post treatment of poultry slaughterhouse wastewater and appraisal of the economic outcome

Environmental Engineering And Management Journal, vol.11, pp.1634-1645, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development

Activated Sludge and Other Aerobic Suspended Culture Processes

Water Environment Research, vol.51, no.51, pp.1073-1123, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Restoration of the Golden Horn Estuary (Halic)

WATER RESEARCH, vol.43, no.20, pp.4989-5003, 2009 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Treatment of Textile Industry Wastewater in Anaerobic Condition Subcategory Coton Industry

Fresenius Environmental Bulletin, pp.1593-1599, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development

Articles Published in Other Journals

Integrated Study of Building Information Modeling (BIM) with Green Buildings for a Sustainable environment

Environmental Research Technology, vol.2, pp.46-54, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Yaygın Kullanımlı Antibiyotiklerin Konvansiyonel Arıtma Tesislerinde Giderimi

Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.2, pp.1-22, 2017 (Other Refereed National Journals)

Askeri Alanlardaki Kirliliklerin Gideriminde Biyoremediasyon Teknikleri

KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi,, vol.17, no.1, pp.31-36, 2014 (National Refreed University Journal)

Organohalojenlerin Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi ve Giderim Yöntemleri

KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.13, no.2, pp.38-43, 2010 (National Refreed University Journal)

Çevre Biyoteknolojisi Temelinde Genetik Yapısı Değiştirilmiş (Transgenik) Bitkilerle

KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.13, no.1, pp.45-52, 2010 (National Refreed University Journal)

Dispanser ve Özel Hastanede Oluşan Katı Atık Miktarları

Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.2, no.3, pp.237-241, 1996 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Perlit ve Bitümlü Kömürün Filtre Malzemesi Olarak Kullanımı

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.12-21, 1996 (National Refreed University Journal)

Pestisit Kullanımı ve Çevre Kirlenmesi

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, vol.1, no.103, pp.36-37, 1995 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SURFACE AND SUBSURFACE FLOW WETLAND TREATMENT FOR SMALL COMMUNITYWASTEWATER

INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESOURCERECOVERY IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING, İstanbul, Turkey, 15 - 16 November 2018 Sustainable Development

STATISTICAL EVALUATION OF THE ENVIRONMENTAL

INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESOURCERECOVERY IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 15 - 16 November 2018

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM FIRSATI

4th International Water Congress, İzmir, Turkey, 02 November 2017, vol.1, pp.55 Sustainable Development

Nanofiltrasyon Prosesi ile Antibiyotiklerin Sulu Çözeltiden Giderimleri

5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 September 2017, vol.1, no.1, pp.111

THE PROBLEM OF URBANIZATION AND ENVIRONMENTAL TOPICS IN URBAN TRANSFORMATION

International Symposium of Water and Wastewater Management, Malatya, Turkey, 26 October 2016, pp.55-59 Sustainable Development

Developing the Method for the AntibioticAnalyses Held in the Water Matrice

10th Aegean Analytical Chemistry Days, Çanakkale, Turkey, 1 - 02 October 2016

Toxicity Determination of Poultry Slaughterhouse Wastewater in Receiving Environment

EurAsia 2016 Waste Management Symposium, İstanbul, Turkey, 2 - 04 May 2016, pp.689-692

Removal of Highly Polluted Wastewater by Electrocoagulation Process

1st International Conference on Environmental Science and Technology, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 9 - 13 September 2015, vol.1

Determination of Clarithromycin Antibiotic Concentration in Wastewater

1st International Conference on Environmental Science and Technology, 01 September 2015

Kentsel Dönüşüm Sürecinde Su Tasarrufu

Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 May 2015, pp.66 Sustainable Development

The Relation Of Flow-Cost For Aeration Tanks

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 01 May 2014

Watersheds and Management in İstanbul

6th Advances in Civil Engineering-6th İnternational Conference (ACE), 06 October 2004 - 08 October 2008

Earthqake Effects In Environmental Systems

Technical Congress of Küçükçekmece And Its Periphery “ Earthqake And Planning, İstanbul, Turkey, 08 October 2003, pp.781-787

Şeker Sanayii Atıklarının Anaerobik Olarak Arıtımı

Üçüncü Ulusal Şeker Üretim Teknolojisi Semineri, Ankara, Turkey, 17 September 2002, pp.142-150

Ev Kaynaklı Ecza Atıkları Potansiyelinin Araştırılması

GAP – Çevre Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 16 October 2000, pp.1167-1176

Searching Mathematical Relationships Between Municipal Refuse Generation Rate and Electricity and Water Consumption

Proceeding of the Fourteenth International Conference on Solid Waste Technology and Management, 01 October 1998

The Potential of Household Hazardous Wastes in Metropolitan Istanbul City

Proceeding of the Thirteenth International Conference on Solid Waste Technology and Management, 01 October 1997

Recoverable Materials from Domestic Solid Wastes in Istanbul Metropolitan City

Proceeding of the Thirteenth International Conference on Solid Waste Technology and Management, 01 October 1997

Petrol Taşımacılığı ve Deniz Kirlenmesi

Deniz, Çevre, Enerji 2. Karamürsel Denizcilik Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 30 June 1996, pp.100-110 Sustainable Development

İzokinetik Şartlarda Partikül Madde Ölçümünün İncelenmesi

I. Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 24 June 1996, pp.571-580

Türkiyede Yeraltısuyu Kirliliği Potansiyelinin Araştırılması

GAP 1. Mühendislik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 May 1996, pp.496-501

Nüfus Artışı İnsan Kaynağı ve Çevre İlişkileri

Türk Devletleri Arasında 1.İlmi İşbirliği Konferansı, 01 June 1994

Türkiye deki Pestisit Kullanımının Değerlendirilmesi

Türk Devletleri Arasında 2. İlmi İşbirliği Konferansı, 26 - 29 June 1993

Türkiye'deki Pestisit Kullanımın Değerlendirilmesi

Türk Devletleri Arasında 2. İlmi İşbirliği Konferansı, 01 June 1993

Atmosferik Stabilite Taini Metotlarının İstanbul Bölgesinde Uygulanması

Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 May 1991, pp.741-746

Atıksu Arıtma Tesisleri Maliyet Analizlerinin Belirlenmesi

1. Ulusal Çevre Sorunları Sempozyumu, Erzurum, Turkey, pp.853

Books & Book Chapters

ORGANİK TEKNOLOJİLERLE ATIKSUARITIMI

in: Çevre Bilim ve Teknoloji, Ayşegül AKDOĞAN EKER, Fatma İlter TÜRKDOĞAN, Fatma Gülen İSKENDER, Neşe TÜFEKÇİ, Süleyman ÖVEZ, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.524-546, 2018

PERLİT İLE ATIKSULARDA AMONYAK GİDERİMİ

in: Çevre Bilim ve Teknoloji, Ayşegül Akdoğan Eker, Fatma İlter Türkdoğan, Fatma Gülen İskender,Neşe Tüfekci,Süleyman Övez, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.440-463, 2018

Evaluation of Anaerobic Treatability of Between Cotton and Polyster Textile Industry Wastewater

in: Waste Water - Treatment and Reutilization, Einschlag, F.S. Garcia, Editor, Intech, Londra, pp.50-64, 2011 Sustainable Development