Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Enhancing Socio-cultural and Socio-economic Values with Architectural Design - Revitalization of Place

Fourteenth International Conference Design Principles and Practices, Advocacy in Design: Engagement, Commitment and Action - Online Conference, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 13 Kasım 2020, ss.1-10

Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu Merkez Atölyesi

DOCOMOMO Türkiye, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XI, Samsun, Türkiye, 16 Aralık 2016, ss.48

A RESEARCH ON THE CURRENT PROBLEMATICS AND POSSIBLE SOLUTIONS OF ARCHITECTURAL DESIGN EDUCATION

DAKAM EDUCATION STUDIES 17 International Conference on Education and Learning, İstanbul, Türkiye, 21 Nisan 2016, ss.29-39

Kitap & Kitap Bölümleri

Mimari Tasarım Stüdyosunda Bedensel Farkındalık ve Alternatif Kavrayışlar Üzerine

Mimarlık Okullarında Tasarım Stüdyoları: Farklı Denemeler, Ayşen Çelen Öztürk, Editör, YEM yayın, İstanbul, ss.68-77, 2019