Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2018 - Devam Ediyor Journal of Balkan and Black Sea Studies

  Baş Editör

 • 2014 - Devam Ediyor Südost-Forschungen

  Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

 • 2016 - Devam Ediyor Pro Oriente Südosteuropa Kommission (Avusturya)

  Bilim Kurulu Üyesi

 • 2004 - 2008Südosteuropa-Gesellschaft (Münih)

  Üye

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 • Haziran 2019“Alman Der Spiegel Dergisinde Bulgaristan’daki 1984-1989 Etnik Temizlik Politikaları ve 1989 Zorunlu Göçü“, 1989 Göçünün 30. Yıl Dönümü Uluslararası Sempozyumu: 1989 Yılında Türklerin Bulgaristan'dan Zorunlu Göçü, 15-16 Haziran 2019, Çorlu.

  Tekirdağ

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

 • Şubat 2018 - Şubat 2018Tonya Tarihi ve Kültürü Sempozyumu

  Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

  Hacısalihoğlu M.

  Trabzon, Türkiye

 • Ocak 2017 - Ocak 2017International Symposium on Islamophobia in Europe: Past and Present

  Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

  Hacısalihoğlu M.

  İstanbul, Türkiye

 • Mayıs 2015 - Mayıs 2015International Congress on Turkey and Balkans / Uluslararası Türkiye ve Balkanlar Kongresi, Organizasyon: YTÜ BALKAR (Mehmet Hacısalihoğlu) ve Uluslarası Saraybosna Üniversitesi Balkan Araştırma Merkezi (Ali Caksu), Yer: Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, 15-17 Mayıs 2015, Saraybosna

  Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

  Çaksu A. , Hacısalihoğlu M.

  Sarajevo, Bosna-Hersek

 • Mayıs 2014 - Mayıs 2014Uluslararası Sempozyum: Türkiye ve Balkanlarda Barış / Turkey and Peace in the Balkans, Organizasyon: İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi BALKAR, İstanbul Ticaret Odası, 28-30 Mayıs 2014

  Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

  Hacısalihoğlu M.

  İstanbul, Türkiye

 • Mart 2014 - Mart 2014Uluslararası Sempozyum: History Textbooks and the Image of the Other in the Balkans and Caucasus / Balkanlar’da ve Kafkaslar’da Tarih Ders Kitapları ve Öteki İmajı, Saraybosna Üniversitesi, YTÜ BALKAR, Yunus Emre Enstitüsü, 25 Mart 2014, Saraybosna

  Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

  Hacısalihoğlu M.

  Sarajevo, Bosna-Hersek

 • Şubat 2014 - Şubat 2014Balkanların Dünü, Bugünü ve Yarının Tahayyülü, YTÜ BALKAR ve TUİÇ BALKAM, Yıldız Teknik Üniversitesi, 18-19 Şubat 2014.

  Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

  Hacısalihoğlu M.

  İstanbul, Türkiye

 • Aralık 2013 - Aralık 2013Ulusal Sempozyum: Türkiye ve Balkanlar: Güncel Sorunlar, Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR), 6 Aralık 2013, Organizasyon komitesi Mehmet Hacısalihoğlu, Hüsamettin Aslan.

  Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

  Hacısalihoğlu M.

  İstanbul, Türkiye

 • Eylül 2013 - Ekim 2013Uluslararası Sempozyum: Comparisons of Empires in Spaces ‚in Between‘: The Southern Caucasian Region and the Historic Moldova between the Russian, Ottoman, Persian and Habsburg Empires (Organization by Austrian Academy of Sciences, in cooperation with BALKAR), 30 Eylül-1 Ekim 2013, Avusturya Kültür Forumu, İstanbul

  Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

  Hacısalihoğlu M.

  İstanbul, Türkiye

 • Ekim 2012 - Ekim 2012Uluslararası Sempozyum: The Balkan Wars 1912/13. Experience, Perception, Rememberance. International Conference on the Occasion of the 100th Anniversary, YTU Center for Balkan and Black Sea Studies (BALKAR) (Mehmet Hacısalihoğlu), Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS) (Katrin Böckh, Sabine Rutar), Universitaet Regensburg (Heike Karge), 11-13 October 2012, Istanbul.

  Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

  Hacısalihoğlu M.

  İstanbul, Türkiye

 • Mayıs 2012 - Mayıs 2012International Symposium on the Ottoman Empire and the First World War, Utah University (Hakan Yavuz), Sarajevo University (Edin Raduşiç) and Yıldız Technical University (Mehmet Hacısalihoğlu), 16-120 May 2012, Sarajevo

  Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

  Hacısalihoğlu M.

  Sarajevo, Bosna-Hersek

 • Mart 2012 - Mart 2012Sempozyum “Türkiye’deki Kafkas Toplulukları ve Dönüşen Kafkasya”, Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR), 6 Mart 2012, İstanbul

  Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

  Hacısalihoğlu M. , Wakizaka K.

  İstanbul, Türkiye

 • Aralık 2011 - Aralık 2011Symposium on “Tarih Ders Kitaplarında Birinci Dünya Savaşı”, Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR), 7 Aralık 2011, İstanbul

  Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

  Hacısalihoğlu M.

  İstanbul, Türkiye

 • Aralık 2010 - Aralık 2010Uluslararası Konferans “1864 Kafkas Göçü: Savaş ve Sürgün / The Caucasian Migration of 1864: War and Exile”, , Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR), IRCICA, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 6-7 Aralık 2010, İstanbul.

  Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

  Hacısalihoğlu M.

  İstanbul, Türkiye

 • Aralık 2009 - Aralık 2009Uluslararası Konferans “20. Yılında 89 Göçü” (20th Anniversary of the 89 Exodus), Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler Bölümü, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü, Balkanlar Medeniyet Merkezi, Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Kulübü, 7-8 Aralık 2009, Istanbul. Reviews: - Ömer Engin Lütem, Avrasya İncelemeleri Merkezi / Center for Eurasian Studies, Günlük Bülten – Daily Bulletin, Tarih / Date 18.12.2009, Sayı / Issue: 310 ve 311. - H. Yıldırım Ağanoğlu, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, 8 Aralık 2009. - Mehmet Hacısalihoğlu – Neriman Ersoy Hacısalihoğlu, Yıldızlar, Yıl 2, Sayı 5, Ocak 2010, s. 46-48.

  Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

 • Kasım 2008 - Kasım 2008Sempozyum “Türkiye’de Vatandaşlık Rejiminin Tarihsel Kökenleri: II. Abdülhamid ve İttihad-Terakki Dönemleri”, Yıldız Teknik Üniversitesi Küresel İncelemeler Merkezi, 7 November 2008, İstanbul

  Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

  Hacısalihoğlu M.

  İstanbul, Türkiye

 • Ekim 2007 - Ekim 2007International Conference on Rule and Conflict, Representation and Crisis: Multiethnic Empires since the 19th Century”, Freiburg, October 3rd-6th, 2007, Freiburg im Breisgau

  Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

  Hacısalihoğlu M.

  Freiburg, Almanya

 • Mayıs 2007 - Mayıs 2007International Conference on Minority Issues in the Balkans and the EU, May 16th, 2007

  Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu