Mesleki Deneyim

Yönetilen Tezler

  • Türk - Yunan Tarih Ders Kitaplarında Karşılaştırmalı Öteki, HACISALİHOĞLU M. , B.Ayanoğlu(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
  • Hırvatistan'da Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı İmajı, HACISALİHOĞLU M. , M.Zunic(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
  • Türkçe Çocuk Gazetelerinde Osmanlı Kimliği (1869-1908) (Ahlak, İlim, Dil, Tarih ve Coğrafya), HACISALİHOĞLU M. , E.Yılmaz(Öğrenci), Doktora, 2016
  • Pozitivist Bir Milliyetçi Olarak Ahmed Rıza Bey, HACISALİHOĞLU M. , M.Dursun(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
  • Türkiye'deki Gürcü ve Çerkes Diasporasının Gözüyle Abhazya Meselesi ve Kimlik Sorunu, HACISALİHOĞLU M. , K.Wakizaka(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
  • Alevi Yazınında Osmanlı Algısı, HACISALİHOĞLU M. , E.Buz(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016