Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2014 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bili.ve Uluslararası ilişk.Böl.

 • 2008 - 2014 Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bili.ve Uluslararası ilişk.Böl.

 • 2003 - 2008 Yrd.Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bili.ve Uluslararası ilişk.Böl.

 • 2001 - 2003 Öğretim Görevlisi Dr.

  Ludwig-Maximilians-Universitaet München, Fakultaet für Kulturwissenschaften, Institut für Geschichte des Nahen Orients sowie Turkologie

Yönetimsel Görevler

 • 2019 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bili.Ve Uluslararası İlişk.Böl.

 • 2016 - Devam Ediyor Fakülte Kurulu Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bili.ve Uluslararası ilişk.Böl.

 • 2010 - Devam Ediyor Merkez Müdürü

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bili.ve Uluslararası ilişk.Böl.

 • 2017 - 2020 Senato Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bili.Ve Uluslararası İlişk.Böl.

 • 2015 - 2016 Dekan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bili.ve Uluslararası ilişk.Böl.

 • 2009 - 2010 Dekan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

 • 2006 - 2009 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bili.ve Uluslararası ilişk.Böl.

Verdiği Dersler

 • Lisans Uygulamalı Araştırma

 • Lisans Siyasi Tarih 2

 • Doktora Modern Balkan Tarihi

 • Doktora Rusya: Tarih, Siyaset, Toplum

 • Yüksek Lisans Balkanlarda ve Türkiye'de Osmanlı Geçmişi ve Kimlik Sorunu

 • Lisans Balkanlarda Uluslaşma Hareketleri ve Türkiye

 • Yüksek Lisans Jön Türkler

 • Yüksek Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Yüksek Lisans Rusya Tarihi

 • Doktora Seminer

 • Lisans Siyasi Tarih 1

 • Lisans History of the Balkans

 • Doktora Balkanlar’da Kimlik, Ulusçuluk ve Uluslararası İlişkiler

 • Lisans Balkan Tarihi

 • Lisans Quellen und Historiographie zur Osmanenzeit auf dem Balkan

 • Lisans Reformen im Osmanischen Reich und die Balkanfrage

 • Yüksek Lisans Balkanlar

 • Lisans Innerbalkanische Konflikte und osmanische Politik in der ‚Mazedonischen Frage’ nach dem Berliner Kongress (1878-1918)

 • Lisans Osmanismus und Ethnische Nationalismen: Unabhaengigkeitsbewegungen im ausgehenden Osmanischen Reich

Verdiği Kurs ve Eğitimler

 • 2019 - 2019 BALKAR Makedonca 1 ve Makedonca 2

  Uygulama Araştırma Merkezi - Sertifika Programı

  Hacısalihoğlu M.

Araştırma Altyapısı Bilgileri

 • Mart 2010 Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi

  Uygulama Araştırma Merkezi - Müdürlük

  Hacısalihoğlu M.