Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2014 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bili.Ve Uluslararası İlişk.Böl.

 • 2008 - 2014Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bili.Ve Uluslararası İlişk.Böl.

 • 2003 - 2008Yrd.Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bili.Ve Uluslararası İlişk.Böl.

 • 2001 - 2003Öğretim Görevlisi Dr.

  Ludwig-Maximilians-Universitaet München, Fakultaet für Kulturwissenschaften, Institut für Geschichte des Nahen Orients sowie Turkologie

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Senato Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bili.Ve Uluslararası İlişk.Böl.

 • 2016 - Devam Ediyor Fakülte Kurulu Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bili.Ve Uluslararası İlişk.Böl.

 • 2010 - Devam Ediyor Merkez Müdürü

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bili.Ve Uluslararası İlişk.Böl.

 • 2015 - 2016Dekan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bili.Ve Uluslararası İlişk.Böl.

 • 2009 - 2010Dekan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak.

 • 2006 - 2009Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bili.Ve Uluslararası İlişk.Böl.

Verdiği Dersler

 • LisansUygulamalı Araştırma

 • LisansSiyasi Tarih 2

 • DoktoraModern Balkan Tarihi

 • DoktoraRusya: Tarih, Siyaset, Toplum

 • Yüksek LisansBalkanlarda ve Türkiye'de Osmanlı Geçmişi ve Kimlik Sorunu

 • LisansBalkanlarda Uluslaşma Hareketleri ve Türkiye

 • Yüksek LisansJön Türkler

 • Yüksek LisansBilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Yüksek LisansRusya Tarihi

 • DoktoraSeminer

 • LisansSiyasi Tarih 1

 • LisansHistory of the Balkans

 • DoktoraBalkanlar’da Kimlik, Ulusçuluk ve Uluslararası İlişkiler

 • LisansBalkan Tarihi

 • LisansQuellen und Historiographie zur Osmanenzeit auf dem Balkan

 • LisansReformen im Osmanischen Reich und die Balkanfrage

 • Yüksek LisansBalkanlar

 • LisansInnerbalkanische Konflikte und osmanische Politik in der ‚Mazedonischen Frage’ nach dem Berliner Kongress (1878-1918)

 • LisansOsmanismus und Ethnische Nationalismen: Unabhaengigkeitsbewegungen im ausgehenden Osmanischen Reich

Yönetilen Tezler

 • Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları Muhacirlerinin Tabiiyet, İskan, Mali Yardım ve İstihdam Sorunlarının Çözümüne Yönelik Bazı Uygulamaları

  Hacısalihoğlu M. (Danışman)

  M.Eyigün(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019

 • Kafkas Diaspora Medyasında Tarih ve Kimlik: Jıneps Gazetesi Örneği

  Hacısalihoğlu M. (Danışman)

  A.Alkanat(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019

 • Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi Siyasi Seçkinlerinin Suriye'ye Bakışı

  Hacısalihoğlu M. (Danışman)

  O.Kuyumcuoğlu(Öğrenci), Doktora, 2018

 • Türkçe Çocuk Gazetelerinde Osmanlı Kimliği (1869-1908) (Ahlak, İlim, Dil, Tarih ve Coğrafya)

  HACISALİHOĞLU M.

  E.Yılmaz(Öğrenci), Doktora, 2016

 • Pozitivist Bir Milliyetçi Olarak Ahmed Rıza Bey

  HACISALİHOĞLU M.

  M.Dursun(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Türkiye'deki Gürcü ve Çerkes Diasporasının Gözüyle Abhazya Meselesi ve Kimlik Sorunu

  HACISALİHOĞLU M.

  K.Wakizaka(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Alevi Yazınında Osmanlı Algısı

  HACISALİHOĞLU M.

  E.Buz(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Türk - Yunan Tarih Ders Kitaplarında Karşılaştırmalı Öteki

  HACISALİHOĞLU M.

  B.Ayanoğlu(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Hırvatistan'da Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı İmajı

  HACISALİHOĞLU M.

  M.Zunic(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

Verdiği Kurs ve Eğitimler

 • 2019 - 2019BALKAR Makedonca 1 ve Makedonca 2

  Uygulama Araştırma Merkezi - Sertifika Programı

  Hacısalihoğlu M.

Araştırma Altyapısı Bilgileri

 • Mart 2010Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi

  Uygulama Araştırma Merkezi - Müdürlük

  Hacısalihoğlu M.