Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Girit Adasının Osmanlı Elinden Çıkışı: Pınar Şenışık’ın Kitabı Üzerine”

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, ss.403-410, 2013 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Inclusion and Exclusion: Conscription in the Ottoman Empire

Journal Of Modern European History, ss.264-286, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Tonya Tarihi ve Kültürü Sempozyumu”

Toplumsal Tarih, ss.16-17, 2018 (Hakemsiz Dergi)

“Introduction to the Special Issue: Islamophobia in Europe”

IRCICA Journal, cilt.3, no.5, ss.13-28, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yane Sandanski as a political leader in the era of the Young Turks

Cahiers balkaniques, cilt.40, ss.61-84, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1878-1918 Arasında Romanya. İç ve Dış Siyaset ve Azınlıklar

Tarih Bilinci, cilt.17, ss.140-144, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Ulus devlet Politikaları ve Toponomik Değişim

Toplumsal Tarih, ss.86-92, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Jön Türklerin Balkan Politikası 1908-1913

DİVAN: DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR DERGİSİ, cilt.13, ss.99-127, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Ottoman Administration of Bulgaria and Macedonia during the 19th 20th Centuries in Recent Turkish Historiography

Turkish Review of Balkan Studies, cilt.11, ss.85-123, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"M. Şükrü Hanioğlu, Preparation for a Revolution, Young Turks, 1902-1908. Oxford 2001"

Südost-Forschungen, no.62, ss.576-579, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İttihadcılar ve Makedonya İhtilal Komiteleri: İttihad ve Terakki Hükümetinin Başlamasına Kadar İlişkiler, Pazarlıklar ve Sonuçları

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, cilt.38, ss.101-117, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

". Şükrü Hanioğlu, The Young Turks in Opposition. New York, Oxford, 1995"

Südost-Forschungen, ss.460-463, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“Makedonya Güncel Tarih Ders Kitaplarında I. Dünya Savaşı”

Uluslararası 13. Balkan Tarihi Kongresi, 1-2 Aralık 2018, Samsu, Samsun, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2018

“Alman Der Spiegel Dergisinde Bulgaristan’daki 1984-1989 Etnik Temizlik Politikaları ve 1989 Zorunlu Göçü“

1989 Göçünün 30. Yıl Dönümü Uluslararası Sempozyumu: 1989 Yılında Türklerin Bulgaristan'dan Zorunlu Göçü, 15-16 Haziran 2019, Çorlu., Tekirdağ, Türkiye, 15 - 16 Haziran 2019

“Tarih Eğitiminde Yerel Tarih, Aile Tarihi ve Milli Kimlik”

Türk Eğitim Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 27-28 Aralık 2018, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Aralık 2018

“The Town and the District Melnik in the 19th Century”

CIEPO 23 Sofia 11-15 September 2018, Sofya, Sofija, Bulgaristan, 11 - 15 Eylül 2018

“Memory of War in Eastern Black Sea Region”

I. Dünya Savaşı ve XX. Yüzyılın Başında Türk-Rus İlişkileri Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu ve Rusya Bilimler Akademisi, 3-7 Nisan 2018, Moskova, Moskva, Rusya, 3 - 07 Nisan 2018

"Balkanlarda Muhalif Hareketler ve Sultan II. Abdülhamid"

100 Yıl Sonra Sultan II. Abdülhamid Han" - Uluslararası İlmi Toplantı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Sabahattin Zaim Üniversitesi, 23-24 Şubat 2018, İstanbul , İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Şubat 2018

“Ayanlık Döneminde Tonya’nın Yükselişi”

Tonya Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Tonya Belediyesi, 16 Şubat 2018, Tonya , Trabzon, Türkiye, 16 Şubat 2018

İttihatçıların Merkeziyetçiliği ve Millet Sistemi: Bulgar Eksarhlığı ve Okul Meselesi

Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017

San Stefano Negotiations between the Ottoman Empire and Russia in 1878 and the Question of Muslim Population

7th International Balkan Annual Conference IBAC The Role of Diplomacy in the History of the Balkans, Priştine, Kosova, 9 - 10 Kasım 2017

History Education in the Balkans and Islamophobia

International Conference on Islamophobia in Europe Past and Present, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Ocak 2017

Turkey between the Near East and the Balkans

European Neighborhood Policy and Eastern Partnership - beyond 2020, Koshice, Slovakya, 3 - 04 Ekim 2016 identifier identifier identifier

II Abdülhamid Döneminde Osmanlı Devleti ve Balkanlar

Doğumunun 174. Yılında II. Abdülhamid Han ve Dönemi, 22 - 25 Eylül 2016

“II. Abdülhamid ve Balkan Politikası”

Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi Sempozyumu, 22-25 Eylül 2016, TBMM Milli Saraylar, Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2016

“Coğrafya, Kimlik ve Vatan: 19. Yüzyılda Osmanlı-Rusya İlişkileri”

Tarihsel Perspektiften Türkiye-Rusya İlişkilerini Anlamak, Kadir Has Üniversitesi CIES, 19 Şubat 2016, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 19 Şubat 2016

“Jön Türklerin Balkan Politikası ve Balkan Savaşlarına Giden Süreç”

Balkan Savaşları Sempozyumu, Kara Harp Akademisi, 15 Şubat 2016, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 15 Şubat 2016

The Rise of Sliven İslimye from a Balkan Village to a Province Center in the Ottoman Empire

5th International Balkan Annual Conference IBAC 2015. The Balkans- Past and Present. Mutual Influences and Interactions, Sofija, Bulgaristan, 26 - 28 Kasım 2015

The Importance of Historical Legacy in Turkish Balkan Relations

International Congress on Turkey and Balkans, Organization by YTU BALKAR (Mehmet Hacısalihoğlu) and International University of Sarajevo Balkan Research Center (Ali Caksu), May 15th-17th, 2015, Sarajevo, Sarajevo, Bosna-Hersek, 15 - 17 Mayıs 2015

Das Osmanische Reich im Geschichtsunterricht auf dem Balkan

TEZ-Vortragsreihe Sommersemester 2015. Die Osmanen und Südosteuropa. Geschichte und Erbe der Osmanen auf dem Balkan, Hamburg, Almanya, 03 Haziran 2015

“Das Bild des Ersten Weltkrieges in den Schulbüchern Mazedoniens und der Türkei”

International Symposium: Deutscher Historikertag, 23-26 Eylül 2014, Göttingen, Göttingen, Almanya, 23 - 26 Eylül 2014

“History Textbooks of Macedonia”

Sempozyum: History Textbooks and the Image of the Other in the Balkans and Caucasus / Balkanlar’da ve Kafkaslar’da Tarih Ders Kitapları ve Öteki İmajı, Saraybosna Üniversitesi, YTÜ BALKAR, Yunus Emre Enstitüsü, 25 Mart 2014, Saraybosna, Sarajevo, Bosna-Hersek, 25 Mart 2014

“Osmanlı Döneminde Balkanlar”

Sempozyum: Balkanların Dünü, Bugünü ve Yarının Tahayyülü, YTÜ BALKAR ve TUİÇ BALKAM, Yıldız Teknik Üniversitesi, 18-19 Şubat 2014, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Şubat 2014

“II. Abdülhamid ve Jön Türkler”

II. Uluslararası Balkanlar ve Göç Kongresi, İstanbul Üniversitesi, 23-24 Ekim 2103, İstanbul, Türkiye, 10 Şubat 2014

“Türkiye’de Balkanlardan Göçler Hakkında Tarih Yazımı”

II. Uluslararası Balkanlar ve Göç Kongresi, İstanbul Üniversitesi, 23-24 Ekim 2013, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2013

“Flight and Emigration of Muslims as Response to the Russian Expansion in the Black Sea Region”

Uluslararası Sempozyum: Comparisons of Empires in Spaces ‚in Between‘: The Southern Caucasian Region and the Historic Moldova between the Russian, Ottoman, Persian and Habsburg Empires (Organization by Austrian Academy of Sciences, in cooperation with BALKAR), 30 Eylül-1 Ekim 2013, Avusturya Kültür Forumu, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 30 Eylül - 01 Ekim 2013

“Die jungtürkische Albanienpolitik, 1912-1914”

Die Balkankriege und Albanian, Uluslararası Sempozyum, 10-11 Haziran 2013, Tiran. , Tirane, Arnavutluk, 10 - 11 Haziran 2013

“Memory of Wars against Russia in Trabzon and the Image of the Russians”

The Caucasus at the Imperial Twilight: Nationalism, Ethnicity, and Nation-Building (1870s-19202), 5-9 Haziran 2013, Tiflis, Tbilisi, Gürcistan, 5 - 09 Haziran 2013

“Die Balkankriege aus der Sicht der beiteiligten Staaten, insbesondere Griechenland und der Türkei“

Griechenland und die Balkankriege 1912/1913, 23-24 Şubat 2013, Münster, Münster, Almanya, 23 - 24 Şubat 2013

“Balkan Savaşlarının Sonuçları ve Osmanlı Siyasal Düşüncesine Etkileri”

Yüzüncü Yılında Balkan Savaşları Sempozyumu, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 10 Kasım 2012, İstanbul, Türkiye, 10 Kasım 2012

“Balkan Ülkelerinin Balkan Savaşlarına Bakışları”

100. Yılında Balkan Savaşları ve Bugünkü Balkan Ulusları Sempozyumu, 20 Ekim 2012, Balkan Türkleri Federasyonu, Lüleburgaz., Kırklareli, Türkiye, 20 Ekim 2012

“Negotiations and Agreements for Population Transfers in the Balkans (from the Beginning of the 19th Century until 1912)”

The Balkan Wars 1912/13. Experience, Perception, Rememberance. International Conference on the Occasion of the 100th Anniversary, YTU Center for Balkan and Black Sea Studies (BALKAR), Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS), Universitaet Regensburg, 11-13 October 2012, Istanbul, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2012

Makedonya Güncel Tarih Ders Kitaplarında Balkan Savaşları

Balkan Savaşlarının 100. Yılı, 11-13 Mayıs 2012, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2012, ss.162-172

“Notes on the Memoirs of the Young Turkish Period”

The Ottoman Imperial Center in Personal Memoirs Written in Albanian, Romanian and Slavic Languages (19th – 20th Centuries), Orient-Institut, University of Bamber, 3 June 2012, Istanbul, İstanbul, Türkiye, 03 Haziran 2012

“The First World War in the History Textbooks of the Balkan States: The Case of Macedonia”

International Symposium on the Ottoman Empire and the First World War, Utah University, Sarajevo University and Yıldız Technical University, 16-120 May 2012, Sarajevo, Sarajevo, Bosna-Hersek, 16 - 20 Mayıs 2012

"Makedonya Tarih Ders Kitaplarında Birinci Dünya Savaşı”

Symposium on “World War I in the History Text Books / Tarih Ders Kitaplarında Birinci Dünya Savaşı”, Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR), 7 Aralık 2011, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 07 Aralık 2011

“The Young Turk Policy in Macedonia: Cause of the Balkan Wars?”

Lasting Socio-Political Impacts of the Balkan Wars, 4-7 May 2011, University of Utah, Salt Lake City, Utah, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 07 Mayıs 2011

Bulgaristanda Savaş ve Göçün Yerleşim Yerleri Üzerine Etkileri

Balkanlarda İslam Medeniyeti Uluslararası Üçüncü Sempozyum Tebliğleri, Bükreş, 1-5 Kasım 2006, Bucuresti, Romanya, 1 - 05 Kasım 2006, ss.421-467

“Türkiye ve Balkanlar Arasında Karşılıklı Göçler ”

Bursa Uluslararası Balkan Forumu, 24-25 Mart 2011, Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Topluluğu, Bursa, Bursa, Türkiye, 24 - 25 Mart 2011

“1864 Göçünün Kamuoyundaki Konumu”, International Symposium on “The Caucasian Migration of 1864: War and Exile”

International Symposium on “The Caucasian Migration of 1864: War and Exile”, Yıldız Technical University, Center for Balkan and Black Sea Studies, IRCICA, Department of Political Science and International Relations. 6-7 December 2010, Istanbul, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Aralık 2010

“Transnationale Verflechtungen im spaetosmanischen Reich”

Südosteuropäische Geschichte heute. Räumliche Verflechtung, Vergleich und Transnationalität, 2-4.12.2010, Südost-Institut, Regensbug, Abstract: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=3484, Regensburg, Almanya, 4 - 06 Aralık 2010

“Balkan Savaşlarını Nasıl Anlamamız ve Anlatmamız Lazım”

Balkan Savaşlarının Siyasal ve Sosyal Sonuçları, Utah Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 23-24 Temmuz 2010, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Temmuz 2010

“Bulgaristan’dan Göç ve Terkedilmiş Köyler”

Avrasya Konferansları. Bildiriler , İstanbul, Türkiye, 10 Mart 2009, ss.57-89

“Muslim and Orthodox Resistance against the Berlin Peace Treaty in the Balkans”

International Symposium “The Political and Social Implications for the Ottoman Empire and Its Successor States of the Treaty of Berlin, 1878”, 1-3 Nisan 2010, University of Utah, USA, Utah, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 03 Nisan 2010

“89 Göçünün Araştırmalarda ve Kamuoyundaki Konumu”

Uluslararası Sempozyum “20. Yılında 89 Göçü” (20th Anniversary of the 89 Exodus), Yıldız Teknik Üniversitesi, 7-8 Aralık 2009, Istanbul, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2009

II. Meşrutiyetin Balkan Ülkelerinde Algılanması ve Jön Türk İmajı

Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet; Gelenek ve Değişim Ekseninde Türk Modernleşmesi Uluslararası Sempozyumu , İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2008, ss.549-556

“II. Meşrutiyetin Balkan Ülkelerinde Algılanması ve Jön Türk İmajı”

100. Yılında II. Meşrutiyet; Gelenek ve Değişim Ekseninde Türk Modernleşmesi Uluslararası Sempozyumu Bildiriler, , İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2008, ss.549-556

Ulusdevlet, Göç ve Yer İsimleri Sorunu

, İsmail Soysal’ı Anma Toplantısı, Yıldız Teknik Üniversitesi, 20 Mayıs 2009, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 20 Mayıs 2009

“Osmanische Entsiedlung in Bulgarien”

“Osmanen und Islam in Südosteuropa II”, Südosteuropa-Kommission der Akamedie der Wissenschaften zu Göttingen, 6 Nisan 2009, Münster, Münster, Almanya, 06 Nisan 2009

“93 Harbinden Günümüze Bulgaristan’da Göç ve Metruk Köyler“

Marmara Üniversitesi MURCIR Çarşamba Toplantıları, 18 Mart 2009, İstanbul, Türkiye, 18 Mart 2009

“Makedonyalı Bir Muhalefet Hareketi Olarak Jön Türkler”

Sempozyum Osmanlı Taşrasında II. Meşrutiyet, Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi, 20 Aralık 2008, İstanbul. Review: Hatice Çolak Yentürk, http://www.bisav.org.tr/admin/uploads/yayinlar/Osmanl%C4%B1%20Ta%C5%9Fras%C4%B1nda%20II.doc, İstanbul, Türkiye, 20 Aralık 2008

“İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin Türkçülük, Osmanlıcılık ve Türkleştirme Politikası Tartışmaları”

Türkiye’de Vatandaşlık Rejiminin Tarihsel Kökenleri: II. Abdülhamid ve İttihad-Terakki Dönemleri, Yıldız Teknik Üniversitesi, Küresel İncelemeler Merkezi, 7 Kasım 2008, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 07 Kasım 2008

"The Young Turks and the Macedonian Struggle"

The Young Turks and Their Legacy. An International Conference on the Centenary of the Young Turks’ Revolution 1908-2008, October 10-11, 2008, University of Macedonia, Selanik, Thessaloniki, Yunanistan, 10 - 11 Ekim 2008

“Das Bild vom Janitscharen: Die Streitkräfte des Osmanischen Reiches zwischen Tradition und Modernisierung”

Am Rande Europas? Der Balkan – Raum und Bevölkerung als Wirkungsfelder militärischer Gewalt, 49. Internationale Tagung für Militärgeschichte, Potsdam, 15th – 17th September 2008. Review: AHF Information, Nr. 202, 21.10.2008, http://www.ahf-muenchen.de/Tagungsberichte/Berichte/pdf/2008/202-08.pdf, Potsdam, Almanya, 15 - 17 Eylül 2008

"Türkiye’de Balkan Araştırmalarının Durumu"

BAL-MED ve AIESEE Türkiye Komitesi Toplantısı, 12 Temmuz 2008, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 12 Temmuz 2008

“Komitecilikten Milletvekilliğine: Jön Türk İhtilali ve Makedonya Komiteleri / From committee to the Parliament: The Young Turk Revolution and the committees of Macedonia”

Yüzüncü Yılında İkinci Meşrutiyet. Milletlerarası Kongre / The Second Constitutional Period of the Ottoman State on its Centenary. International Congress, 7-10 Mayıs 2008, İstanbul , İstanbul, Türkiye, 7 - 10 Mayıs 2008

“Osmanlı İmparatorluğu’nda Askere Alma”

1908’den 2008’e Ulus-Devlet ve Ordu, Prof. Dr. Kemâli Saybaşılı Anısına, 12 Mart 2008, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 12 Mart 2008

“Minorities in Bulgaria and the Problem of Geographical Names”

International Conference on Political Representation and Participation of Minorities in the Balkan Democratization Process, 30 November – 1 December 2007, New Bulgarian University, Sofya, Sofija, Bulgaristan, 30 Kasım - 01 Aralık 2007

“Borders, Statistics, Maps: Registration in the Ottoman Empire”

International Conference on Rule and Conflict, Representation and Crisis: Multiethnic Empires since the 19th Century, Freiburg, October 3rd-6th, 2007, Freiburg im Breisgau Review: Sonya Levsen, Humanities – Sozial- und Kulturgeschichte (H-Soz-U-Kult), http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=1800, Freiburg, Almanya, 3 - 06 Ekim 2007

“Ottomanism versus ethnic nationalism. Young Turk Policy in Macedonia”

Symposium on Konstitutional Revolution in the Ottoman Empire, Princeton, September 20th-22nd, 2007, Princeton, NJ, New-Jersey, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 22 Eylül 2007

Minorities in the Balkans and the Issue of Toponymy: the Bulgarian Case

Minority Issues in the Balkans and the EU, İstanbul, Türkiye, 16 Mayıs 2007, ss.61-78

“Integration und Kontrolle? Der Eisenbahbau und die Herrschaftsstabilisierung in den Provinzen des Osmanischen Reiches”

Empires. Chancen und Krisen multiethnischer Grossreiche im 19. und 20. Jahrhundert, Hamburg, 12.-20. Januar 2007. Abstract: Multiethnische Großreiche im langen 19. Jahrhundert: Großbritannien, Habsburg, Rußland und Osmanisches Reich im Vergleich. Tagungsbericht. Ricarda Vulpius, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=1492, Hamburg, Almanya, 10 - 12 Ocak 2007

Bağımsızlıktan Günümüze Bulgaristanda Yer İsimlerinin Değiştirilmesi

IRCICA Balkanlar'da İslam Medeniyeti Sempozyumu, Tirane, Arnavutluk, 4 - 07 Aralık 2003, ss.177-189

“Türkiye-Avrupa İlişkilerinde Tarihsel Mirasın Önemi / Die Bedeutung des historischen Erbes für die Beziehungen zwischen der Türkei und Europa”

„Humboldt-Kolleg Istanbul 2004: Türkiye’nin Avrupa Birliği Vizyonu ve Türk Alman İlişkilerine Yansıması / EU-Vision der Türkei und ihre Widerspiegelung auf die deutsch-türkischen Beziehungen“, İstanbul, October 13-15th, 2004. Abstract: Humboldt-Kolleg Istanbul 2004: Türkiye’nin Avrupa Birliği Vizyonu ve Türk Alman İlişkilerine Yansıması / EU-Vision der Türkei und ihre Widerspiegelung auf die deutsch-türkischen Beziehungen, Istanbul 2004, s. 74-75., İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2004

“Turkish Historiography on some aspects of the Ottoman rule in the 19th and 20th centuries”

“Ottoman Rule in Central Balkan Lands: The State of Art in Bulgaria and Turkey. Evaluation of Developments and Trends. Dedicated to the memory of Nikolai Todorov.”, Sabancı University and Netherlands Historical and Archaeological Institute, Istanbul, June 26-27th, 2004, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Haziran 2004

"Negotiations for the Solution of 'the Macedonian Question' in 1908"

Marmara Üniversitesi, MURCIR Çarşamba Toplantıları, 8 Ocak 2003, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 08 Ocak 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

“Tarih Eğitiminde Aile Tarihi, Yerel Tarih, Komşu Ülkelerin Tarihi ve Milli Kimlik”

“Milli” Eğitim Üzerine Yazılar, Ali Fuat Arıcı,Mustafa Başaran, Editör, Efe Akademi, İstanbul, ss.113-123, 2019

“İttihadçıların ‘Kültür Kavgası’: Bulgar Eksarhlığı ve Okul Meselesi”

Sultan Mehmed Reşad ve Dönemi, Cilt 1, , Yasin Yıldız et al., Editör, Milli Saraylar Daire Başkanlığı, İstanbul, ss.184-203, 2018

“Makedonya Cumhuriyeti Lise Tarih Ders Kitaplarında Türk İmajı”

Dünyada Türk İmajı: Tarih Ders Kitaplarındaki Durum, Ahmet Şimşek, Editör, Pegem A Yayıncılık, İstanbul, ss.373-389, 2018

“The Rise of Sliven (İslimye) from a Balkan Village to a Province Center in the Ottoman Empire”

Turkey and Bulgaria. A Contribution to Balkan Heritage, Özgür Kolçak, Editör, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, ss.75-100, 2017

"Sultan II. Abdülhamid Dönemi Balkan Politikaları"

Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi, F. Gün,H. İ. Erbay, Editör, Milli Saraylar Daire Başkanlığı, İstanbul, ss.112-123, 2017

“Osmanlı ile Avrupa Tarihi Arasında Bir Tarihçi Portresi: Kemal Beydilli”

Yaşayan Türk Tarihçileri, Ahmet Şimşek, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.107-120, 2017

Das Osmanische Reich

Quellen zur europaeischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert, Peter Brandt,Werner Daum,Martin Kirsch,Arthur Schlegelmich, Editör, Dietz, Bonn, 2015

Thrakien. Eine wiederentdeckte Region auf dem Balkan

Das Südosteuropa der Regionen, Oliver Jens Schmitt,Michael Metzeltin, Editör, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften , Vienna, ss.581-602, 2015

“1864 Tehcirinin Araştırmalarda ve Türkiye Kamuoyundaki Konumu”

1864 Kafkas Tehciri: Kafkasya’da Rus Kolonizasyonu, Savaş ve Sürgün, Mehmet Hacısalihoğlu, Editör, BALKAR ve IRCICA, İstanbul, ss.25-44, 2014

Giriş

1864 Kafkas Tehciri Kafkasya da Rus Kolonizasyonu Savaş ve Sürgün, Mehmet Hacısalihoğlu, Editör, BALKAR IRCICA, İstanbul, ss.13-22, 2014

1864 Tehcirinin Araştırmalarda ve Türkiye Kamuoyundaki Konumu

1864 Kafkas Tehciri Kafkasya da Rus Kolonizasyonu Savaş ve Sürgün, Mehmet Hacısalihoğlu, Editör, BALKAR VE IRCICA, İstanbul, ss.25-44, 2014

“Balkanlar’da Yer İsimlerini Değiştirme Siyaseti: Avusturya, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye Örnekleri”

Türk Tarihinde Balkanlar / Balkans in the Turkish History, Zeynep İskefiyeli,M. Bilal Çelik,Serkan Yazıcı, Editör, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, ss.1327-1354, 2013

“The Young Turk Policy of Macedonia: Cause of the Balkan Wars?”

War and Nationalism. The Balkan Wars, 1912-1913, and their Sociopolitical Implications, M. Hakan Yavuz,Isa Blumi, Editör, University of Utah Press , Utah, ss.100-131, 2013

"Flucht, Vertreibung und Emigration: Osmanische Entsiedlung in Bulgarien“

Osmanen und Islam in Südosteuropa. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, R. Lauer,H. G. Majer, Editör, Walter de Gruyter, Inc. , Berlin, ss.433-458, 2013

“[Balkanlar’da] Ulus Devletlerin Kurulma Sürecini Etkileyen Faktörler”, “Ulus Devletlerin Kuruluşu”

Balkanlarda Siyaset, Şaban H. Çalış,Birgül Demirtaş, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.75-84, 2012

“’89 Göçü’ ile İlgili Tarih Yazımı ve Kamuoyu Algıları”

89 Göçü. Bulgaristan’da 1984-89 Azınlık Politikaları ve Türkiye’ye Zorunlu Göç, Neriman Ersoy-Hacısalihoğlu,Mehmet Hacısalihoğlu, Editör, BALKAR ve BALMED, İstanbul, ss.31-74, 2012

“Borders, Maps, and Censuses. The Politicization of Geography and Statistics in the Multi-ethnic Ottoman Empire”

Comparing Empires. Encounters and Transfers in the Long Nineteenth Century , J. Leonhard,U. v. Hirschhausen, Editör, Vandenhoeck & Rupprecht, Göttingen, ss.171-210, 2011

“Doğu ve Güneydoğu Avrupa’daki Ortodoks Halkların Tarihinde ve Düşünce Dünyasında İstanbul”

İstanbul. İmparatorluk Başkentinden Megakente, Yavuz Köse, Editör, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss.60-90, 2011

“Muslim and Orthodox Resistance Against the Berlin Peace Treaty in the Balkans”

War and Diplomacy: The Russo-Turkish War of 1877-1878 and the Treaty of Berlin, Hakan Yavuz,Peter Sluglett, Editör, University of Utah Press , Utah, ss.125-143, 2011

“İçerme ve Dışlama: Osmanlı İmparatorluğu’nda Askere Alma”, Türkçe çeviri Y. Başkavak

Türkiye’de Ordu, Devlet ve Güvenlik Siyaseti, E. Balta Paker,İ. Akça, Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.79-103, 2010

“Das Bild vom Janitscharen: Die Streitkräfte des Osmanischen Reiches zwischen Tradition und Modernisierung”

Am Rande Europas? Der Balkan – Raum und Bevölkerung als Wirkungsfelder militärischer Gewalt, Bernhard Chiari und Gerhard P. Groß unter Mitarbeit von Magnus Pahl., Editör, R. Oldenbourg Verlag, Munich, ss.233-240, 2009

“Die Zeit der Osmanenherrschaft”

Wegweiser zur Geschichte Kosovo, Agilolf Keßelring, Editör, Ferdinand Schöningh, Paderborn, ss.35-41, 2008

“Minorities in the Balkans and the Issue of Toponomy: the Bulgarian Case”

Proceedings of the International Conference on Minority Issues in the Balkans and the EU, Mehmet Hacısalihoğlu,Fuat Aksu, Editör, OBİV, İstanbul, ss.61-78, 2007

“General Introduction to Minority Issues in the Balkans”

Proceedings of the International Conference on Minority Issues in the Balkans and the EU, Mehmet Hacısalihoğlu,Fuat Aksu, Editör, OBİV, İstanbul, ss.3-15, 2007

“Die Osmanenzeit im Nahen Osten”

Wegweiser zur Geschichte Naher Osten, Bernhard Chiari,Dieter H. Kollmer, Editör, Ferdinand Schöningh, Paderborn, ss.35-45, 2007

“Krallık Döneminde Romanya”

Balkanlar Elkitabı, cilt II, Osman Karatay,Bilgehand Gökdağ, Editör, Karam Yayınları, Ankara, ss.541-549, 2007

“Sosyalist Dönemde Romanya”

Balkanlar Elkitabı, cilt II, , Osman Karatay,Bilgehan Gökdağ, Editör, Karam Yayınları, Ankara, ss.551-564, 2007

“Istanbul in Geschichte und Vorstellungswelt der orthodoxen Völker Ost- und Südosteuropas"

Istanbul: vom imperialen Herrschersitz zur Megapolis. Historiographische Betrachtungen zu Gesellschaft, Institutionen und Räumen, Yavuz Köse, Editör, Martin Meidenbauer, Munich, ss.39-68, 2006

“Osmanische Quellen zur Balkangeschichte. Eine Übersicht über die Bestände des Zentralarchivs in Istanbul und weiterer osmanischer Archive"

Südosteuropa von der vormodernen Vielfalt und nationalstaatlicher Vereinheitlichung. Festschrift für Edgar Hösch, Konrad Clewing,Oliver Jens Schmitt, Editör, R. Oldenbourg Verlag, Munich, ss.35-85, 2005

Ansiklopedide Bölümler

Bitola

Brill, Leiden , ss.4, 2014

Yunanistan

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.10, 2013

Tuzcuoğulları

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.3, 2012

Sırbistan

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.7, 2009

“Spuler, Bertold”

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.422-423, 2009

Makedonya

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.437-444, 2003

Diğer Yayınlar