Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 Eğitimde Bireysel Farklılıklar ve Çoklu Zeka

  Çalışma Grubu

  Bishkek, Kırgızistan

 • 2017 Ethno pedagogy-Kırgızistan Devlet Televizyonu Ana Haberler

  Çalışma Grubu

  Osh, Kırgızistan

 • 2017 8th International Congress on New Trends in Education (ICONTE)

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 Türk Dünyası Sosyal Bilimler Uluslararası Yöntembilim Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  Prilep, Makedonya

 • 2015 Türkiye'de Üniversite Gerçeği ve Bayburt Üniversitesi Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  Bayburt, Türkiye

 • 2012 Web Online Erişim, Sosyal Medya, Girişimcilik ve Engelliler: Engelliler İçin Bilişim ve Öğretim Materyallerinin Erişilebilirliği Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  Konya, Türkiye

 • 2010 Eğitim ve Çoklu Zeka, TV Konuşması

  Çalışma Grubu

  Konya, Türkiye

 • 2009 Çoklu Zeka Nedir, Öğrencilerin Çoklu Zeka Alanlarını Ölçme Yöntemleri", (Merkez ve Merkeze Bağlı İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu Müdür ve Öğretmenlerine

  Çalışma Grubu

  Sinop, Türkiye

 • 2009 Türk Öğrencilerin Baskın Zeka Profilleri", Hayat Bilgisi Programı, Radyo Konuşması

  Çalışma Grubu

  Konya, Türkiye

 • 2009 Çoklu Zeka Uygulamaları ", (Merkez ve Merkeze Bağlı İlköğretime Ortaöğretim Müdürlerine)

  Çalışma Grubu

  Burdur, Türkiye

 • 2006 Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi (MTEM) “Etkileşimli-Akıllı Tahta Çalışması”

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2006 M.E.F. Öğrencilerine “Sınav Kaygısı” Konulu Açıkoturum

  Çalışma Grubu

  Konya, Türkiye

 • 2006 Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi (MTEM). “Kalite Değerlendirme Çalışması”.

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

Ödüller

 • Mayıs 2016 En Başarılı Bilim İnsanları - Ülkemizin en başarılı 4300 bilim insanı

  http://www.webometrics.info/en/node/72

 • Mayıs 2015 En Başarılı Bilim İnsanları - Ülkemizin en başarılı 2000 bilim insanı

  http://www.webometrics.info/en/Contact_Us

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 52

h-indeksi (WOS): 4