Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Haziran 2019 Tez Savunma (Doktora)

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Tez Savunma (Doktora)

 • Haziran 2019 Tez Savunma (Doktora)

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Tez Savunma (Doktora)

 • Haziran 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Mayıs 2019 Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

 • Mayıs 2019 Doçentlik Sınavı

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Mayıs 2019 Doçentlik Sınavı

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Mayıs 2019 Doçentlik Sınavı

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Nisan 2019 Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

 • Mart 2019 Doktora Yeterlik Sınavı

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • Mart 2019 Doktora Yeterlik Sınavı

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • Mart 2019 Doktora Yeterlik Sınavı

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • Kasım 2018 Doçentlik Sınavı

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Kasım 2018 Doçentlik Sınavı

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Kasım 2018 Doçentlik Sınavı

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Mayıs 2017 Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

 • Mayıs 2017 Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

 • Nisan 2017 Akademik Kadroya Atama

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Kasım 2016 Doktora Yeterlik Sınavı

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • Kasım 2016 Doktora Yeterlik Sınavı

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • Nisan 2016 Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

 • Nisan 2016 Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

 • Nisan 2016 Doktora Yeterlik Sınavı

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • Kasım 2015 Doktora Yeterlik Sınavı

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • Kasım 2015 Doktora Yeterlik Sınavı

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • Kasım 2015 Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

 • Kasım 2015 Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

 • Nisan 2015 Doktora Yeterlik Sınavı

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • Nisan 2015 Doktora Yeterlik Sınavı

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • Kasım 2014 Doktora Yeterlik Sınavı

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • Kasım 2014 Doktora Yeterlik Sınavı

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • Nisan 2014 Tez Savunma (Doktora)

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Okullarda demokratik eğitim ortamının gerçekleşmesine yönelik öğretmen algıları

 • Nisan 2014 Doktora Yeterlik Sınavı

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • Nisan 2014 Doktora Yeterlik Sınavı

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • Mayıs 2011 Tez Savunma (Doktora)

  Selçuk Ünivesitesi

  Aile ve kardeş eğitimi programının engelli çocuğa yönelik tutum ve davranışlara etkisi

 • Mayıs 2011 Tez Savunma (Doktora)

  Selçuk Ünivesitesi

  Anne eğitim programının 5-6 yaş çocuklarının temel eğitime hazır bulunuşluk düzeyine etkisinin incelenmesi

 • Temmuz 2010 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Selçuk Ünivesitesi

  Okulöncesi eğitiminde okul aile ilişkilerinde yaşanan sorunların öğretmen ve veli görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi

 • Temmuz 2010 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Selçuk Ünivesitesi

  Okul öncesi eğitim kurumlarında anne baba eğitimine ilişkin veli, öğretmen ve yönetici görüşleri

 • Haziran 2010 Tez Savunma (Doktora)

  Selçuk Ünivesitesi

  Mesleki ve teknik eğitimde sanal eğitim uygulaması: Beklentiler ve öğrenci başarısına etkisi

 • Haziran 2010 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Selçuk Ünivesitesi

  Çok programlı liselerde toplam kalite yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi

 • Mayıs 2010 Tez Savunma (Doktora)

  Selçuk Ünivesitesi

  Duygu eğitiminin okul öncesi dönem çocuklarının duygusal becerilerine etkisi

 • Mayıs 2010 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Selçuk Ünivesitesi

  Okul öncesi öğretmenlerinin sosyal becerilerini etkileyen faktörler

 • Nisan 2010 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Selçuk Ünivesitesi

  Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin mesleğe yönelik tutumları ve yeterlilik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi

 • Haziran 2009 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Selçuk Ünivesitesi

  Okul öncesi eğitimi öğretmenleri ve velilerin çocuk isitismarı ve ihmaline yönelik görüşleri

 • Mayıs 2009 Tez Savunma (Doktora)

  Selçuk Ünivesitesi

  İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin ve ebeveynlerin görüşleri ışığında okula hazır bulunuşluk olgusu ve okul öncesi eğitime ilişkin sonuçları

 • Mayıs 2009 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Selçuk Ünivesitesi

  Yeni ilköğretim 1., 2., ve 3. sınıf hayat bilgisi programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar

 • Haziran 2008 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Selçuk Ünivesitesi

  Erkek giysi üretimi dersi modülünün değerlendirilmesi

 • Haziran 2008 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Selçuk Ünivesitesi

  Biyoloji öğretmenlerinin moleküler biyoloji bilgi seviyeleri

 • Mayıs 2008 Tez Savunma (Doktora)

  Selçuk Ünivesitesi

  Zihinsel yetersizliği olan çocuklara temel geometrik kavramların öğretiminde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının etkililiği

 • Mayıs 2008 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Selçuk Ünivesitesi

  6. sınıf sosyal bilgiler yeni ders programının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler

 • Mayıs 2008 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Selçuk Ünivesitesi

  Okulöncesi eğitime devam eden 5-6 yaş çocuklarının bilişsel tempoya göre yaratıcılık düzeyinin incelenmesi

 • Nisan 2008 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Selçuk Ünivesitesi

  Anasınıfı öğretmenlerinin mesleğe yönelik tutumlarıyla anasınıfı eğitim programında öngörülen hedeflere ulaşılma derecesi arasındaki ilişki

 • Mart 2008 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Selçuk Ünivesitesi

  Okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 4-5 yaş grubu çocuklarına geometrik şekil kavramı kazandırmada montessori eğitim yönteminin etkililiği

 • Mart 2008 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Selçuk Ünivesitesi

  Esra Karakaş Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi

 • Şubat 2008 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Selçuk Ünivesitesi

  Okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş çocuklarına bazı matematiksel kavramları kazandırmada yapılandırılmış yöntem ile geleneksel yöntemin etkililiğinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi

 • Mayıs 2007 Tez Savunma (Doktora)

  Selçuk Ünivesitesi

  Üniversite öğrencilerinin yakın ilişkilerinin bazı değişkenler ve baskın ben durumları (ta) açısından incelenmesi

 • Şubat 2007 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Selçuk Ünivesitesi

  Üniversite öğrencilerinin fonksiyonel besin bilgi düzeylerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

 • Nisan 2006 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Selçuk Ünivesitesi

  Konya ili Çumra ve Karapınar ilçelerinde Türkmen yemekleri ve yemek kültürü üzerine bir araştırma

 • Nisan 2006 Tez Savunma (Doktora)

  Selçuk Ünivesitesi

  Sosyal bilgiler öğretiminde proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin akademik risk alma düzeylerine, problem çözme becerilerine, erişilerine, kalıcılığa ve tutumlarına etkisi

 • Nisan 2006 Tez Savunma (Doktora)

  Selçuk Ünivesitesi

  Okul teknoloji planlaması: İlköğretim okulları için uygulamalı bir model önerisi ve öğretmen yetiştirme sistemi açısından sonuçları

 • Mart 2006 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Selçuk Ünivesitesi

  6-12 yaş arası zihinsel engelli çocuklarda görsel algı becerilerinin değerlendirilmesi

 • Ocak 2006 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Selçuk Ünivesitesi

  Mardin ili Kızıltepe ilçesindeki merkez ilköğretim okullarında okuyan 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları üzerine bir araştırma

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2018 - Devam Ediyor IJESLT

  Editörler Kurulu Üyesi

 • 2016 - Devam Ediyor Turkish Journal of Primary Education

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2015 - Devam Ediyor Sanitas Magisterium

  Editörler Kurulu Üyesi

 • 2015 - Devam Ediyor The Journal of International Education Science

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2008 - Devam Ediyor Journal of Research in Education and Teaching

  Değerlendirme Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2007 - Devam Ediyor OYGEM

  Danışman

 • 2007 - 2018 World Council for Curriculum and Instruction (WCCI)

  Yönetim Kurulu Üyesi

 • 2008 - 2016 EPÖDER

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Kasım 2019 TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2019 Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2019 MJSS, Manas Journal of Social Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2019 3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2018 MJSS, Manas Journal of Social Studies

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2018 MJSS, Manas Journal of Social Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2018 IBAD

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2018 MJSS, Manas Journal of Social Studies

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2017 MJSS, Manas Journal of Social Studies

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2017 Yükseköğretim Dergisi

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2017 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BAP Araştırma Projesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

 • Mart 2017 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2017 Teknopark

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

 • Eylül 2016 Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2016 International Online Journal of Educational Sciences (IOJES)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ekim 2015 International Online Journal of Educational Sciences (IOJES)

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2015 Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Temmuz 2015 International Online Journal of Educational Sciences (IOJES)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2015 International Early Childhood Education Research (IECER)

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2015 Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2014 International Online Journal of Educational Sciences (IOJES)

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2013 Milli Eğitim Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2013 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2013 Journal of Research in Education and Teaching (JRET), Bilim Kurulu,

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2012 Early Child Development and Care

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2012 Journal of Research in Childhood Education

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2012 International Journal of Learning and Teaching

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2012 International Early Childhood Education Research (IECER)

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Aralık 2010 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2010 EARLY CHILD DEVELOPMENT AND CARE

  ESCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2009 Journal of Research in Childhood Education

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2009 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2009 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2008 Journal of Research in Education and Teaching

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Eylül 2007 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2006 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2005 Milli Eğitim Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

 • Aralık 2017 etnopedogocy

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Çeliköz N.

  Osh, Kırgızistan

 • Eylül 2014 Yıldız Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Sosyal Çalışmalar Kongresi (YICER)

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Çeliköz N.

  İstanbul, Türkiye

 • Haziran 2014 VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Çeliköz N.

  İstanbul, Türkiye

 • Ocak 2012 Web Online Erişim, Sosyal Medya, Girişimcilik ve Engelliler: Engelliler İçin Bilişim ve Öğretim Materyallerinin Erişilebilirliği Çalıştayı

  Çalıştay Organizasyonu

  Çeliköz N.

  Konya, Türkiye

 • Ekim 2008 BASOPED-11th International Conference Further Education in the Balkan Countries

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Çeliköz N.

  Konya, Türkiye

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

 • 2018 - 2018 Program Geliştirme

  Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

 • 2017 - 2018 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL VE KOMİSYONLAR

  http://bis.manas.edu.kg/komisyonlar/admin/report.php?pid=&wp=p

  YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Türkiye

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

 • 2017 - 2018Yetkinlik ve Niteliklerin Artırılması, Ders Verme

  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan