Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Levels of Primary School Teachers' Ability to Use Metacognitive Reading Strategies

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.10, ss.20-30, 2018
Link

Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Okulda DışlanmışlıkDüzeylerinin İncelenmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.36, ss.45-58, 2017
Link

İlkokul Öğretmenlerinin Üst-bilişsel Okuma Stratejilerini Kullanabilme Düzeyleri

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.9, ss.51-64, 2017
Link

The Effect of Kindergarteners’ Perceptions of School on their Attitudes towards School

International Journal of Curriculum and Instruction, cilt.9, ss.70-88, 2017
Link

EFL Proficiency in Language Learning and Learner Autonomy Perceptions of Turkish Learners

International Journal of Environmental and Science Education (IJESE), cilt.8, ss.117-122, 2017
Link

he Impact of Internet Addiction on Academic Achievement

European Journal of Education Studies, cilt.3, ss.38-58, 2017
Link

The Effect of Smart Board Applications on Students' Attitudes in Pattern Teaching.

The European Journal of Social and Behavioural Sciences EJSBS, no.2405, ss.2405-2422, 2017
Link

Öğretmen adaylarının çocuk haklarına yönelik tutumları

International Journal of Social Sciences and Education Research, cilt.3, ss.307-318, 2017
Link

Exposure To Mobbing: Perceptions of Primary School Teachers

Journal of Education and Practice, cilt.8, ss.195-201, 2017
Link

Transformational Learning of Three Adult Academicians

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.299-307, 2016
Link

Okul Öncesi Değerler Ölçeği Aile ve Öğretmen Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.19-42, 2015
Link

Effects of Computer Assisted Instruction on Preschool Students’ Attitudes Towards Computer

Selcuk University Journal of Institute of Social Sciences, cilt.30, ss.109-116, 2013
Link

Determination of Secondary Students’ Social Skill Levels

Inonu University Journal of The Faculty of Education, cilt.14, ss.121-137, 2013
Link

Training in Textile: A Transfer of Innovation Project as a Learning Tool

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, cilt.3, ss.156-163, 2012
Link

İlköğretim Öğrencilerinin Düşünme Becerileri

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Egitim Fakültesi Dergisi, ss.93-104, 2009
Link

Okulöncesi Çocuklara Yönelik Duygusal Beceri Ölçeği Geçerlilik-Güvenirlik Çalışması

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.42, ss.403-420, 2009
Link

Açık-Uçlu Öğrenme Nedir?

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.20, ss.57-65, 2000
Link

Eğitimde Çoklu Ortam (Multimedya)

EĞİTİM VE BİLİM, cilt.22, ss.3-8, 1998
Link

Kavram Öğrenme ve Öğretme İlkeleri

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.2, ss.69-76, 1998
Link

Bilgisayar Destekli Öğretimin Gerçekleşme Biçimleri

Eğitim Yönetimi Dergisi, cilt.1, ss.573-580, 1995
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

BAŞARILI VE BAŞARISIZ ÖĞRECİLERİN BAŞARI VE BAŞARISIZLIĞA YÖNELİK ALGILARI

V. TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 27 Haziran 2019, ss.112

İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeyleri

III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ), Antalya, Türkiye, 28 Nisan 2018, ss.34
Link

“Üniversite Öğrencileri İçin Sabır Eğilimleri Ölçeği” Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ), Antalya, Türkiye, 28 Nisan 2018, cilt.7, ss.23
Link

Coping With The Negative Attitudes of Kindergarteners Towards School

DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center), İstanbul, Türkiye, 27 Nisan 2018, cilt.7, ss.77
Link

Öğretmen Adaylarının Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeyleri

1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar (ICES - 2018), İstanbul, Türkiye, 09 Nisan 2018, ss.71
Link

Temel Eğitim Alanı Öğretmen Adaylarının Akademik İşlerini Erteleme Nedenleri

1. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ, Bursa, Türkiye, 29 Mart 2018, ss.56
Link

Students’ Multiple Intelligence Profile within the Turkish Education System: A Large Secondary and High School Sample

1.Uluslararası Sosyal Beşeri Ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 Aralık 2017, ss.311-313
Link

Investigating The Effect of Essay Writing Course, Given along with Comprehension-Based Instruction, on The Writing Skill Development of High School Students

International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, İzmir, Türkiye, 18 Mayıs 2017, ss.110

Investigating The Effect of Kindergarteners’ Perceptions of School on Their Attitudes towards School

International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, İzmir, Türkiye, 18 Mayıs 2017, ss.121

İstasyon ve Altı Şapkalı Düşünme Tekniklerinin Uygulandığı Teknoloji ve Tasarım Dersinin Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı Eğitim Araştırmaları Kongresi. Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi (YEAUK), İstanbul, Türkiye, 19 Mayıs 2017, ss.90

Sosyal Bilgiler Araştırma Ödevlerine İlişkin Öğrenci Görüşleri

2nd World Congress on Lifelong Education, WCLE, Antalya, Türkiye, 14 Nisan 2017, ss.68

İlkokul Öğretmenlerinin Mobing e Maruz Kalma Algıları

1. International Academic Research Congress, (INES), Antalya, Türkiye, 03 Kasım 2016, ss.1348-1355

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE YÖNELİK ALGILARI

World Conference on Educational and Instructional Studies- WCEIS, 27 - 29 Ekim 2016

Transformative Learning Theory And Educational Experiences of Adults

4th World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS, Antalya, Türkiye, 05 Kasım 2015, ss.36
Link

Validity And Reliability Study of Computer Aided Multiple Intelligences Scale for First Stage of The Primary School

International Conference on Innovation in Social Science, Literature and Education, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 01 Temmuz 2015, ss.137

The Attitudes of 5th and 8th Grade Students and Their Parents Towards Learning English

3rd International Conference on Education, Social Sciences and Humanities (SOCIOINT), İstanbul, Türkiye, 23 Mayıs 2015, ss.117

Traditional Teaching And Learning Theories And Connectivism

6th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Türkiye, 24 Nisan 2015, no.214, ss.124
Link

3-6 Yaş Aralığında Çocuğu Olan Babaların Nitelikli Zaman Algılarına Dair Görüşleri

4th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Türkiye, 25 Nisan 2013, ss.56
Link

Virtual training in vocational education: Footwear Training

3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications., Antalya, Türkiye, 17 Mayıs 2012, ss.19-23
Link

An Analysis of Sixth Grade Students' Reading Comprehension Skills

International Journal of Arts & Sciences, Freiburg, Almanya, 13 Nisan 2011, ss.347-360

A Comparative Study on Pre-School Teachers’ and Student Teachers’ Attitudes towards Sexual Education- The Case of Turkey

International Journal of Arts & Sciences Conferences University of Washington Rome Center, Rome, İtalya, 22 Ekim 2010, ss.121-132

Basic factors that affect general academic motivation levels of candidate preschool teachers

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.1357-1365 Özet

Impacts of parental attitude towards sexual identity development on child's sexual identity development

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.1408-1413 Özet

The needs for professional development of academic staff at vocational education faculties in turkey

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.1431-1436 Özet

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerin Mesleki ve Kişisel Yeterliliklerine Yönelik Kendilerini Algılamaları Üzerine Bir Araştırma

XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi-Cumhuriyetin 85. Yıl ve İlerisinde Eğitim Programları-, Ankara, Türkiye, 12 Eylül 2008, ss.198

A Study Into The Attıtudes Of Prospectıve Teachers Towards Internet Use

International Technology, Education and Development Conference, INTED, Valencia, İspanya, 24 Mart 2008, ss.956-967

Üniversitelerde Uluslararasılaşmanın Boyutları ve Ölçütleri

Türkiye'de Üniversite Gerçeği ve Bayburt Üniversitesi Çalıştayı

Teachers Tolerance Towards Students at Faculty Level

World Conference on Education and Instructional Studies- WCEIS

Öğrencilerin Web Ortamında Bilgi Araştırırken Kullandıkları Bilişsel Stratejiler

Computer Engineering Department of Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey.

Basic Computer Skills of Primary School Tecahers and Directors

International Technology Education and Development Conference (INTED)

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğitim Bilimleri Araştırmaları 2018

Üniversite Öğrencileri Sabır Eğilim Ölçeği” Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Erdal Hamarta vd, Editör, Çizgi Yayınevi, Konya, ss.11-21, 2018
Link

Advances in Business and Management

Construction Workers’ Personality: As A Key For Improving The Occupational Health And Safety Performance In Construction., William D. Nelson, Editör, Nova Science Publishers, Inc, New York, Abd, ss.103-132, 2016
Link

LEARNING AND TEACHING Theories Approaches and Models

Cognitive Learning Theories, Zeki Kaya & A. S. Özdemir, Editör, Çözüm Eğitim Yayıncılık, Ankara, ss.31-45, 2016
Link

Öğrenme ve Öğretme: Kuramlar, Yaklaşımlar, Modeller

Bilişsel Kuramlar, Kaya, Z., Editör, Pegem Akademik Yayıncılık, Pegem Akademik Yayıncılık-Ankara, ss.137-171, 2012
Link

Öğrenme ve Öğretme Kuramlar Yaklaşımlar Modeller

Bilişsel Yaklaşım, Zeki Kaya ve A. S. Özdemir, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.31-46, 2012

Further Education in Balcan Countries

The Study Of Preparıng A Valid And Reliable Assessment Scale To Determine II. Stage Primary Educatıon Students’ And Adults’ Multiple Intelligences, Özcan Demirel and Ali Murat Sünbül, Editör, Eğitim Kitabevi, Ankara, ss.137-148, 2008
Link

Research on Education

The Permanence of Nutrition Education on the Knowledge and Behaviour of Early Childhood, Marina-Stefania Giannakaki, Gregory T. Papanikos, Yiannis Pozios, Jhon Kelvyn Richards, Editör, Athens Institute For Education And Research, Athiner, ss.701-710, 2006

Sınıf Yönetimi

Sınıf Ortamı ve Fiziksel Organizasyonu, Arı, R. ve Deniz, M. E., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.55-88, 2006

Öğretmen Adayları İçin KPSS Deneme Sınavları : KPSS Eğitim Bilimleri Soru Bankası

Ölçme Değerlendirme, Cemaloğlu, N., Editör, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, ss.151-202, 2004

Öğretmenlik Mesleğine Giriş

Öğretmenlik Mesleği ve Etiği, Özdemir, Ç., Editör, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, ss.329-390, 2003

Öğretmen Adayları İçin KPSS – Eğitim Bilimleri Soru Bankası

Program Gelştirme, Cemaloğlu, N., Editör, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, ss.38-96, 2003

Japon Eğitim Sistemi (Çeviri)

Avni Akyol Ümit Kültür Vakfı Yayınları, Ankara, 1996

Japon Eğitim Sistemi

Avni Akyol Ümit Kültür Ve Eğitim Vakfı, İstanbul, 1996

Diğer Yayınlar