Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Internationalization of Higher Education in Turkey: Creating an Index

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.41, ss.1-28, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The Effects of Constructivist Science Teaching Program on Scientific Processing Skills of 6 year-old Children

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.37, ss.275-292, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Social Skills and Problem Behaviours of Children with Different Cognitive Styles Who Attend Preschool Education

AUSTRALIAN JOURNAL OF GUIDANCE AND COUNSELLING, cilt.20, ss.91-98, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An analysis of pre-school teachers' and student teachers' attitudes to inclusion and their self-efficacy

International Journal of Special Education, cilt.24, ss.29-44, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cognitive Learning Theories With Emphasis on Latent Learning, Gestalt and Information Processing Theories

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, cilt.9, sa.3, ss.18-33, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türk Eğitim Sisteminde Yer Alan Öğrencilerinin Çoklu ZekâProfilleri: Ortaokul ve Lise Geniş Örneklem Çalışması

Ahi Evran Universitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt.19, sa.3, ss.2239-2264, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Özel Ders Eğilim Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalişması

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.398-410, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Action Research to Cope with the Negative Attitudes of Kindergarteners Toward School

Journal of Education and Practice, cilt.9, sa.16, ss.74-81, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Sabır Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi

MANAS Journal of Social Studies, cilt.7, ss.77-87, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarinin Medya ve Televizyon Okuryazarlik Düzeyleri

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), cilt.7, ss.262-274, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Levels of Primary School Teachers' Ability to Use Metacognitive Reading Strategies

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.10, sa.1, ss.20-30, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmenlerinin Bilgisayarla İlgili Öz Yeterlilik Algıları

Manas Journal of Social Researches, cilt.7, sa.1, ss.15-24, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmen Davranışlarının Matematik Başarısı Üzerindeki Etkisinin 8. Sınıf Öğrenci Görüşleri Bağlamında İncelenmesi

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt.18, sa.3, ss.564-585, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Teacher Self-Efficacy Perceptions of Pedagogic Formation Program Students

Journal of Osh State University, cilt.8, ss.24-34, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Okulda DışlanmışlıkDüzeylerinin İncelenmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.36, ss.45-58, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuantum Öğrenme Yaklaşımının İngilizce Kelime Öğrenme Üzerine Etkileri

Türkiye Eğitim Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.95-107, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokul Öğretmenlerinin Üst-bilişsel Okuma Stratejilerini Kullanabilme Düzeyleri

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.9, sa.4, ss.51-64, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

The Effect of Kindergarteners’ Perceptions of School on their Attitudes towards School

International Journal of Curriculum and Instruction, cilt.9, sa.2, ss.70-88, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EFL Proficiency in Language Learning and Learner Autonomy Perceptions of Turkish Learners

International Journal of Environmental and Science Education (IJESE), cilt.8, sa.11, ss.117-122, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Araştırma Ödevlerine İlişkin Öğrenci Görüşleri

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.6, ss.305-315, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Meraklılık Düzeylerinin ve Fen Eğitimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.105-116, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Impact of Internet Addiction on Academic Achievement

European Journal of Education Studies, cilt.3, sa.5, ss.38-58, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Smart Board Applications on Students' Attitudes in Pattern Teaching.

The European Journal of Social and Behavioural Sciences EJSBS, ss.2405-2422, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

İngilizce Hazırlık Öğrencilerinin Öğrenme Yönetim Sistemine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), cilt.9, ss.243-267, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının çocuk haklarına yönelik tutumları

International Journal of Social Sciences and Education Research, cilt.3, sa.1, ss.307-318, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beş – Altı Yaş Çocuklarının Yaratıcılık Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

YILDIZ Journal of Educational Research (YEAD), cilt.2, sa.1, ss.1-25, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Exposure To Mobbing: Perceptions of Primary School Teachers

Journal of Education and Practice, cilt.8, sa.3, ss.195-201, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect Of Peer Support On University Level Students’ English Language Achievements

Journal of Education and Practice, cilt.8, sa.1, ss.76-81, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Gaiming The Effect Of Time And Space Concepts To Six-Year-Old Children In Computer Assisted Instruction (CAI)

Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.24, sa.4, ss.1803-1820, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Transformational Learning of Three Adult Academicians

Annals Of Nuclear Energy, cilt.6, sa.1, ss.299-307, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sıfatlara Dayalı 5 Faktörlü Kişilik Ölçeği Geçerlilik Güvenirlik Çalışması

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (JERET), cilt.5, sa.2, ss.118-131, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Faculty members' understanding on constructivist approach

YUKSEKOGRETIM DERGISI, cilt.6, ss.8-21, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stili Tercihlerine İlişkin Bir İnceleme

EDUCATION SCIENCES, cilt.10, sa.4, ss.237-252, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Değerler Ölçeği Aile ve Öğretmen Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.19-42, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect Of Distance Education Applications Based On Smart Board On Students’ Achievement And Skills In Pattern Preparation Techniques

Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, cilt.15, sa.3, ss.254-267, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Validity And Reliability Study Of Identificatıon Scale For Utilization Degree Of Basic Scientific Process Skills Of Pre-School Teachers

Journal of Research in Education and Teaching (JRET), cilt.3, sa.2, ss.345-364, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Computer Assisted Instruction on Preschool Students’ Attitudes Towards Computer

Selcuk University Journal of Institute of Social Sciences, cilt.30, ss.109-116, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Secondary Students’ Social Skill Levels

Inonu University Journal of The Faculty of Education, cilt.14, sa.2, ss.121-137, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanım Düzeyleri

Journal of Educational and Instructional Studies In The World, cilt.2, ss.299-319, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Training in Textile: A Transfer of Innovation Project as a Learning Tool

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, cilt.3, sa.4, ss.156-163, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Virtual Training In Vocational Education Footwear Training

Journal of Educational and Instructional Studies In The World, sa.2, ss.19-23, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Öğretmenliği Okul Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.128-152, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Öğretmen Tutumları

Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.29, ss.393-406, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim Öğrencilerinin Düşünme Becerileri

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Egitim Fakültesi Dergisi, sa.24, ss.93-104, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilişsel Stillerine Göre, Okulöncesi Çocukların Ahlaki ve Sosyal Kural Bilgilerinin İncelenmesi

S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, sa.5, ss.561-576, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Basic factors that affect general academic motivation levels of candidate preschool teachers

Education, cilt.1, ss.1357-1365, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okulöncesi Çocukların Bilişsel Sitillerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.21, ss.407-420, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çocuk Yuvası ve Ailesiyle Yaşayan Çocukların Ahlaki ve Sosyal Kural Anlayışlarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.23, ss.1-13, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okulöncesi Çocuklara Yönelik Duygusal Beceri Ölçeği Geçerlilik-Güvenirlik Çalışması

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.42, sa.1, ss.403-420, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Suç İşleyen ve İşlemeyen Çocukların Düşünme Becerileri ve Ahlaki Yargılarının İncelenmesi

Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.25, ss.335-350, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Annelerinin Ebeveynliğe Yönelik Tutumları

S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.19, ss.413-428, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Okulöncesi Dönemdeki Çocukların Bilişsel Stillerine Göre Ahlaki ve Sosyal Kural Anlayışları

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, sa.20, ss.561-576, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Etmenler

Milli Eğitim Dergisi, cilt.1, sa.162, ss.139-157, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Program Geliştirme Anlayışına Dayalı Olarak Hazırlanan Bir Program Tasarımının Öğrenci Başarısına Etkisi

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.24, sa.1, ss.99-113, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Genel Öğretmenlik Davranışlarına ilişkin Yeterlilik Algıları

Türk Egitim Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.4, ss.427-439, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Açık-Uçlu Öğrenme Nedir?

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.20, sa.3, ss.57-65, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eğitimde Çoklu Ortam (Multimedya)

Eğitim ve Bilim, cilt.22, sa.108, ss.3-8, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kavram Öğrenme ve Öğretme İlkeleri

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.2, sa.2, ss.69-76, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Bilgisayar Destekli Öğretim ile İlgili Yapılan Çalışmalar

Eğitim Yönetimi Dergisi, cilt.3, sa.4, ss.479-498, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Teknolojisine Etki Eden Güçler (çeviri)

Eğitim ve Bilim, cilt.20, sa.99, ss.1-12, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgisayar Destekli Öğretimin Gerçekleşme Biçimleri

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.1, sa.4, ss.573-580, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

BAŞARILI VE BAŞARISIZ ÖĞRECİLERİN BAŞARI VE BAŞARISIZLIĞA YÖNELİK ALGILARI

V. TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 27 Haziran 2019, ss.112

“Üniversite Öğrencileri İçin Sabır Eğilimleri Ölçeği” Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ), Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.55

5E Öğrenme Döngüsü Modelinin Akademik Başarıya, Kalıcılığa ve Tutuma Etkileri: Bir Meta-Analiz Çalışması

III. INES Education and Social Science Congress, Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.43

İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeyleri

III. INES Education and Social Science Congress, Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.44

Coping With The Negative Attitudes of Kindergarteners Towards School

DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center), İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2018, ss.12

Öğretmen Adaylarının Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeyleri

1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2018, ss.71

Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Özel Ders Eğilim Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2018, ss.72

Temel Eğitim Alanı Öğretmen Adaylarının Akademik İşlerini Erteleme Nedenleri

1. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ, Bursa, Türkiye, 29 - 31 Mart 2018, ss.77

Students’ Multiple Intelligence Profile within the Turkish Education System: A Large Secondary and High School Sample

1.Uluslararası Sosyal Beşeri Ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 Aralık 2017, ss.311-313

Teacher Self-Efficacy Perceptions of Pedagogic Formation Program Students

International scientific practical conference “Ethno pedagogy is the factor of saving ethno cultural worth of modern socium”, Osh, Kırgızistan, 14 - 15 Aralık 2017, ss.21

Investigating The Effect of Kindergarteners’ Perceptions of School on Their Attitudes towards School

International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.22

Investigating The Effect of Essay Writing Course, Given along with Comprehension-Based Instruction, on The Writing Skill Development of High School Students

International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.33

İstasyon ve Altı Şapkalı Düşünme Tekniklerinin Uygulandığı Teknoloji ve Tasarım Dersinin Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı Eğitim Araştırmaları Kongresi. Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi (YEAUK), İstanbul, Türkiye, 19 Mayıs 2017, ss.90

Sosyal Bilgiler Araştırma Ödevlerine İlişkin Öğrenci Görüşleri

2nd World Congress on Lifelong Education, WCLE., Antalya, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2017

İlkokul Öğretmenlerinin Mobing e Maruz Kalma Algıları

1. International Academic Research Congress, (INES), Antalya, Türkiye, 03 Kasım 2016, ss.1348-1355

The Effect of Smart Board Applications on Students Attitudes in Pattern Teaching

International Conference on Education & Educational Psychlogy,(ICEEPSY), Rodos, Yunanistan, 11 - 15 Ekim 2016, ss.3401

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE YÖNELİK ALGILARI

World Conference on Educational and Instructional Studies- WCEIS, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2016, ss.34

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK HAKLARINA YÖNELİK TUTUMLARI

2nd International Conference on Social Sciences and Education Research  (ICSSER), İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2016, ss.122

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÜST BİLİŞSEL OKUMA STRATEJİLERİNİ KULLANABİLME DÜZEYLERİ

Uluslarrası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Gostivar, Makedonya, 22 - 23 Ağustos 2016, ss.65

Beş Altı Yaş Çocuklarının Yaratıcılık Düzeylerinin İncelenmesi

I. Uluslararası Uzaktan Eğitim Araştırmaları Konferansı, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2016, ss.15-16

Sıfatlara Dayalı 5 Faktörlü Kişilik Ölçeği Geçerlilik Güvenirlik Çalışması

7th International Congress on New Trends in Education - ICONTE, Antalya, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2016, ss.76-77

Üniversitelerde Uluslararasılaşmanın Boyutları ve Ölçütleri

Türkiye'de Üniversite Gerçeği ve Bayburt Üniversitesi Çalıştayı, Bayburt, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2015, ss.5

Transformative Learning Theory And Educational Experiences of Adults

4th World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS, Antalya, Türkiye, 05 Kasım 2015, ss.36

Validity And Reliability Study of Computer Aided Multiple Intelligences Scale for First Stage of The Primary School

International Conference on Innovation in Social Science, Literature and Education, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 01 Temmuz 2015, ss.137

VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF COMPUTER AIDED MULTIPLE INTELLIGENCES SCALE FOR FIRST STAGE OF THE PRIMARY SCHOOL1

International Conference on Arts, Social Science, Economics and Education, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 1 - 03 Haziran 2015

The Attitudes of 5th and 8th Grade Students and Their Parents Towards Learning English

3rd International Conference on Education, Social Sciences and Humanities (SOCIOINT), İstanbul, Türkiye, 23 Mayıs 2015, ss.117

Traditional Teaching And Learning Theories And Connectivism

6th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2015, sa.214, ss.123

The Effect Of Distance Education (By Using Smart Board) On Students’ Achievement In Pattern Making Techniques Teaching

5. International Conference on New Trends in Education and Their Implications (JRET), Antalya, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2014, ss.34

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanım Düzeyleri

4rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2014, ss.17

The Reliability and Validity Study of School-Oriented Attitude Scale and a Research Sample

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION, Konya, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2013, ss.57 Creative Commons License

The Study of Problem Solving Skills of University Students Who are Studying in Different Departments Regarding Different Variables

International Symposiumon Changes and New Trends in Education, Konya, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2013, ss.67

3-6 Yaş Aralığında Çocuğu Olan Babaların Nitelikli Zaman Algılarına Dair Görüşleri

4th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Türkiye, 25 Nisan 2013, ss.56

Teachers Tolerance Towards Students at Faculty Level

World Conference on Education and Instructional Studies- WCEIS, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2012, ss.35

Virtual training in vocational education: Footwear Training

3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications., Antalya, Türkiye, 17 Mayıs 2012, ss.19-23

An Analysis of Sixth Grade Students' Reading Comprehension Skills

International Journal of Arts & Sciences, Freiburg, Almanya, 13 Nisan 2011, ss.347-360

A Comparative Study on Pre-School Teachers’ and Student Teachers’ Attitudes towards Sexual Education- The Case of Turkey

International Journal of Arts & Sciences Conferences University of Washington Rome Center, Rome, İtalya, 22 Ekim 2010, ss.121-132

Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması

Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Ankara/TURKEY, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2009, ss.33-42

Impacts of parental attitude towards sexual identity development on child's sexual identity development

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.1408-1413 identifier identifier

The needs for professional development of academic staff at vocational education faculties in turkey

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.1431-1436 identifier identifier

Basic factors that affect general academic motivation levels of candidate preschool teachers

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.1357-1365 identifier identifier

Mesleki Eğitim Fakültelerinde, Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama Dersinde Karşılaşılan Temel Sorunlar

ICITS. 2nd. International Computer & Instructional Technologies Symposium, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2008, ss.89

A Study Into The Attıtudes Of Prospectıve Teachers Towards Internet Use

International Technology, Education and Development Conference, INTED, Valencia, İspanya, 24 Mart 2008, ss.956-967

Basic Computer Skills of Primary School Tecahers and Directors

International Technology Education and Development Conference (INTED), Valencia, İspanya, 11 - 13 Mart 2008, ss.671-680

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnternete ve İnternette Öğrenmeye Yönelik Tutumları

Sakarya University 5th. International Educational Technology Conference, Sakarya, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2005, ss.196-201

Öğretme-Öğrenme Sistem Tasarımı ve Yönetiminde Okul Yöneticilerinin Liderlik Özellikleri

5th. International Educational Technology Conference, Sakarya, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2005, ss.246-255

Öğrencilerin Hypermedya Ortamlarında Proje Tabanlı Öğrenme Etkinliklerinin, Bazı Özellikleri Açısından İncelenmesi

Computer Engineering Department of Dokuz Eylul University, Izmir. Turkiye, İzmir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2004, ss.54-76

Öğrencilerin Web Ortamında Bilgi Araştırırken Kullandıkları Bilişsel Stratejiler

Computer Engineering Department of Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey., İzmir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2004, ss.23-45

Öğrencilerin Sınav Uygulama Tekniklerinin Değerlendirilmesi

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya, Türkiye, 13 - 15 Temmuz 2004, ss.34

Ortaöğretim Öğrencilerinin Sınav Başarısı İçin Etkili Sınav Teknikleri Uygulayabilme Becerilerinin Değerlendirilmesi

İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya, Malatya, Türkiye, 13 - 15 Temmuz 2004, ss.32-43

Kitap & Kitap Bölümleri

Üniversite Öğrencileri İçin Sabır Eğilimleri Ölçeği Geçerlilik Güvenirlik Çalışması

Eğitim Bilimleri Araştırmaları 2018, Erdal Hamarta,Coşkun Arslan,Sebahattin Çiftçi,Onur Köksal ve A. Naci Çoklar, Editör, Çizgi Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.11-21, 2018 Creative Commons License

Cognitive Learning Theories

LEARNING AND TEACHING Theories Approaches and Models, Zeki Kaya & A. S. Özdemir, Editör, Çözüm Eğitim Yayıncılık, Ankara, ss.31-45, 2016 Creative Commons License

Bilişsel Kuramlar

Öğrenme ve Öğretme: Kuramlar, Yaklaşımlar, Modeller, Kaya,Z., Editör, Pegem Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.137-171, 2012 Creative Commons License

Eğitimde Bilgisayar Kullanımı

ÖğretimTeknolojileri ve Materyal Tasarımı, Demirel Ö,Eralp E., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.111-144, 2007

Öğretmenlik Mesleği

 Eğitim Bilimlerine Giriş, Özdemir Ç., Editör, Ekinoks, Ankara, ss.329-390, 2006

The Permanence of Nutrition Education on the Knowledge and Behaviour of Early Childhood

Research on Education, Marina-Stefania Giannakaki,Gregory T. Papanikos,Yiannis Pozios,Jhon Kelvyn Richards, Editör, Athens Institute For Education And Research, Athens, ss.701-710, 2006

Sınıf Ortamı ve Fiziksel Organizasyonu

Sınıf Yönetimi, Arı, R. ve Deniz, M. E., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.55-88, 2006

Ölçme Değerlendirme

Öğretmen Adayları İçin KPSS Deneme Sınavları : KPSS Eğitim Bilimleri Soru Bankası, Cemaloğlu, N., Editör, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, ss.151-202, 2004

Öğretmenlik Mesleği ve Etiği

Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Özdemir, Ç., Editör, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, ss.329-390, 2003

Program Gelştirme

Öğretmen Adayları İçin KPSS – Eğitim Bilimleri Soru Bankası, Cemaloğlu, N., Editör, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, ss.38-96, 2003

Japon Eğitim Sistemi

Avni Akyol Ümit Kültür Ve Eğitim Vakfı, İstanbul, 1996 Creative Commons License

Diğer Yayınlar