Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Açık-Uçlu Öğrenme Nedir?

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , vol.20, no.3, pp.57-65, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Eğitim Programları ve Öğretim Alanında Anlam Karmaşası Yaşanan Kavramların Belirlenmesi

11. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Aydın, Turkey, 26 - 28 October 2023

Öğrencilerin Düşünme Süreçlerini Anlamaya Yönelik Etkinlik ve Uygulama Örnekleri

International Gobeklitepe Social and Human Sciences Congress, Şanlıurfa, Turkey, 1 - 03 October 2021, pp.311

Öğrencilerin Düşünce Süreçlerini Anlamaya Yönelik Etkinlik ve Uygulama Örnekleri

3. Uluslararası Göbeklitepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Urfa, Turkey, 1 - 03 October 2021, pp.311

BAŞARILI VE BAŞARISIZ ÖĞRECİLERİN BAŞARI VE BAŞARISIZLIĞA YÖNELİK ALGILARI

V. TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 27 June 2019, pp.112

“Üniversite Öğrencileri İçin Sabır Eğilimleri Ölçeği” Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ), Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.55

İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeyleri

III. INES Education and Social Science Congress, Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.44

Coping With The Negative Attitudes of Kindergarteners Towards School

DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center), İstanbul, Turkey, 27 - 28 April 2018, pp.12

Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Özel Ders Eğilim Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science, İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.72

Öğretmen Adaylarının Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeyleri

1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science, İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.71

Temel Eğitim Alanı Öğretmen Adaylarının Akademik İşlerini Erteleme Nedenleri

1. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ, Bursa, Turkey, 29 - 31 March 2018, pp.77 Sustainable Development

Students’ Multiple Intelligence Profile within the Turkish Education System: A Large Secondary and High School Sample

1.Uluslararası Sosyal Beşeri Ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 December 2017, pp.311-313

Teacher Self-Efficacy Perceptions of Pedagogic Formation Program Students

International scientific practical conference “Ethno pedagogy is the factor of saving ethno cultural worth of modern socium”, Osh, Kyrgyzstan, 14 - 15 December 2017, pp.21

Investigating The Effect of Kindergarteners’ Perceptions of School on Their Attitudes towards School

International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, İzmir, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.22

İstasyon ve Altı Şapkalı Düşünme Tekniklerinin Uygulandığı Teknoloji ve Tasarım Dersinin Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı Eğitim Araştırmaları Kongresi. Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi (YEAUK), İstanbul, Turkey, 19 May 2017, pp.90

Sosyal Bilgiler Araştırma Ödevlerine İlişkin Öğrenci Görüşleri

2nd World Congress on Lifelong Education, WCLE., Antalya, Turkey, 14 - 15 April 2017

Öğretmen Adaylarının Araştırma Görevlilerine Yönelik Algıları

5th World Conference on Educational and Instructional Studies- WCEIS, Ankara, Turkey, 27 - 29 October 2016, pp.39

İlkokul Öğretmenlerinin Mobing e Maruz Kalma Algıları

1. International Academic Research Congress, (INES), Antalya, Turkey, 03 November 2016, pp.1348-1355

The Effect of Smart Board Applications on Students Attitudes in Pattern Teaching

International Conference on Education & Educational Psychlogy,(ICEEPSY), Rodos, Greece, 11 - 15 October 2016, pp.3401

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE YÖNELİK ALGILARI

World Conference on Educational and Instructional Studies- WCEIS, Ankara, Turkey, 27 - 29 October 2016, pp.34

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK HAKLARINA YÖNELİK TUTUMLARI

2nd International Conference on Social Sciences and Education Research  (ICSSER), İstanbul, Turkey, 4 - 06 November 2016, pp.122 Sustainable Development

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÜST BİLİŞSEL OKUMA STRATEJİLERİNİ KULLANABİLME DÜZEYLERİ

Uluslarrası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Gostivar, Macedonia, 22 - 23 August 2016, pp.65

Beş Altı Yaş Çocuklarının Yaratıcılık Düzeylerinin İncelenmesi

I. Uluslararası Uzaktan Eğitim Araştırmaları Konferansı, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.15-16

Sıfatlara Dayalı 5 Faktörlü Kişilik Ölçeği Geçerlilik Güvenirlik Çalışması

7th International Congress on New Trends in Education - ICONTE, Antalya, Turkey, 13 - 15 May 2016, pp.76-77

Üniversitelerde Uluslararasılaşmanın Boyutları ve Ölçütleri

Türkiye'de Üniversite Gerçeği ve Bayburt Üniversitesi Çalıştayı, Bayburt, Turkey, 13 - 15 November 2015, pp.5

Transformative Learning Theory And Educational Experiences of Adults

4th World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS, Antalya, Turkey, 05 November 2015, pp.36

Examination of Secondary School Education 9th Grade Students Levels of Exclusion according to Different Variable

Curriculum Studies in Higher Education. The Third International Congresson Curriculum and Instruction, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015, pp.485-487

Validity And Reliability Study of Computer Aided Multiple Intelligences Scale for First Stage of The Primary School

International Conference on Innovation in Social Science, Literature and Education, Dubai, United Arab Emirates, 01 July 2015, pp.137

VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF COMPUTER AIDED MULTIPLE INTELLIGENCES SCALE FOR FIRST STAGE OF THE PRIMARY SCHOOL1

International Conference on Arts, Social Science, Economics and Education, Dubai, United Arab Emirates, 1 - 03 June 2015

The Attitudes of 5th and 8th Grade Students and Their Parents Towards Learning English

3rd International Conference on Education, Social Sciences and Humanities (SOCIOINT), İstanbul, Turkey, 23 May 2015, pp.117

Traditional Teaching And Learning Theories And Connectivism

6th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2015, no.214, pp.123

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanım Düzeyleri

4rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2014, pp.17

The Effect Of Distance Education (By Using Smart Board) On Students’ Achievement In Pattern Making Techniques Teaching

5. International Conference on New Trends in Education and Their Implications (JRET), Antalya, Turkey, 15 - 17 April 2014, pp.34

The Reliability and Validity Study of School-Oriented Attitude Scale and a Research Sample

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION, Konya, Turkey, 20 - 22 November 2013, pp.57 Creative Commons License

3-6 Yaş Aralığında Çocuğu Olan Babaların Nitelikli Zaman Algılarına Dair Görüşleri

4th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 25 April 2013, pp.56

Teachers Tolerance Towards Students at Faculty Level

World Conference on Education and Instructional Studies- WCEIS, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2012, pp.35

Virtual training in vocational education: Footwear Training

3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications., Antalya, Turkey, 17 May 2012, pp.19-23

An Analysis of Sixth Grade Students' Reading Comprehension Skills

International Journal of Arts & Sciences, Freiburg, Germany, 13 April 2011, pp.347-360

A Comparative Study on Pre-School Teachers’ and Student Teachers’ Attitudes towards Sexual Education- The Case of Turkey

International Journal of Arts & Sciences Conferences University of Washington Rome Center, Rome, Italy, 22 October 2010, pp.121-132

Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması

Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Ankara/TURKEY, Ankara, Turkey, 22 - 24 October 2009, pp.33-42

Impacts of parental attitude towards sexual identity development on child's sexual identity development

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.1408-1413 Sustainable Development identifier identifier

Basic factors that affect general academic motivation levels of candidate preschool teachers

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.1357-1365 identifier identifier

Mesleki Eğitim Fakültelerinde, Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama Dersinde Karşılaşılan Temel Sorunlar

ICITS. 2nd. International Computer & Instructional Technologies Symposium, İzmir, Turkey, 15 - 17 April 2008, pp.89

A Study Into The Attıtudes Of Prospectıve Teachers Towards Internet Use

International Technology, Education and Development Conference, INTED, Valencia, Spain, 24 March 2008, pp.956-967

Basic Computer Skills of Primary School Tecahers and Directors

International Technology Education and Development Conference (INTED), Valencia, Spain, 11 - 13 March 2008, pp.671-680

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnternete ve İnternette Öğrenmeye Yönelik Tutumları

Sakarya University 5th. International Educational Technology Conference, Sakarya, Turkey, 13 - 15 September 2005, pp.196-201

Öğretme-Öğrenme Sistem Tasarımı ve Yönetiminde Okul Yöneticilerinin Liderlik Özellikleri

5th. International Educational Technology Conference, Sakarya, Turkey, 13 - 15 September 2005, pp.246-255

Öğrencilerin Hypermedya Ortamlarında Proje Tabanlı Öğrenme Etkinliklerinin, Bazı Özellikleri Açısından İncelenmesi

Computer Engineering Department of Dokuz Eylul University, Izmir. Turkiye, İzmir, Turkey, 3 - 05 October 2004, pp.54-76

Öğrencilerin Web Ortamında Bilgi Araştırırken Kullandıkları Bilişsel Stratejiler

Computer Engineering Department of Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey., İzmir, Turkey, 3 - 05 October 2004, pp.23-45

Öğrencilerin Sınav Uygulama Tekniklerinin Değerlendirilmesi

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya, Turkey, 13 - 15 July 2004, pp.34

Books & Book Chapters

Temel Kavramlar

in: Covid-19 Pandemi Sürecinin Eğitim ve Eğitim Programlarına Yansımaları, Çeliköz Nadir ve Azmi Türkan, Editor, Iksad Publications, Ankara, pp.3-26, 2022 Sustainable Development

Pandemi Sürecinde Düşünme ve Düşünme Becerileri

in: Covid-19 Pandemi Sürecinin Eğitim Ve Eğitim Programlarına Yansımaları, Çeliköz Nadir ve Azmi Türkan, Editor, Iksad Publications, Ankara, pp.186-213, 2022 Sustainable Development

Üniversite Öğrencileri İçin Sabır Eğilimleri Ölçeği Geçerlilik Güvenirlik Çalışması

in: Eğitim Bilimleri Araştırmaları 2018, Erdal Hamarta,Coşkun Arslan,Sebahattin Çiftçi,Onur Köksal ve A. Naci Çoklar, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.11-21, 2018 Creative Commons License

Cognitive Learning Theories

in: LEARNING AND TEACHING Theories Approaches and Models, Zeki Kaya & A. S. Özdemir, Editor, Çözüm Eğitim Yayıncılık, Ankara, pp.31-45, 2016 Creative Commons License

Cognitive Learning Theories

in: LEARNING AND TEACHING, Zeki Kaya,Ahmet Selçuk Akdemir, Editor, Çözüm Eğitim Yayıncılık, Ankara, pp.31-46, 2016 Creative Commons License

Bilişsel Kuramlar

in: Öğrenme ve Öğretme: Kuramlar, Yaklaşımlar, Modeller, Kaya,Z., Editor, Pegem Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.137-171, 2012 Creative Commons License Sustainable Development

Eğitimde Bilgisayar Kullanımı

in: ÖğretimTeknolojileri ve Materyal Tasarımı, Demirel Ö,Eralp E., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.111-144, 2007 Sustainable Development

Öğretmenlik Mesleği

in:  Eğitim Bilimlerine Giriş, Özdemir Ç., Editor, Ekinoks, Ankara, pp.329-390, 2006

The Permanence of Nutrition Education on the Knowledge and Behaviour of Early Childhood

in: Research on Education, Marina-Stefania Giannakaki,Gregory T. Papanikos,Yiannis Pozios,Jhon Kelvyn Richards, Editor, Athens Institute For Education And Research, Athens, pp.701-710, 2006

Sınıf Ortamı ve Fiziksel Organizasyonu

in: Sınıf Yönetimi, Arı, R. ve Deniz, M. E., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.55-88, 2006

Ölçme Değerlendirme

in: Öğretmen Adayları İçin KPSS Deneme Sınavları : KPSS Eğitim Bilimleri Soru Bankası, Cemaloğlu, N., Editor, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, pp.151-202, 2004

Öğretmenlik Mesleği ve Etiği

in: Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Özdemir, Ç., Editor, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, pp.329-390, 2003

Program Gelştirme

in: Öğretmen Adayları İçin KPSS – Eğitim Bilimleri Soru Bankası, Cemaloğlu, N., Editor, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, pp.38-96, 2003

Japon Eğitim Sistemi

Avni Akyol Ümit Kültür Ve Eğitim Vakfı, İstanbul, 1996 Creative Commons License Sustainable Development

Other Publications

Metrics

Publication

201

Citation (WoS)

95

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

264

H-Index (Scopus)

10

Project

11

Thesis Advisory

16

Open Access

50
UN Sustainable Development Goals