Education Information

Education Information

 • 1996 - 2001 Doctorate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri A.B.D., Turkey

 • 1992 - 1996 Postgraduate

  Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences, Eğitim Bilimleri, Turkey

 • 1987 - 1991 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Faculty Of Educatıon, Department Of Educatıonal Scıences, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Bir Açık-Uçlu Öğrenme Uygulaması Olarak Hypermedya (WWW) Ortamlarında Öğrencilerin Proje Etkinliklerinin İncelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri/Eğitim Programarı Ve Öğretim (Epö)

 • 1996 Postgraduate

  Bilgisayar Destekli Öğretim İçin Özel Ders Türünde Bir Ders Yazılımının Hazırlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri/Eğitim Programarı Ve Öğretim (Epö)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English