Scientific Activities

Jury Memberships

 • June 2019 Doctorate

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doctorate

 • June 2019 Doctorate

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doctorate

 • June 2019 Post Graduate

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Post Graduate

 • May 2019 PhD Thesis Monitoring Committee Member

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  PhD Thesis Monitoring Committee Member

 • May 2019 Associate Professor Exam

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Associate Professor Exam

 • May 2019 Associate Professor Exam

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Associate Professor Exam

 • May 2019 Associate Professor Exam

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Associate Professor Exam

 • April 2019 PhD Thesis Monitoring Committee Member

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  PhD Thesis Monitoring Committee Member

 • March 2019 Doctoral Examination

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • March 2019 Doctoral Examination

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • March 2019 Doctoral Examination

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • November 2018 Associate Professor Exam

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Associate Professor Exam

 • November 2018 Associate Professor Exam

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Associate Professor Exam

 • November 2018 Associate Professor Exam

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Associate Professor Exam

 • May 2017 PhD Thesis Monitoring Committee Member

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  PhD Thesis Monitoring Committee Member

 • May 2017 PhD Thesis Monitoring Committee Member

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  PhD Thesis Monitoring Committee Member

 • April 2017 Appointment Academic Staff

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • November 2016 Doctoral Examination

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • November 2016 Doctoral Examination

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • April 2016 PhD Thesis Monitoring Committee Member

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  PhD Thesis Monitoring Committee Member

 • April 2016 PhD Thesis Monitoring Committee Member

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  PhD Thesis Monitoring Committee Member

 • April 2016 Doctoral Examination

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • November 2015 PhD Thesis Monitoring Committee Member

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  PhD Thesis Monitoring Committee Member

 • November 2015 Doctoral Examination

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • November 2015 PhD Thesis Monitoring Committee Member

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  PhD Thesis Monitoring Committee Member

 • November 2015 Doctoral Examination

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • April 2015 Doctoral Examination

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • April 2015 Doctoral Examination

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • November 2014 Doctoral Examination

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • November 2014 Doctoral Examination

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • April 2014 Doctoral Examination

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • April 2014 Doctoral Examination

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • April 2014 Doctorate

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Okullarda demokratik eğitim ortamının gerçekleşmesine yönelik öğretmen algıları

 • May 2011 Doctorate

  Selçuk Ünivesitesi

  Aile ve kardeş eğitimi programının engelli çocuğa yönelik tutum ve davranışlara etkisi

 • May 2011 Doctorate

  Selçuk Ünivesitesi

  Anne eğitim programının 5-6 yaş çocuklarının temel eğitime hazır bulunuşluk düzeyine etkisinin incelenmesi

 • July 2010 Post Graduate

  Selçuk Ünivesitesi

  Okulöncesi eğitiminde okul aile ilişkilerinde yaşanan sorunların öğretmen ve veli görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi

 • July 2010 Post Graduate

  Selçuk Ünivesitesi

  Okul öncesi eğitim kurumlarında anne baba eğitimine ilişkin veli, öğretmen ve yönetici görüşleri

 • June 2010 Doctorate

  Selçuk Ünivesitesi

  Mesleki ve teknik eğitimde sanal eğitim uygulaması: Beklentiler ve öğrenci başarısına etkisi

 • June 2010 Post Graduate

  Selçuk Ünivesitesi

  Çok programlı liselerde toplam kalite yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi

 • May 2010 Post Graduate

  Selçuk Ünivesitesi

  Okul öncesi öğretmenlerinin sosyal becerilerini etkileyen faktörler

 • May 2010 Doctorate

  Selçuk Ünivesitesi

  Duygu eğitiminin okul öncesi dönem çocuklarının duygusal becerilerine etkisi

 • April 2010 Post Graduate

  Selçuk Ünivesitesi

  Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin mesleğe yönelik tutumları ve yeterlilik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi

 • June 2009 Post Graduate

  Selçuk Ünivesitesi

  Okul öncesi eğitimi öğretmenleri ve velilerin çocuk isitismarı ve ihmaline yönelik görüşleri

 • May 2009 Doctorate

  Selçuk Ünivesitesi

  İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin ve ebeveynlerin görüşleri ışığında okula hazır bulunuşluk olgusu ve okul öncesi eğitime ilişkin sonuçları

 • May 2009 Post Graduate

  Selçuk Ünivesitesi

  Yeni ilköğretim 1., 2., ve 3. sınıf hayat bilgisi programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar

 • June 2008 Post Graduate

  Selçuk Ünivesitesi

  Biyoloji öğretmenlerinin moleküler biyoloji bilgi seviyeleri

 • June 2008 Post Graduate

  Selçuk Ünivesitesi

  Erkek giysi üretimi dersi modülünün değerlendirilmesi

 • May 2008 Doctorate

  Selçuk Ünivesitesi

  Zihinsel yetersizliği olan çocuklara temel geometrik kavramların öğretiminde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının etkililiği

 • May 2008 Post Graduate

  Selçuk Ünivesitesi

  6. sınıf sosyal bilgiler yeni ders programının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler

 • May 2008 Post Graduate

  Selçuk Ünivesitesi

  Okulöncesi eğitime devam eden 5-6 yaş çocuklarının bilişsel tempoya göre yaratıcılık düzeyinin incelenmesi

 • April 2008 Post Graduate

  Selçuk Ünivesitesi

  Anasınıfı öğretmenlerinin mesleğe yönelik tutumlarıyla anasınıfı eğitim programında öngörülen hedeflere ulaşılma derecesi arasındaki ilişki

 • March 2008 Post Graduate

  Selçuk Ünivesitesi

  Okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 4-5 yaş grubu çocuklarına geometrik şekil kavramı kazandırmada montessori eğitim yönteminin etkililiği

 • March 2008 Post Graduate

  Selçuk Ünivesitesi

  Esra Karakaş Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi

 • February 2008 Post Graduate

  Selçuk Ünivesitesi

  Okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş çocuklarına bazı matematiksel kavramları kazandırmada yapılandırılmış yöntem ile geleneksel yöntemin etkililiğinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi

 • May 2007 Doctorate

  Selçuk Ünivesitesi

  Üniversite öğrencilerinin yakın ilişkilerinin bazı değişkenler ve baskın ben durumları (ta) açısından incelenmesi

 • February 2007 Post Graduate

  Selçuk Ünivesitesi

  Üniversite öğrencilerinin fonksiyonel besin bilgi düzeylerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

 • April 2006 Doctorate

  Selçuk Ünivesitesi

  Sosyal bilgiler öğretiminde proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin akademik risk alma düzeylerine, problem çözme becerilerine, erişilerine, kalıcılığa ve tutumlarına etkisi

 • April 2006 Doctorate

  Selçuk Ünivesitesi

  Okul teknoloji planlaması: İlköğretim okulları için uygulamalı bir model önerisi ve öğretmen yetiştirme sistemi açısından sonuçları

 • April 2006 Post Graduate

  Selçuk Ünivesitesi

  Konya ili Çumra ve Karapınar ilçelerinde Türkmen yemekleri ve yemek kültürü üzerine bir araştırma

 • March 2006 Post Graduate

  Selçuk Ünivesitesi

  6-12 yaş arası zihinsel engelli çocuklarda görsel algı becerilerinin değerlendirilmesi

 • January 2006 Post Graduate

  Selçuk Ünivesitesi

  Mardin ili Kızıltepe ilçesindeki merkez ilköğretim okullarında okuyan 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları üzerine bir araştırma

Activities in Scientific Journals

 • 2018 - Continues IJESLT

  Committee Member

 • 2016 - Continues Turkish Journal of Primary Education

  Advisory Committee Member

 • 2015 - Continues Sanitas Magisterium

  Committee Member

 • 2015 - Continues The Journal of International Education Science Sustainable Development

  Advisory Committee Member

 • 2008 - Continues Journal of Research in Education and Teaching

  Evaluation Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2007 - Continues OYGEM

  Consultant

 • 2007 - 2018 World Council for Curriculum and Instruction (WCCI)

  Board Member

 • 2008 - 2016 EPÖDER

  Member

Scientific Refereeing

 • December 2020 Scientific Publication

  ÜAK, Turkey

 • August 2020 Scientific Publication

  ÜAK, Turkey

 • November 2019 TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

  National Scientific Refreed Journal

 • July 2019 Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Other Indexed Journal

 • May 2019 MJSS, Manas Journal of Social Studies

  Other Indexed Journal

 • March 2019 3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ

  Other Indexed Journal

 • September 2018 MJSS, Manas Journal of Social Studies

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2018 MJSS, Manas Journal of Social Studies

  Other Indexed Journal

 • May 2018 IBAD

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2018 MJSS, Manas Journal of Social Studies

  National Scientific Refreed Journal

 • December 2017 MJSS, Manas Journal of Social Studies

  National Scientific Refreed Journal

 • April 2017 Yükseköğretim Dergisi

  SCI Journal

 • April 2017 Project Supported by Higher Education Institutions

  BAP Research Project, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kyrgyzstan

 • March 2017 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • March 2017 Technopark

  Yildiz Technical University, Turkey

 • September 2016 Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • April 2016 International Online Journal of Educational Sciences (IOJES)

  Other Indexed Journal

 • October 2015 International Online Journal of Educational Sciences (IOJES)

  SCI Journal

 • July 2015 International Online Journal of Educational Sciences (IOJES)

  Other Indexed Journal

 • July 2015 Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • June 2015 International Early Childhood Education Research (IECER)

  SCI Journal

 • May 2015 Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

  SCI Journal

 • July 2014 International Online Journal of Educational Sciences (IOJES)

  SCI Journal

 • April 2013 Milli Eğitim Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • March 2013 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • March 2013 Journal of Research in Education and Teaching (JRET), Bilim Kurulu,

  SCI Journal

 • April 2012 Early Child Development and Care

  SCI Journal

 • March 2012 Journal of Research in Childhood Education

  SCI Journal

 • February 2012 International Journal of Learning and Teaching

  Other Indexed Journal

 • January 2012 International Early Childhood Education Research (IECER)

  SCI Journal

 • December 2010 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2010 EARLY CHILD DEVELOPMENT AND CARE

  Journal Indexed in ESCI

 • July 2009 Journal of Research in Childhood Education

  SCI Journal

 • March 2009 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2009 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • October 2008 Journal of Research in Education and Teaching

  SCI Journal

 • September 2007 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • June 2006 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • March 2005 Milli Eğitim Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

Tasks In Event Organizations

 • Aralık 2017 etnopedogocy

  Scientific Congress

  Çeliköz N.

  Osh, Kyrgyzstan

 • Eylül 2014 Yıldız Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Sosyal Çalışmalar Kongresi (YICER) Sustainable Development

  Scientific Congress

  Çeliköz N.

  İstanbul, Turkey

 • Haziran 2014 VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi

  Scientific Congress

  Çeliköz N.

  İstanbul, Turkey

 • Ocak 2012 Web Online Erişim, Sosyal Medya, Girişimcilik ve Engelliler: Engelliler İçin Bilişim ve Öğretim Materyallerinin Erişilebilirliği Çalıştayı

  Workshop Organization

  Çeliköz N.

  Konya, Turkey

 • Ekim 2008 BASOPED-11th International Conference Further Education in the Balkan Countries

  Scientific Congress

  Çeliköz N.

  Konya, Turkey

Scientific Research / Working Group Memberships

Mobility Activity

 • 2017 - 2018Improving Competencies and Qualifications, Lecturing

  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kyrgyzstan