General Information

Institutional Information: Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Department Of Administration, Örgütsel Davranış
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Behavioural Sciences, Human Resources Management, Management and Manager Development

Names in Publications: Erdogmus Nihat

Metrics

Publication

87

Citation (WoS)

107

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

164

H-Index (Scopus)

6

Project

12

Thesis Advisory

52

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Biography

1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Davranış Bilimleri Anabilim Dalında yüksek lisans; 1998 yılında Sakarya Üniversitesi SBE Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalında doktora derecesi aldı. 1999 yılında İşletme Yönetimi alanında Doçent, Nisan 2005 yılında ise Yönetim ve Organizasyon alanında Profesör oldu. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Örgütsel Davranış Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Bilimsel çalışma alanları kariyer yönetimi, değişim yönetimi, aile şirketlerinde kurumsallaşma, yönetim psikolojisi, STK’larda yönetim ve kapasite geliştirme ile yükseköğretimin yönetimi konularıdır. Alanıyla ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası makale, bildiri, kitap ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

Eserleri arasında, Teori ve uygulamada kariyer, STK’larda gönüllü ve profesyonel çalışma, STK’larda kurumsal yönetim el kitabı (Editör, Z. Sayın ile), Temelleri ve uygulamalarıyla iş ahlakı (Editör, Ö. Torlak ve K. B. Tiryaki ile), Aile işletmeleri: Yönetim devri ve ikinci kuşağın yetiştirilmesi, İşletmelerde eğitim ihtiyacı analizi (H. Şencan ile) kitapları yer almaktadır. Geleceğin Türkiyesinde yükseköğretim, Araştırma üniversitelerinin yapılanması: İmkân ve zorluklar adlı araştırma raporlarını hazırlamıştır. Alanıyla ilgili pek çok özel, kamu ve sivil toplum kuruluşunda eğitim, araştırma ve danışmanlık projesi yürütmüştür. Üniversitelerde kariyer merkezlerinin kurulması ve gelişmesine yönelik çalışmalar yapmış, bu çalışmalara destek vermiştir. İş Ahlakı Dergisi’nin Baş Editörlüğünü yürütmektedir. Sivil toplum alanında gönüllü çalışmalarda yer almakta ve İLKE Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Contact

Email
nihaterd@yildiz.edu.tr
Web Page
https://avesis.yildiz.edu.tr/nihaterd
Office
İşletme Bölümü G210
Address
Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Davutpaşa Kampüsü 34349 Davutpaşa/İSTANBUL