Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 Türkiye İş Ahlakı Zirvesi

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 İİBF'lerde Kalite ve Akretitasyon Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Yükseköğretim Çalışmaları Kongresi

  Çalışma Grubu

  Çanakkale, Türkiye

 • 2019 STK'ların İlişkilerini Konumlandırma Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 İlim Yolunda Merhaleler ve Zorluklar

  Çalışma Grubu

  Bursa, Türkiye

 • 2019 Yükseköğretimde Kariyer Yönetimi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Güven Toplumunda Ehliyet ve Liyakat

  Çalışma Grubu

  Malatya, Türkiye

 • 2019 Geleceğin Türkiyesinde Yükseköğretim

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 STK'larda Kurumsal Yönetim ve Organizasyon

  Çalışma Grubu

  Kocaeli, Türkiye

 • 2019 İş ahlakının yaygınlaşmasında üniversitelerin ve STK'ların Rolü

  Moderatör

  Şırnak, Türkiye

 • 2019 Akademik Kariyer Gelişimi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 STK'larda Kurumsal Yönetim ve Organizasyon

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 İş Ahlakının Davranışsal Yönü

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Akademik kariyer danışmanlığı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Mesleki Kimliğin İnşası

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Geleceğin Türkiyesinde Yükseköğretim

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 STK'ların Eğitimdeki Rolü

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Geleceğin Türkiyesinde Yükseköğretim

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Bireysel Kariyer Yönetimi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 75

h-indeksi (WOS): 3

Davetli Konuşmalar

 • Eylül 2019 STK'larda Yönetim ve kurumsallaşma

  Konferans

  Moğolistan

 • Temmuz 2019 Geleceğin Türkiyesinde Yükseköğretim

  Seminer

  CB eğitim ve öğretim politikaları Kurulu, Türkiye