Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Academicians' Career Capital and Career Satisfaction: The Mediation Effect of Research Productivity

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.16, ss.1921-1945, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Classifying Universities in Turkey by Hierarchical Cluster Analysis

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.41, ss.363-382, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Kültürün Psikolojik Hareketliliğe Etkisi: Türk Ve Kanadalı Akademisyenlerin Karşılaştırmalı Analizi

Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, cilt.12, ss.2521-2540, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Explaining influences on career 'choice': the case of MBA students in comparative perspective

INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, cilt.16, ss.2000-2028, 2005 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Career orientations of salaried professionals: the case of Turkey

Career Development International, cilt.9, ss.153-175, 2004 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Constructing the CEO Personal Brand: The Case of Four Pioneering CEOs in Turkey

CORPORATE REPUTATION REVIEW, cilt.21, ss.37-49, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Zihin Haritası Yöntemi ile Kariyerin Anlamlandırılması: İşletme Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

İş’xxte Davranış Dergisi, cilt.2, ss.11-37, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of technology readiness on technology acceptance in e HRM Mediating role of perceived usefulness

The Journal of knowledge economy knowledge management, cilt.9, ss.7-21, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The socio demographic characteristics and career preparation of the rectors in Turkey

YUKSEKOGRETIM DERGISI, cilt.4, ss.44-53, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

How Do the Dimensions of Corporate Reputation Affect Employment Intentions?

Corporate Reputation Review, cilt.15, ss.3-19, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Türkiye de özel televizyon kuruluşlarının örgüt yapısının dönüşümü

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.6, ss.235-262, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öznenin nesneleşmesi Türkiye de yönetim ve organizasyon alanında çalışan öğretim elemanların akademik özgeçmiş ve eserleri bakımından nicel görünümü

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.4, ss.199-238, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Başarı değerlemede atfetme hatası ve amprik bir araştırma

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.65-83, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Araştırma Üniversitelerinde Lisansüstü Eğitim

VI. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ12-13 Aralık 2019, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019

Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Bir Örgütsel teşhis Modeli Önerisi

17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018

CEO ların Kişisel Marka İnşa Süreci Türkiye deki Öncü CEO ların Analizi

24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2016

Bundling career capital with th skill of dancing to chairstune in Intertwined governance structure Career construction of pioneering CEOs in Turkey

The 5th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management 2015, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Aralık 2015

Classifyng Higher Education Institutions in Turkey

International Higher Education Conference, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2015

An Investigation of the Effects of Technology Readiness on Technology Acceptance in e-HRM

7th International Strategic Management Conference, Paris, Fransa, 30 Haziran - 02 Temmuz 2011, cilt.24

Bilişsel farklılığın modellenmesi ve farkındalığın oluşturulmasındaki bilişsel haritalama yönteminin kullanılması

7. International Konowledge, Economy and Management Congress Proceedings, 30 Ekim - 02 Kasım 2009

Örgütsel alanın dönüşümü ve örgüt yapılarına etkisi Türkiye de televizyon işletmeler

17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2009

Girişimcilik ve profesyonel yönetim

Anadolu’da Girişimcilik Kültürü Sempozyumu Kitabı, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2008

Birinci kuşağın gözüyle aile işletmelerinde örgütsel yedekleme

1. Aile İşletmeleri Kongresi Kongre Kitabı, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2004

Profesyonel işgörenlerin yönetsel kariyer tercihleri Amprik bir araştırma

11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Türkiye, 22 Mayıs 2003

Bilgi toplumunda profesyonellerin kariyeri Amprik bir araştırma

2. Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2003

Örgütsel değişimler ve yeni kariyer yaklaşımları

2. Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2003

Yeni kariyer yaklaşımları ve kariyer değerlerindeki değişim

1. Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2002

Expert system development in HRM A case study in retailing

Human Centered Processes (HCP’99) 10th Mini EURO Conference Proceedings, 22 - 24 Eylül 1999

Toplulukçu kültürde makyavelist davranış ve bir uygulama

Politika ve Yönetimde Etik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Türkiye, 24 - 26 Aralık 1998

A Federated Expert System for Career Development

2nd International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems Proceedings, 6 - 08 Ağustos 1998

Eğitim programlarının değerlendirilmesi yoluyla insan kaynaklarının verimliliğinin artırılması

1.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Türkiye, 30 - 31 Ekim 1997

Kariyer kuramları ve Türkiye için geçerlilikleri üzerine eleştirisel bir değerlendirme

7. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Özet Kitabı, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 1997

Başarı değerlemede atfetme hatası ve ampirik bir araştırma

7. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Özet Kitabı, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 1997

İnsan kaynaklarının geliştirilmesinde eğitim ihtiyaç analizlerinin kullanılması

3. Verimlilik Kongresi Bildiriler Kitabı, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 1997

Self Managing Teams in Flat Organizations

7th Mini EURO Conference Abstract, 24 - 27 Mart 1997

Rekabet gücünün en önemli unsuru olarak insan kaynağı

1.Sistem Mühendisliği ve Savunma Uygulamaları Sempozyumu Bildiriler Kitab, Türkiye, 12 - 13 Ekim 1995

Kitap & Kitap Bölümleri

Temelleri ve uygulamalarıyla iş ahlakı

Örgütsel ahlak: Örgütlerde iş ahlakı uygulamaları, NİHAT ERDOĞMUŞ, ÖMER TORLAK, KÜBRA BİLGİN TİRYAKİ, Editör, İGİAD, ss.140-164, 2018

Temelleri ve uygulamalarıyla iş ahlakı

İş ahlakı: Temelleri, kapsamı ve sınırları, NİHAT ERDOĞMUŞ, ÖMER TORLAK, KÜBRA BİLGİN TİRYAKİ, Editör, İGİAD, ss.22-44, 2018

Televizyon Çalışmaları

Televizyon Kuruluşları Örgütsel Alanının Dönüşümü, MERT GÜRER, Editör, DER, İstanbul, ss.135-188, 2018

Management and Technological Challanges in Digital Age

CEO Sociability in Twitter: Findings of Fortune 500 CEO’s, Melo, Pedro Novo, Machado, Carolina, Editör, Crc Press, -, 2018

Televizyon Çalışmaları

Televizyon yayıncılığı sektöründe çalışan profesyonellerin kariyerininin “sınırsız kariyer kuramı” açısından incelenmesi, MERT GÜRER, Editör, DER, 2018

Temelleri ve uygulamalarıyla iş ahlakı

Giriş: İş ahlakı ders kitabı niçin gerekli, NİHAT ERDOĞMUŞ, ÖMER TORLAK, KÜBRA BİLGİN TİRYAKİ, Editör, İGİAD, ss.12-18, 2018

Global Business Strategies in Crises

Building Innovative Strategies for the Competitiveness of Family Firms in Emerging Markets, UMİT HACIOĞLU, HASAN DİNÇER, NİHAT ALAYOĞLU, Editör, SPRINGER, ss.201-213, 2018

Yönetimde İnformalite

Türk iş dünyası liderlerinin informal iletişim kanalları kullanımı üzerine nitel bir araştırma, RAMAZAN ERDEM, Editör, BETA, ss.295-316, 2017

Global Business Strategies in Crisis- Strategic Thinking and Development

Building Innovative Strategies for the Competitiveness of Family Firms in Emerging Markets, Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, Nihat Alayoğlu, Editör, Springer International Publishing, ss.201-213, 2017

Yönetimde İnformalite Buz Dağının Görünmeyen Yüzü

Türk İş Dünyası Liderlerinin İnformal İletişim KanallarıKullanımı Üzerine Nitel Bir Araştırma, Ramazan Erdem, Editör, Beta, ss.295-316, 2017

Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi

Profesyonel Yaşamda Kişisel İtibar ve Kariyer Yönetimi, Büyük, Köksal, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eğitim-Öğretim Hizmetleri, ss.2-22, 2016

Yeni Paradigma

Yeni kariyer paradigması: sınırsız, çok yönlü ve esnek., , Editör, Optimist, ss.175-191, 2014

İş ve Meslek Danışmanlığı

Kariyer Yönetimi, , Editör, Türkiye İş Kurumu Yayını, ss.255-278, 2011

İş ve Meslek Danışmalığı

İş ve Meslek Danışmanlığı, , Editör, Türkiye İş Kurumu Yayını, ss.6-23, 2011

Kariyer Geliştirme Kuram ve Uygulama

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003

Ekonomi ve Yönetim 75 Yıl Armağan Kitabı

Örgütlerde güç ilişkileri: Genel bir değerlendirme, MEHMET DUMAN, Editör, Sakarya Üniversitesi Matbaası, ss.227-236, 1998

Diğer Yayınlar