Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sanayi Kentinin Kimlik Göstergeleri ve Konut Kültürü Üzerine Bir İnceleme; Zonguldak

10th International Sinan Symposium, Edirne, Türkiye, 27 Nisan 2017, ss.401-408

Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu Merkez Atölyesi

DOCOMOMO Türkiye, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XI, Samsun, Türkiye, 16 Aralık 2016, ss.48

Sürdürülebilir Stadyum Tasarımları için Teknik Tavsiye ve Gereklilikler: Yeşil Gol

II. Uluslar Arası Sürdürülebilir Binalar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 28 Mayıs 2015, ss.238-246