Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kilise Portreleri

Toplumsal Tarih, pp.92-96, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Superflex: Kamusal Projeler

Arredamento Mimarlık, no.175, pp.108-113, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tacuinum Santitatis Resimleri Aracılığıyla Yiyecek Tarihine Bir Bakış: Ekmek

4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Turkey, 3 - 05 May 2018, vol.74, pp.239-250

Müzelerde Çağdaş Sanat Sergilemelerinde Sahne Yazım

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 December 2017, pp.109

Çağdaş Türk Resminde Dinsel Referanslar

Sanat ve İnanç Sempozyumu, Turkey, 13 - 15 November 2000

Books & Book Chapters

Bu Resim Ne Anlatıyor? Günlük Hayat

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2018

Bu Kitap Ne Anlatıyor? Mitoloji

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2017

Bu Resim Ne Anlatıyor? İkonografi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2015

1980 Sonrası Modern Türk Resminde Geleneksel Bir Motif Olarak Dinsel Simgelerin Kullanımı

in: Gelenekten Çağdaş: Modern Türk Sanatında Kültürel Bellek, Tut Barış, Editor, İstanbul Modern, İstanbul, pp.18-23, 2010

Fer'iye Sarayları

in: Dünden Bugüne Beşiktaş, Akbayar Nuri, Editor, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, pp.105-106, 1998

Naciye Sultan Yalısı

in: Dünden Bugüne Beşiktaş, Akbayar Nuri, Editor, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, pp.69, 1998

Yılanlı Yalı

in: Dünden Bugüne Beşiktaş, Nuir Akbayar, Editor, Tarih Vakfı yurt YAyınları, 1998

Episodes in the Encyclopedia

Cumhuriyet’in 75 Yıl

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp., 1998

Cumhuriyet’in 75 Yılı

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp., 1998

Cumhuriyet’in 75 Yıl

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp., 1998

Cumhuriyet’in 75 Yılı

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp., 1998

Cumhuriyet’in 75 Yılı

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp., 1998

Cumhuriyet’in 75 Yılı

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp., 1998

Cumhuriyet’in 75 Yılı

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp., 1998

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Tarih Vakfı Yayınları, pp.294, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Tarih Vakfı Yayınları, pp.216, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Tarih Vakfı Yayınları, pp.215, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Tarih Vakfı Yayınalrı, pp.215-216, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Tarih Vakfı Yayınları, pp.293-294, 1994

Other Publications