Araştırma Alanları

 • Tıp

 • Sağlık Bilimleri

 • Temel Tıp Bilimleri

 • Biyofizik

 • Fizik

 • Atom ve Molekül Fiziği

 • Atomik Özellikler ve Fotonla Etkileşmeler

 • Disiplinlerarası Fizik ve İlgili Bilim ve Teknoloji Alanları

 • Malzeme Bilimi

 • Nükleer Fizik

 • Parçacık fiziği ve nükleer fizikte deneysel yöntemler ve enstrümantasyon

 • Temel Bilimler