Duyurular & Dokümanlar

Manyetik alanlar Uygulama Soruları
Ders Notu
7.04.2020
Spektroskopi dersi
Ders Notu
7.04.2020
Spektroskopi Kısa sorular
Ders Notu
7.04.2020
Spektroskopi TXRF
Ders Notu
7.04.2020
X-Işınları bugünkü ders notları
Ders Notu
6.04.2020
Manyetik alanlar uygulama soruları
Ders Notu
6.04.2020
X-Işınları
Ders Notu
6.04.2020
Manyetik alanlar ders notu ve uygulama soruları
Ders Notu
6.04.2020

Tez Dosyaları

Krizopnas ve rodonit'in termolüminesans özellikleri
Fizikte bazı spektral uygulamalar
Tiroid kanserli hastalardan alınan kan örneklerindeki bazı minerallerindegerlendirilmesi ve foton-atomik parametrelerinin tayini
Bazı bazalt malzemelerin manyetik alandaki elektriksel özellikleri,
Kimyasal Püskürtme Yöntemiyle Homojenliği Arttıracak Sisleştirici/Püskürtme Odacık Sisteminin Geliştirilmesi ve Farklı Malzemelerde Uygulanması
Agat ve kalsedon'un termolüminesans özellikleri
Bazalt numunelerde eabf ve EBF parametrelerinin yeni bir metot ile tayini
Ses dalgaları, manyetik alan ve elektrik alan etkisinde kurutulan gıdalardamikotoksinlerin tayini ve fiziksel/kimyasal parametrelerin incelenmesi
RADYASYONA MARUZ BIRAKILAN MEME KANSERLİ HASTALARIN KANÖRNEKLERİNDEKİ SODYUM/POTASYUM (Na/K) ORANI İLE ELEKTRONYOĞUNLUĞU ARASINDA KORELASYON
Etkin atom numaralarını saçılma açılarına bağlı olarak hesaplayabilen bir yazılım paketi geliştirilmesi : ZXCOM
Borikasit katkılanmıs ve gama ısını dozlanmıs PEDOT: PSS tabakasınınP3HT:PCBM esaslı fotovoltaik hücrelerde kullanılması