Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2011 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

Yönetilen Tezler

 • Bor Mineralli Fotovoltaik Hücrelere Manyetik Alan Etkisi, İÇELLİ O. , H.Uygur(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor
 • Kimyasal Püskürtme Yöntemiyle Homojenliği Arttıracak Sisleştirici/Püskürtme Odacık Sisteminin Geliştirilmesi ve Farklı Malzemelerde Uygulanması, İÇELLİ O. , M.ÖZŞAHİN(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor
 • Radyoterapi Uygulamalarında Çeşitli Nanopartiküllerin Dozimetrik Etkisinin Monte Carlo Simülasyonu İle İncelenmesi, İÇELLİ O. , M.Çağlar(Öğrenci), Doktora, Devam Ediyor
 • Radyasyon Zırhlayıcı Polimerik Kompozitlerin Geliştirimesi ve Fiziksel Parametrelerinin Optimizasyonu, İÇELLİ O. , Y.Karabul(Öğrenci), Doktora, Devam Ediyor
 • P3HT:PCBM Foto Voltaik Uygulamalar İçin Ferromagnet Nanopartikül Katkılanmış PEDOT:PSS nin Dış Manyetik Alan ve Gama Dozlamaya Bağlı Karakterizasyonlarının Belirlenmesi, İÇELLİ O. , Y.Hafızoğlu(Öğrenci), Doktora, Devam Ediyor
 • Güneş Kollektörleri İçin Antifrizli Cam Üretimi,Elektrokimyasal ve Radyasyon Dozimetrik Parametrelerinin Belirlenmesi, İÇELLİ O. , A.Aykara(Öğrenci), Doktora, Devam Ediyor
 • RADYASYONA MARUZ BIRAKILAN MEME KANSERLİ HASTALARIN KAN ÖRNEKLERİNDEKİ SODYUM/POTASYUM (Na/K) ORANI İLE ELEKTRON YOĞUNLUĞU ARASINDA KORELASYON, İÇELLİ O. , O.Toker(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
 • Ses dalgaları, manyetik alan ve elektrik alan etkisinde kurutulan gıdalarda mikotoksinlerin tayini ve fiziksel/kimyasal parametrelerin incelenmesi, BAKIRDERE S. (Eş Danışman) , İÇELLİ O. , E.Nuroğlu(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Borikasit katkılanmıs ve gama ısını dozlanmıs PEDOT: PSS tabakasının P3HT:PCBM esaslı fotovoltaik hücrelerde kullanılması, İÇELLİ O. , Ö.Yağcı(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Bazı bazalt malzemelerin manyetik alandaki elektriksel özellikleri,, İÇELLİ O. , M.Çınar(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Tiroid kanserli hastalardan alınan kan örneklerindeki bazı minerallerin degerlendirilmesi ve foton-atomik parametrelerinin tayini, İÇELLİ O. , B.Balkan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Etkin atom numaralarını saçılma açılarına bağlı olarak hesaplayabilen bir yazılım paketi geliştirilmesi : ZXCOM, İÇELLİ O. , A.Nihat(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Bazı bazalt malzemelerin manyetik alandaki elektriksel özellikleri, Okutan M. (Eş Danışman) , İçelli O. , M.ÇINAR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Bazalt numunelerde eabf ve EBF parametrelerinin yeni bir metot ile tayini, İÇELLİ O. (Eş Danışman) , Y.Karabul(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Fizikte bazı spektral uygulamalar, İÇELLİ O. , I.Pakize(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Probertit,elektrokoagülasyon termal atık ve elektrokoagülasyon bor atıgın dielektrik özelliklerinin empedans spektroskopisi yöntemi ile incelenmesi, İÇELLİ O. , D.Delipınar(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
 • Agat ve kalsedon'un termolüminesans özellikleri, İÇELLİ O. , D.Güngör(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • Krizopnas ve rodonit'in termolüminesans özellikleri, İÇELLİ O. , N.Şentürk(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010