Publications & Works

Articles Published in Other Journals

LA NOTION DE L’INQUIETANTE ETRANGETE DANS LA TRADUCTION : UNE ETUDE DE CAS

FRANKOFONİ, vol.31, pp.355-365, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖSYS/ LYS 5 SINAVI’NIN ÇEVİRİBİLİM LİSANSPROGRAMLARINA YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİ DİL PROFİLİAÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.12, pp.397-412, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Habil ile Kabil Mitinin Victor Hugo ve Leconte de Lisle’in Yapıtlarına Yansıması ve Türkçe’ye Çevirileri

Akdeniz Üniversitesi İnsani Bilimler Dergisi/Mediterranean Journal of Humanities, vol.4, no.2, pp.141-150, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Moliere in Oyunlarında Kişi Adları ve Anlamları

Yeni Tiyatro, vol.1, no.34, pp.50-55, 2012 (Other Refereed National Journals)

La traduction du fantastique: Le Chateau des Carpathes de Jules Verne

Synergie Turquie, vol.1, no.3, pp.223-231, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

La situation actuelle de la traduction technique en Turquie

Traduction, Terminologie, Redaction, vol.1, no.1, pp.169-179, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Futbol Alanında Farklı Eyleyenler: Çeviri ve Çevirmenin Rolü

III. YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisanüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 December 2016, pp.34

Toplumsal Kimlik İmgesi Oluşumunda Edebiyatın Rolü

Extranslation in Theory and Practice Representation of Turkish Culture Through Translation, Ankara, Turkey, 15 - 16 October 2015, pp.11

TOPLUMSAL KİMLİK İMGESİ OLUŞUMUNDA EDEBİYATIN ROLÜ

Uluslararası Çeviri Sempozyumu: DIŞA AÇILIM ARACI OLARAK ÇEVİRİYE KURAMSAL VE UYGULAMALI YAKLAŞIMLAR: TÜRK KÜLTÜRÜNÜN ÇEVİRİ YOLUYLA TEMSİLİ, Ankara, Turkey, 15 - 16 October 2015 Creative Commons License

Toplumsal Kimlik Oluşumunda Edebiyatın Rolü

Dışa açılım aracı olarak çeviriye kuramsal ve uygulamalı yaklaşımlar: Türk kültürünün çeviri yoluyla temsili, 01 October 2015

Edebiyatta Göçmen Kimliğine Sıradışı Bir Bakış Kati Hirşel

Türk Göç Konferansı, Londrina, United Kingdom, 25 - 27 June 2015, pp.520-526 Sustainable Development

Le Voyage de Jules Verne en Turquie à travers la traduction

Colloque International Les Passeurs: Agents intellectuels et artistiques entre la France et la Turquie, Ankara, Turkey, 14 - 15 November 2013, pp.287-294

Çevirinin Sınırları Dilsel Alanlar Üzerine Bir Çalışma

V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Mersin, Turkey, 15 - 17 October 2014

L’ inquiétante étrangeté dans les oeuvres d ’xxAslı Erdoğan et ses traductions en français

La dimension culturelle du texte littéraire en traduction, Suceava, Romania, 28 - 31 May 2014

Determining proficiency level in foreign language teaching: the case of translation and interpretation students

Akdeniz Language Studies Conference, Antalya, Turkey, 9 - 12 May 2012, vol.70, pp.288-304 identifier

Habil İle Kabil Mitinin Victor Hugo Ve Leconte De Lisle in Yapıtlarına Yansıması

Sakarya Üniversitesi XI. Uluslararası Dil - Yazın - Deyişbilim Sempozyumu, 01 October 2011

Fantastik Bir Yazar Olarak Jules Verne, Karpatlar Şatosu ve Türkçe ye Çevirileri

X. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, 01 November 2010, vol.1, pp.397-403

Teknik Çeviri Derslerinde Yöntemsel Yenilik: Ortak Bir Proje Çalışması

Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğretimi, 01 May 2006, vol.1, pp.58-65

Books & Book Chapters

Çevirlemezlik Olgusuna Bir Meydan Okuma: Çeviri Stratejisi Bağlamında Alain Robbe-Grillet'nin Djinn, un pavé rouge entre les pavés disjoints adlı kitabının çevirisi

in: Prof. Dr. Hasan Anamur'un Anısına, Kasar Öztürk, Sündüz; Haleva, Beki; Çelik Güzelyürek, Pınar; Özcan, Lale, Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, pp.133-149, 2021

Panorama des traductions en turc des œuvres de Georges Simenon

in: Traduire la littérature belge francophone. Itinéraires des oeuvres et des personnes, Catherine GRAVET, Editor, Université de Mons (UMONS), Mons, pp.165-192, 2016

Edebiyatta Göçmen Kimliğine Sıradışı Bir Bakış: Kati Hirşel

in: Turkish Migration Conference 2015 Selected Proceedings, Güven Şeker, Ali Tilbe, Mustafa Ökmen, Pınar Yazgan, Deniz Eroğlu, İbrahim Sirkeci, Editor, Transnational Press London, Londrina, pp.520-526, 2015

Fransızca’xxdan Türkçe’xxye Gerçekleştirilen İlk Fantastik Yazın Çevirilerine Genel Bir Bakış

in: Edebiyatın İzinde Fantastik ve BilimKurgu, Seval Şahin, Banu Öztürk, Didem Ardalı Büyükarman, Editor, Bağlam, İstanbul, pp.221-228, 2015

3.bölüm

in: Kokunun Tarihi, Mehmet Emin Özcan, Editor, Dost, Ankara, pp.183-275, 2014

Fantastik Yazın Türü Çevirisine Bir Örnek: Karpatlar Şatosu ve Türkçe Çevirileri

in: Zeynel Kıran’xxa Armağan, Günay, Doğan Aslan Karakul, Songül, Editor, Papatya, İstanbul, pp.283-293, 2014

Georges Simenon’xxun Türkçe’xxye Çevirileri: Fransız Polisiye Roman Çevirilerinin Türk Polisiye Türüne Etkisi

in: Edebiyatın İzinde Polisiye Edebiyat, Seval Şahin, Banu Öztürk, Didem Ardalı Büyükarman, Editor, Bağlam, İstanbul, pp.172-179, 2013

Çokkültürlülük Sınavı

in: Avrupa'ya Kimlik, -, Editor, Bağlam Yayıncıllık, İstanbul, pp.260-288, 2009

İletişim ve Avrupa Çokkültürlülüğünden Kültürel Birlikte Yaşama

in: Avrupa ya Kimlik Çokkültürlülük Sınavı, Kastoryano, Riva, Editor, Bağlam, İstanbul, pp.69-85, 2009

Avrupa da Çokkültürlülük ve Yabancı Hakları

in: Avrupa ya Kimlik Çokkültürlülük Sınavı, Kastoryano, Riva, Editor, Bağlam, İstanbul, pp.157-185, 2009

Yeni Kiracı

in: Toplu Oyunları 5 Alma Doğaçlaması Yeni Kiracı Görev Kurbanları, , Editor, Mitos Boyut, İstanbul, pp.61-92, 2006

3.Bölüm-Bize Bıraktıkları Miras

in: Eski Yakındoğu Sümer den Kutsal Kitap a, Mehmet Emin Özcan, Editor, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.226-290, 2005

La situation actuelle de la traduction technique en Turquie

in: Traduction, Terminologie, Redaction, Daniel Gouadec, Daniel Toudic, Editor, La Maison du dictionnaire, Paris, pp.169-179, 2002

Other Publications