Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖSYS/ LYS 5 SINAVI’NIN ÇEVİRİBİLİM LİSANSPROGRAMLARINA YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİ DİL PROFİLİAÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.12, ss.397-412, 2017
Link

Habil ile Kabil Mitinin Victor Hugo ve Leconte de Lisle’in Yapıtlarına Yansıması ve Türkçe’ye Çevirileri

Akdeniz Üniversitesi İnsani Bilimler Dergisi/Mediterranean Journal of Humanities, cilt.4, ss.141-150, 2014
Link

La situation actuelle de la traduction technique en Turquie

Traduction, Terminologie, Redaction, cilt.1, ss.169-179, 2002

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de Futbol Alanında Farklı Eyleyenler: Çeviri ve Çevirmenin Rolü

III. YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisanüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 Aralık 2016, ss.34

TOPLUMSAL KİMLİK İMGESİ OLUŞUMUNDA EDEBİYATIN ROLÜ

Uluslararası Çeviri Sempozyumu: DIŞA AÇILIM ARACI OLARAK ÇEVİRİYE KURAMSAL VE UYGULAMALI YAKLAŞIMLAR: TÜRK KÜLTÜRÜNÜN ÇEVİRİ YOLUYLA TEMSİLİ, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2015

Toplumsal Kimlik İmgesi Oluşumunda Edebiyatın Rolü

Extranslation in Theory and Practice Representation of Turkish Culture Through Translation, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2015, ss.11

Edebiyatta Göçmen Kimliğine Sıradışı Bir Bakış Kati Hirşel

Türk Göç Konferansı, Londrina, İngiltere, 25 - 27 Haziran 2015, ss.520-526
Link

Le Voyage de Jules Verne en Turquie à travers la traduction

Colloque International Les Passeurs: Agents intellectuels et artistiques entre la France et la Turquie, Ankara, Türkiye, 14 - 15 Kasım 2013, ss.287-294

Çevirinin Sınırları Dilsel Alanlar Üzerine Bir Çalışma

V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Mersin, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014

L’ inquiétante étrangeté dans les oeuvres d ’xxAslı Erdoğan et ses traductions en français

La dimension culturelle du texte littéraire en traduction, Suceava, Romanya, 28 - 31 Mayıs 2014

Determining proficiency level in foreign language teaching: the case of translation and interpretation students

Akdeniz Language Studies Conference, Antalya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2012, cilt.70, ss.288-304 Özet

Habil İle Kabil Mitinin Victor Hugo Ve Leconte De Lisle in Yapıtlarına Yansıması

Sakarya Üniversitesi XI. Uluslararası Dil - Yazın - Deyişbilim Sempozyumu

Toplumsal Kimlik Oluşumunda Edebiyatın Rolü

Dışa açılım aracı olarak çeviriye kuramsal ve uygulamalı yaklaşımlar: Türk kültürünün çeviri yoluyla temsili

Fantastik Bir Yazar Olarak Jules Verne, Karpatlar Şatosu ve Türkçe ye Çevirileri

X. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, cilt.1, ss.397-403

Kitap & Kitap Bölümleri

Traduire la littérature belge francophone. Itinéraires des oeuvres et des personnes

Panorama des traductions en turc des œuvres de Georges Simenon, Catherine GRAVET, Editör, Université de Mons (UMONS), Mons, ss.165-192, 2016

Edebiyatın İzinde Fantastik ve BilimKurgu

Fransızca’xxdan Türkçe’xxye Gerçekleştirilen İlk Fantastik Yazın Çevirilerine Genel Bir Bakış, Seval Şahin, Banu Öztürk, Didem Ardalı Büyükarman, Editör, Bağlam, İstanbul, ss.221-228, 2015

Turkish Migration Conference 2015 Selected Proceedings

Edebiyatta Göçmen Kimliğine Sıradışı Bir Bakış: Kati Hirşel, Güven Şeker, Ali Tilbe, Mustafa Ökmen, Pınar Yazgan, Deniz Eroğlu, İbrahim Sirkeci, Editör, Transnational Press London, Londrina, ss.520-526, 2015
Link

Zeynel Kıran’xxa Armağan

Fantastik Yazın Türü Çevirisine Bir Örnek: Karpatlar Şatosu ve Türkçe Çevirileri, Günay, Doğan Aslan Karakul, Songül, Editör, Papatya, İstanbul, ss.283-293, 2014

Kokunun Tarihi

3.bölüm, Mehmet Emin Özcan, Editör, Dost, Ankara, ss.183-275, 2014

Edebiyatın İzinde Polisiye Edebiyat

Georges Simenon’xxun Türkçe’xxye Çevirileri: Fransız Polisiye Roman Çevirilerinin Türk Polisiye Türüne Etkisi, Seval Şahin, Banu Öztürk, Didem Ardalı Büyükarman, Editör, Bağlam, İstanbul, ss.172-179, 2013

Avrupa'ya Kimlik

Çokkültürlülük Sınavı , -, Editör, Bağlam Yayıncıllık, İstanbul, ss.260-288, 2009
Link

Avrupa ya Kimlik Çokkültürlülük Sınavı

İletişim ve Avrupa Çokkültürlülüğünden Kültürel Birlikte Yaşama, Kastoryano, Riva, Editör, Bağlam, İstanbul, ss.69-85, 2009

Avrupa ya Kimlik Çokkültürlülük Sınavı

Avrupa da Çokkültürlülük ve Yabancı Hakları, Kastoryano, Riva, Editör, Bağlam, İstanbul, ss.157-185, 2009

Toplu Oyunları 5 Alma Doğaçlaması Yeni Kiracı Görev Kurbanları

Yeni Kiracı, , Editör, Mitos Boyut, İstanbul, ss.61-92, 2006

Eski Yakındoğu Sümer den Kutsal Kitap a

3.Bölüm-Bize Bıraktıkları Miras, Mehmet Emin Özcan, Editör, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.226-290, 2005
Link

Traduction, Terminologie, Redaction

La situation actuelle de la traduction technique en Turquie, Daniel Gouadec, Daniel Toudic, Editör, La Maison du dictionnaire, Paris, ss.169-179, 2002

Diğer Yayınlar