Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The effects of STEM activities on the problem-solving skills of 6-year-old preschool children

EUROPEAN EARLY CHILDHOOD EDUCATION RESEARCH JOURNAL, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Exploring the effectiveness of STEM education on the creativity of 5-year-old kindergarten children

European Early Childhood Education Research Journal, vol.29, no.5, pp.1-14, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

STEM Education Implementation at Early Age and Stakeholders' Opinions: The Case of Turkey

CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, vol.22, pp.717-754, 2020 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS' PROFESSIONAL SELF-ESTEEM AND EMPATHIC SKILLS

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.37, no.5, pp.679-682, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

An examination of the correlation between depression and hopelessness levels in mothers of disabled children

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.35, no.7, pp.903-908, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Child Misbehavior in an Early Childhood Classroom:Montessori Educators' Views and Practices

Southeast Asia Early Childhood Journal, vol.11, no.1, pp.1-17, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Montessori Eğitmenleri 3-6 Yaş Erken Çocukluk SınIflarında Hazırlanmış Çevreyi Nasıl Düzenliyor?

The Journal of Akademic Social Science, vol.9, no.114, pp.169-191, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

DOES STEM EDUCATION HAVE AN IMPACT ON PROBLEM SOLVING SKILL?

Kesit Akademi Dergisi, vol.6, no.25, pp.21-40, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship Between Preschool Children’s Social Competence Skills and Their Ability To Communicate With Their Mothers

Participatory Educational Research (PER), vol.8, no.2, pp.435-459, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Birinci Sınıfa Başlamak İçin Okula Başlama Yaşı mı Okula Hazır Oluş mu?

Milli Eğitim, vol.48, no.224, pp.7-31, 2019 (Other Refereed National Journals)

The Effect of Drama Activities on the Life Skills of Five-Year-Old Children

International Education Studies, vol.12, no.8, pp.46-58, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Ebeveynlerin Okul Öncesi Kurumu Hakkındaki Görüşleri: Tercih Sebepleri, Beklentileri ve Memnuniyetleri

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.70, pp.497-517, 2019 (Other Refereed National Journals)

Aile Katılımlı ve Aile Katılımsız Sosyal Beceri Eğitiminin Çocukların Sosyal Becerilerine Etkisi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.6, pp.1119-1127, 2019 (National Refreed University Journal)

The Effect of Drama Activities on Five-Year-Old Children’s Social Skills

Educational Research and Reviews, vol.14, no.2, pp.434-442, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

ANAOKULU VE İLKOKUL BİRİNCİ SINIFA DEVAM EDEN 60-71 AYLIK ÇOCUKLARIN ZİHİNSEL-DİL GELİŞİMLERİ AÇISINDAN İLKOKULA HAZIR OLUŞ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Turkish Studies: International Periodical for Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.12, pp.21-34, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Opinions of Mothers of Children with Special Needs RegardingInclusive Education

Journal of Education and Training Studies, vol.4, pp.154-161, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Opinions of Classroom Teachers and Normally Developing Children on Inclusive Practice

International Online Journal of Educational Sciences, vol.8, pp.12-22, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

University Childcare Teachers Perceptions, Beliefs, and Thoughts about Their Profession and Jobs: A Turkish Case

European Journal of Educational Research, vol.1, no.3, pp.225-240, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocukların Benlik Kavramlarında Televizyon Seyretme Süresi ve Seyredilen Programların Etkisinin İncelenmesi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.25, no.1, pp.25-33, 2012 (Other Refereed National Journals)

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.14, no.1, pp.85-98, 2012 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Çocukların Televizyon Seyretme Alışkanlıklarının Yaş ve Cinsiyete Göre İncelenmesi

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.19, no.2, pp.489-498, 2011 (Other Refereed National Journals)

A Study on the Empathic Skills of Preschool Teachers

International Journal of Akademic Research, vol.3, no.1, pp.301-305, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Study on the Views of Mothers of Preschool Children about Children’s Books

Bulgarian Journal of Science and Education Policy, vol.5, no.1, pp.5-14, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Analysis of Self-Acceptance and Friend Relationships of Adolescents Attending High Schools

The International Journal of Learning, vol.17, no.6, pp.187-195, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

An Examination of Professional Self-Esteem of Candidate Teachers Studying at Faculty of Education

The Journal Policy Futures in Education, vol.1, pp.367-441, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocukların Benlik Kavramları ile Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki ilşkinin İncelenmesi

Çağdaş Eğitim Dergisi, vol.34, no.361, pp.6-12, 2009 (Other Refereed National Journals)

Hopelessness Levels of Mothers with and without Disabled Children

Pakistan Journal of Social Sciences, vol.4, no.6, pp.746-750, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Entegre Eğitim

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, pp.69-79, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumları ile İlgili Görüşleri: Seçme Nedenleri ve Kurumdan Beklentileri

XI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Tekirdağ, Turkey, 9 - 10 March 2019 Sustainable Development

Yaratıcı Dramanın 60-72 Aylık Çocukların Duygu Düzenleme Becerilerine Etkisinin inccelenmesi

4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Yalova, Turkey, 14 - 17 February 2019

STEM ETKİNLİKLERİNİN ANAOKULUNA DEVAM EDEN 6 YAŞ ÇOCUKLARIN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİSİ

4. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Yalova, Turkey, 14 - 17 February 2019

STEM Eğitiminin Anaokuluna Devam Eden 5 Yaş Çocukların Yaratıcılıkları Üzerine Etkisi

3. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 17 - 18 December 2018

Drama Etkinliklerinin Beş Yaş Çocukların Sosyal Becerisine Etkisi

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 25 - 27 October 2018

Drama Etkinliklerin Beş Yaş Çocukların Yaşam Becerisine Etkisi

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018

Aile Katılımlı Ve Aile Katılımsız Sosyal Beceri Eğitiminin, Okul Öncesi Çocukların Sosyal Beceri Kazanımına Etkisi

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Turkey, 18 October 2017, pp.30

Opinions of Classroom Teachers and Normally Developing Children on Inclusive Practice

VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Budapest, Romania, 11 - 13 June 2015

Investıgatıon Of The Opınıons Of Normally Developıng Children Regardıng Inclusıve Practıce

V. European Conference On Social And Behavioral Sciences, St. Petersburg, Russia, 11 September 2014, pp.5

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Empatik Eğitim Düzeylerinin İncelenmesi

Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, Turkey, 1 - 03 October 2009

Techniques Used in Integration Education

4. International Conferance Modern Tendencies in Education, Makedonya, Macedonia, 17 July 2008, pp.149-156

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Öğrenim Gören Öğrencilerin Umutsuzluk Düzeylerinin Incelenmesi

Vıı. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 02 May 2008, pp.471-474

Ankara ve Kırşehir İl Merkezindeki Engelli Çocukların Ve Ailelerinin Genel Durumlarının Değerlendirilmesi

38. Icanas Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 10 September 2007, pp.259-269

Entegre Eğitime Katılan ve Katılmayan Çocukların Annelerinin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi

Marmara Üniversitesi Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 October 2006, pp.384-391

Books & Book Chapters

İlkokula Geçiş

in: Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi: Okula Geçişte Kritik Yıllar, Yalman, Duygu Öztabak, Muhammet, Ü., Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.27-51, 2019

A Change in the Education: Forest School

in: Recent Researches in Education, R. Efe,I. Koleva,E. Atasoy, Editor, Cambridge Scholars Publishing, London, pp.13-26, 2018

Erken Çocuklukta Fiziksel ve Eğitsel Ortamlar

in: Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları, Aysun Gürol, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.39-78, 2018

Özel Eğitimin Tarihçesi

in: Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimleri: Özel Eğitim, Neriman Aral,Figen Gürsoy, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.21-37, 2018 Sustainable Development

Suça Yönlendirilen Çocuklar ve Eğitim Sorunları

in: Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimleri, Zarife SEÇER, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.229-250, 2018

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Okuryazarlığı

in: Eğitimde ve Endüstride 21. Yüzyıl Becerileri, Tuğluk Mehmet Nur, Öğretir Özçelik Ayşe Dilek, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.85-101, 2018

Okul Öncesi Eğitimin İlkeleri

in: Okul Öncesi Eğitime Giriş, Zarife Seçer, Editor, Eğiten Kitap Yayınevi, Ankara, pp.23-40, 2017

Investigation Of The Opinions Of Normally Developing Children Regarding Inclusive

in: Educatıonal Research And Practıce, Koleva I. , Duman G., Editor, St. Kliment Ohridski University Inclusion Press, Sofya, pp.52-59, 2017

Kullanılan Araçlara Göre İletişim

in: Çocuk ve İletişim, Aral N., Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.123-146, 2017

Waldorf Schools

in: Current Trends in Educational Sciences, R. Efe,I. Koleva,E. Atasoy, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.153-162, 2017

Fiziksel Gelişim

in: Eğitim Psikolojisi, Cengiz Şahin, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.47-67, 2016

The Opinions of Classroom Teachers on Inclusion

in: Developments in Educational Sciences, Efe Recep, Koleva Irina, Atasoy Emin, Cürebal İsa, Editor, ST. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.17-30, 2016

Problem-Based Learning

in: Current Advances in Education, Atasoy Emin, Efe Recep, Jazdzewska Iwona, Yaldır Hülya, Editor, St.Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.52-59, 2016

Kaynaştırma Eğitimi

in: Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi , Yeşim Fazlıoğlu, Editor, Kriter Yayıncılık, İstanbul, pp.437-460, 2009

Erken Çocuklukta Büyüme ve Gelişme

in: Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi, Yeşim Fazlıoğlu, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.1-18, 2009

An Analysis of Depression Levels in Mothers with and without Disabled Children

in: Change and Challenge in Education, Woodcock L. S., Editor, Athens Institute For Education And Research, Athens Institute For Education And Research, Hardback, Athens, pp.275-286, 2008