Genel Bilgiler

Biyografi

1992'de Gazi Üniversitesi G.E.F. Resim Bölümü'nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat dalında Yüksek Lisans ve yine aynı kurumda ‘Sanatta Yeterlik’ derecesi aldı. 2002'de Yardımcı Doçent, 2005 yılında Doçent, 2012 yılında ise Profesör oldu. Onbiri kişisel olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası sanat etkinliğinde yer alan sanatçının, 1995’den bu yana birçok önemli yayın organında elliye yakın makale ve incelemesi yayımlanmıştır. Ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyuma bildirileri ve eserleriyle katılan ve konferanslar veren Rıfat Şahiner'in Sanatta Postmodern Kırılmalar ya da Modernin Yapıbozumu (2008), Çağdaş Sanatta Temsiliyet Krizi (2015) ve Kültür İmleri (2015) adlı üç kitabı yayımlanmıştır.

2000-2002 yılları arasında UNESCO AIAP Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Ankara Şubesi II. Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 2000 yılında önemli güncel sanat etkinliklerinden “Ankara’da Genç Sanat-3’ün organizasyonunda yer alan Şahiner, “Müphem Haller (2010) ve Kelimeler ve Şeyler (2013) başlıklı iki etkinliğin küratörlüğünü üstlenmiştir.

Uluslararası Estetik Derneği(IAA/ International Association of Aesthetics) ve Uluslararası Eleştirmenler Derneği (AICA) üyesi olan Şahiner, halen Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Bölümü’nde ‘Öğretim Üyesi’dir. Sanatçı ayrıca Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Kuramı ve Eleştiri Yüksek Lisans ve Doktora programlarında kuramsal dersler vermektedir.

Kurum Bilgileri

Birim
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Bölüm
Sanat Bölümü
Ana Bilim Dalı
Bileşik Sanatlar Anasanat Dalı

İletişim

E-posta
rsahiner@yildiz.edu.tr
Web Sayfası
www.rifatsahiner.com
Ofis
B2003
Posta Adresi
Sanat ve Tasarım Fakültesi, Davutpaşa Yerleşkesi, Davutpaşa Mah., Esenler-İstanbul