Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Other; Multidimensionality As a Cultural Phenomenon in an Artistic Context

Journal of Arts, cilt.4, sa.1, ss.1-11, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Scene of Crime: An Autoethnographic Backtrack to Ancestral Homelands Through Photographs

International Social Science Studies, cilt.6, sa.72, ss.4678-4686, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öznenin Deneyimsel Konumları Bağlamında Francesca Woodman

International Social Science Studies, cilt.6, sa.56, ss.468-479, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

"Niklas Luhmann ve Sosyal Bir Sistem Olarak Sanat"

Sanat Dünyamız, sa.169, ss.88-98, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Tarihsel Üstkurmaca Olarak Fotoğraf

International Social Sciences Studies Journal, cilt.5, sa.30, ss.674-684, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sloterdijk ve Sinik Aklın Eleştirisi Üzerine

Sanat Dünyamız, sa.167, ss.48-55, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Hayri Esmer ile Boşluk ve Sınır Sergisi Üzerine Söyleşi

İstanbul Art News, sa.50, ss.37-45, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Yeni Medya Sanatı: Yeni Bir Felsefe, Yeni Bir Varlık Düzeni

Sanat Yazıları, sa.35, ss.273-287, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kente Dair Kolektif Bir Eylem Önermesi: Koruma Alanı

Artist Actual, sa.46, ss.42-45, 2012 (Hakemsiz Dergi)

“Çağdaş Performans Sanatı: Hibrit Bir Bedene Doğru”

Sanat Dünyamız, sa.126, ss.32-45, 2012 (Hakemsiz Dergi)

“Gerçeğin Geri Dönüşü: Yüzyılın Sonunda Avangard",

Sanat Dünyamız, sa.116, ss.67-74, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Teknolojik Koşulların Kamusal Sanat'a Etkisi

Artist Actual, sa.116, ss.40-45, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Baudrillard ve Baştan Çıkarmanın Felsefesine Dair

Us Atölyesi, sa.20, ss.10-13, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Sanatta Yapıbozumu Stratejisi ve Derridacı Anlam Sökümü

Sanat Dünyamız, sa.110, ss.166-177, 2009 (Hakemsiz Dergi)

“Kültür Çağında Sanat ve Siyaset Denklemi”

Cumhuriyet Kitap, sa.992, ss.22-24, 2009 (Hakemsiz Dergi)

“Post-Duchamp Krizi ya da Sanatın Sonu”

Sanat Dünyamız, sa.109, ss.97-109, 2008 (Hakemsiz Dergi)

"Elektronik Çağın Başında Sanat ve Teknoloji Sergileri"

Sanat Dünyamız, sa.108, ss.26-37, 2008 (Hakemsiz Dergi)

“Avangardı Çağırmak”

Rh Sanart, sa.33, ss.13-14, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Geometrik Uzamda Sınırlanan Bedenin ve Sanatın Görünüşü

Anadolu Sanat, sa.17, ss.82-97, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Postmodernizm ve Nesnesizleşen Sanat Üzerine

Plato, sa.3, ss.104-113, 2006 (Hakemsiz Dergi)

“Avangardın Tarihsel Dönüşümü”

Cumhuriyet Kitap, sa.805, ss.14-15, 2005 (Hakemsiz Dergi)

“Jeff Koons ve Banallik Üzerine”

Artist, sa.58, ss.60-65, 2005 (Hakemsiz Dergi)

"Gelibolu Filmi Neden Başarısız?",

Radikal İki, sa.445, ss.12, 2005 (Hakemsiz Dergi)

“Elektronik Şeffafların Şiirsel Adaleti”

Genç Sanat, sa.114, ss.24-29, 2004 (Hakemsiz Dergi)

“Günümüz Sanatının Eleştirel Açmazları”

Anadolu Sanat, sa.14, ss.155-168, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Yeni Bir Binyılın Eşiğinde Sanat Eğitimi Üzerine”

Anadolu Sanat, sa.13, ss.75-84, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Fluxus: Çoğulcu Bir Gelecek Tasarımı”

Türkiye'de Sanat, sa.54, ss.38-45, 2002 (Hakemsiz Dergi)

“1960 Sonrası Sanatının Göstergesel Karakteri”

Türkiye'de Sanat, sa.50, ss.56-65, 2001 (Hakemsiz Dergi)

“Video Sanatı: Elektronik Görüntülerin Kurgusal Evreni”

Türkiye’de Sanat, sa.49, ss.36-43, 2001 (Hakemsiz Dergi)

“Paik’ın Elektronik Tuvalleri”

Türkiye'de Sanat, sa.46, ss.48-55, 2000 (Hakemsiz Dergi)

“Bir Sürgünün Büyülü Yüzü: Picasso”

Cumhuriyet Kitap, sa.556, ss.10-11, 2000 (Hakemsiz Dergi)

“Sınırsızlığın Ucunda Bir Figür: Giacometti”

Genç Sanat, sa.73, ss.6-9, 2000 (Hakemsiz Dergi)

“Andy’nin Uyanıklığı: Hiçbir şey Özel Değildir-I”

Türkiye'de Sanat, sa.44, ss.44-49, 2000 (Hakemsiz Dergi)

“İletişimin Yazgısına Bir Ağıt”

Cumhuriyet Kitap, sa.523, ss.10, 2000 (Hakemsiz Dergi)

“Yaratıcı Bir Cesaret Üzerine”

Cumhuriyet Kitap, sa.504, ss.16-17, 1999 (Hakemsiz Dergi)

“Resmin Tanrı Babası: Cezanne”

Cumhuriyet Kitap, sa.479, ss.3, 1999 (Hakemsiz Dergi)

“Düşsel Sözcüklerin Simyacısı: Rimbaud”

Cumhuriyet Kitap, sa.475, ss.8-9, 1999 (Hakemsiz Dergi)

“Aynalar Ülkesindeki Yalnız”

Cumhuriyet Kitap, sa.465, ss.15-16, 1999 (Hakemsiz Dergi)

“Gerçeğin ve Yanılsamanın Sınırı”

Cumhuriyet Eki, sa.450, ss.17, 1998 (Hakemsiz Dergi)

“Işığın Gizemli Çocuğu: El Greco”

Cumhuriyet Kitap, sa.437, ss.15, 1998 (Hakemsiz Dergi)

“Kültür-Gibi’lik ve Tarihsellik”

Cumhuriyet Kitap, sa.374, ss.12-13, 1997 (Hakemsiz Dergi)

“Çağdaş Gerçekçilik, Alegori ve Kafka”

Cumhuriyet Kitap, sa.341, ss.9, 1996 (Hakemsiz Dergi)

“Çağını Sorgulayan Kuramsal Terörist”

Cumhuriyet Kitap, sa.331, ss.11, 1996 (Hakemsiz Dergi)

“Kitsch, Pop ve Ütopyalarımız”

Siyah Beyaz, sa.16, ss.21, 1996 (Hakemsiz Dergi)

“Savaşa Uyanmak”

Siyah Beyaz, sa.15, ss.21, 1996 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öznel Yaklaşım Belirleyeni Olarak Karar Duygusu

VI.YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.454-455

Cremaster Cycle As a Cultural and Ideological Phenomenon

The Arts in Society, Lisbon, Portekiz, 19 - 21 Haziran 2019

SEMINAL ATTEMPTS IN NEW MEDIA ART AND ITS CURRICULUM

4th International Congress on Visual Culture, Roma, İtalya, 27 - 29 Mayıs 2018

Seminal Attempts in New Media and Its Cirriculum

4th International Congress on Visual Culture, Roma, İtalya, 28 Mayıs 2018, cilt.1, sa.1, ss.127-138

"Çağdaş Fotoğrafta Gerçeklik Etkisi, Dijital Teknoloji ve Andreas Gursky"

Afsad Uluslararası Katılımlı 8. Fotoğraf Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 17 Kasım 2017, ss.244-258

Cynical Reason in Appropriation Art and the Crisis in Criticism

Aesthetics in Action – 19th International Congress of Aesthetics, Krakow, Polonya, 21 Temmuz 2013, cilt.18, ss.73-92

"Istanbul as a Stage/Landscape in the Process of Globalization"

International Conference of IAA, Laboratory Research on City, Bologna, İtalya, 28 Haziran 2012, ss.123-135

"Yeni Dünya Düzeninde Sanat ve Tasarım İlişkisi Üzerine"

Hacettepe Üniversitesi GSF 10.Ulusal Sanat Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 07 Haziran 2012, cilt.1, ss.219-233

"Sanatta Feminizm ve Kadın Konularına Dair Kısa Bir Eleştirel Analiz"

I.Uluslararası Odesa Resim Çalıştayı ve Sergisi, Odessa, Ukrayna, 24 Mayıs 2011, cilt.1, ss.39-43

"Küresel Ekonomi ve Sanat"

Uluslararası Sanat Ekonomisi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 01 Aralık 2006, ss.88-96

“Post-Nesne: Sanat Nesnesinin Postmodern Dönüşümü"

Türkiye Estetik Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 Kasım 2006, ss.605-618

"Neo-Avangardistlerin Hazır Yapımlarına Nasıl Bakmalı?"

“Sanat ve …..” Sempozyumu”, Ankara, Türkiye, 18 Ekim 2006, sa.28, ss.523-535

Çağdaş Sanat ve Yaratıcılık Üzerine

Türkiye’de Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde Yaratıcılık Eğitimi” konulu Sempozyum, Ankara, Türkiye, 12 Haziran 2002, ss.89-97

“Yaratıcılık Eğitiminde Çağdaş Model Arayışları”

Türkiye’de Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde Yaratıcılık Eğitimi, Ankara, Türkiye, 02 Mayıs 2002, ss.223-234

Kitap & Kitap Bölümleri

Sanatta Post-Nesne ve Post-İnsan Üzerine

Sanatta Post-Nesne ve Post-İnsan, RIFAT ŞAHİNER, Editör, Ütopya Yayınevi, Ankara, ss.11-21, 2020

Cremaster Döngüsü’nde Gerçek, Sosyal Sistem Teorisi ve Post-İnsan

Sanatta Post-Nesne ve Postinsan, RIFAT ŞAHİNER, Editör, Ütopya Yayınevi, Ankara, ss.131-155, 2020

Postmodernizm ve Postyapısalcılık Üzerine Teorik Bir Soruşturma

Çağdaş Sanatta Postmodernizm, Neo Avangardizm ve Sinizm, Rifat Şahiner, Editör, Ütopya, Ankara, ss.14-20, 2020

Sloterdijk ve Sinik Aklın Eleştirisi Üzerine

Çağdaş Sanatta Postmodernizm, Neo avangardizm ve Sinizm, Rifat Şahiner, Editör, Ütopya, Ankara, ss.190-212, 2020

Pisuvar Vakası: Duchamp ve Elsa von Freytag-Lorighoven Üzerine

Sanat Tarih Estetik: Kesişen Denemeler, AYŞE NAHİDE YILMAZ, Editör, Ütopya, Ankara, ss.199-215, 2020

Matthew Barney ve Cremaster Döngüsü Üzerine

Belgesel - Kısa Film - Video Sanatı, Nagehan Çakır Bikiç,Ferhat Özgür, Editör, Doruk, İstanbul, ss.369-403, 2017

Kültür İmleri

Masa Yayınları, İstanbul, 2015

Sanatta Postmodern Kırılmalar

Ütopya Yayınları, Ankara, 2013

Yeni Medya'nın Tarihsel İçeriği

"Yeni Medya ve....", Deniz Yengin, Editör, Anahtar Kitaplar, İstanbul, ss.212-234, 2012

"New York ve Çiklet ya da Sosyal Mekanın Belleğini Yeniden Üretmek"

"New York ve Sakız", Güneş Ş., Editör, Es Yayınları, İstanbul, ss.49-53, 2008

Devrim Erbil'den Görsel Bir Anadolu Ezgisi

100 Yüze, --, Editör, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, ss.84-89, 2004

Diğer Yayınlar