Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2012 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat Ve Tasarım Fakültesi, Sanat

 • 2005 - 2012Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat Ve Tasarım Fakültesi, Sanat

 • 2004 - 2005Yrd.Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat Ve Tasarım Fakültesi, Sanat

 • 2002 - 2004Yrd.Doç.Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim

 • 1998 - 2002Öğretim Görevlisi Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat Ve Tasarım Fakültesi, Sanat

 • 2008 - 2014Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat Ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü

 • 2007 - 2014Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat Ve Tasarım Fakültesi

 • 2007 - 2014Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat Ve Tasarım Fakültesi

 • 2008 - 2010Dekan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat Ve Tasarım Fakültesi, Sanat

 • 2007 - 2009ADEK Komisyonu Başkanı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat Ve Tasarım Fakültesi

 • 2007 - 2008Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat Ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü

 • 2003 - 2004Bölüm Başkanı

  Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü

Verdiği Dersler

 • DoktoraDoktora tezi

 • LisansÇağdaş Sanat Estetiği

 • LisansBitirme Çalışması

 • Yüksek LisansUzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans)

 • LisansSanat Atölyesi IV

 • Yüksek LisansYüksek Lisans Tezi

 • LisansFelsefe ve Sanat

 • LisansSanat Atölyesi 5

 • LisansSergileme Yöntemleri

 • LisansDisiplinlerarası Sanat

 • Yüksek LisansYüksek Lisans Tezi

 • Yüksek LisansUzmanlık Alan Dersi (Doktora)

 • LisansYeni Medya ve Kökenleri

 • Yüksek LisansYüksek lisans Tezi

 • Sanatta YeterlikSanatta Yeterlik Eser Çalışması

 • Yüksek LisansUzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans)

 • DoktoraSanat Kuramları

 • DoktoraDoktora Tezi

 • DoktoraUzmanlık Alan Dersi (Doktora)

 • LisansSanat Atölyesi III

 • DoktoraModernizm-Postmodernizm Kuram ve Eleştiri

 • DoktoraDoktora Tezi

 • DoktoraSanat Teorileri

 • LisansBitirme Çalışması

 • DoktoraDoktora Tezi

 • LisansBeden İmgeleri

 • LisansAtölye 5

 • Lisans20.yüzyıl Sanat Teorileri

 • Yüksek LisansPostmodern Sanat Düşüncesi

 • DoktoraPostmodern Sanat Düşüncesi

 • Lisans20.yüzyıl Sanat Teorileri

 • LisansTemel Tasarım

 • LisansTemel Çizim

 • DoktoraAtölye-1

 • LisansBody Images

 • Sanatta YeterlikSanat Kuramları

 • LisansAtölye-2

 • LisansÇağdaş Sanat Estetiği

 • LisansAtölye-1

 • Yüksek LisansYüksek Lisans Tezi

 • LisansFelsefe ve Sanat

 • LisansDesen-2

 • Yüksek LisansAtölye-2

 • Yüksek LisansAtölye-1

 • LisansDesen-1

 • LisansResim Teknolojisi

 • LisansMesleki Sanat Eğitimi-2

 • LisansTemel Çizim-2

 • LisansMesleki Sanat Eğitimi-1

 • LisansTemel Çizim-1

 • LisansTemel Tasarım

 • LisansTemel Çizim-1

Yönetilen Tezler

 • "Kozmozda Kaos/ Fotokolajın Ekolazer Efektiyle Devingen Bir Biçimde Yorumlanması", ŞAHİNER R. , D.Nazlı(Öğrenci), Doktora, Devam Ediyor
 • "Çağdaş Sanatta Anlatıdan Temsiliiyete Geleneksel-Modern İlişkisi", ŞAHİNER R. , B.Albayrak(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor
 • Dalgalarla Oynamak: Sanatta Deniz İmgesi Üzerine, ŞAHİNER R. , A.Narin(Öğrenci), Doktora, Devam Ediyor
 • “Bir Sıkıntı Mekanı Olarak ‘Ev’e İlişkin Fenomenolojik Bir Yaklaşım”, ŞAHİNER R. (Eş Danışman) , I.Sungurlar(Öğrenci), Doktora, Devam Ediyor
 • Antropolojinin Fotografik Temsili: Bellek, Estetik ve Kanıt, ŞAHİNER R. , O.Yavuz(Öğrenci), Doktora, Devam Ediyor
 • "Bunlar Fabl Değil Çocuklar", ŞAHİNER R. , E.Saçlıoğlu(Öğrenci), Doktora, Devam Ediyor
 • "Bir Duygulanım Deneyimi Olarak Çağdaş Belgesel Fotoğraf", ŞAHİNER R. , Ş.Akkaya(Öğrenci), Doktora, Devam Ediyor
 • Kent Hayaletleri: Fotoğrafta Otoportre, ŞAHİNER R. , E.Gülen(Öğrenci), Doktora, Devam Ediyor
 • "Çağdaş Sanatta Distopik Bir Kurgu Olarak Beden ve Öznellik", ŞAHİNER R. (Eş Danışman) , I.Dönmez(Öğrenci), Doktora, Devam Ediyor
 • Postyapısalcı Argümanlar Ekseninde Özne ve İktidar İlişkisi Bağlamında Bir Kimlik Olarak Sanatçı, ŞAHİNER R. , E.Dede(Öğrenci), Doktora, 2018
 • "Kureselleşme Sürecinde Sanatta Ötekilik", ŞAHİNER R. , B.Güner(Öğrenci), Doktora, 2018
 • "Sanatta Toplumsal Stratejiler ve Pratikler: Yeni Tip Kamusal Sanat", ŞAHİNER R. , E.Kızılkaya(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
 • "Sanatta Kolektivite ve Eylemselliğin Estetiği", ŞAHİNER R. , G.Erel(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Görsel Kültürde Paradigma Değişimi ve Tasarımda Dijitalleşme ve Etkileri, ŞAHİNER R. , O.Özkuşaksız(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Sanatta Cinsel Kimliğe Dair Bir Belirsizlik Göstereni Olarak Otoportre: 20. Yüzyıldan Günümüze, ŞAHİNER R. , S.Horada(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Güncel Sanat Pratiğinde Video Oyun Sanatı, ŞAHİNER R. , D.Mahalli(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Post-yapısalcı Argümanlar Ekseninde Sanatta Boşluk Okumaları: Söylemin Metni, Metnin Söylemi, ŞAHİNER R. , D.Çulha(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Merleau-Ponty, Sartre ve Lacan'ın Yaklaşımları Ekseninde Sanatta 'Bakış', ŞAHİNER R. , G.Delemen(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Adı Henüz Belirsiz Olan Bir Kadın Karakterin Tarihe Yazılması, ŞAHİNER R. , İ.Öztat(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Entellektüel ve Bedensel Mülkiyet Bağlamında Maddesizleştirilen Sanatın Yeniden Maddeleştirilme Sürecinde Performatif Bir Eylem Olarak Alıntılama, ŞAHİNER R. , Ş.Tuğba(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Yönetsel Akıl ve Sanat: Farklı Bilgi Biçimleri Arasında Bir Hakikat Tartışması, ŞAHİNER R. , B.Delier(Öğrenci), Doktora, 2016
 • 1950' lerden Günümüze Sanatta Avangard Olgusu, ŞAHİNER R. , Ö.Çimen(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Çağdaş Sanatta Müellif Sorunsalı, ŞAHİNER R. , B.Güner(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Gilles Deleuze ve Henri Bergson Felsefesi Ekseninde Sanatta Zaman-Mekan Kavrayışı ve Bellek, ŞAHİNER R. , H.Merve(Öğrenci), Doktora, 2016
 • 20. yüzyılda Sanatın Üretim, Tüketim ve Eylem Alanı Olarak Sokak, ŞAHİNER R. , E.Gülbey(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Sanat ve Siyasette Sensorium Kavramı ve Katılımcıya Dönüşen izleyici, ŞAHİNER R. , C.Kuman(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • "Hegel'den Derrida'ya Sanatın Sonu Olgusu", ŞAHİNER R. , E.Öztaş(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • 20. yüzyıl Sonundan Günümüze Çağdaş Sanatta Toplumsal Bellek Etkileşimleri, ŞAHİNER R. , E.Poyraz(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006