Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Ekim 2019Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Eylül 2019Üniversitelerarası Kurul ÜAK

  Üniversitelerarası Kurul ÜAK

  Doçentlik Sınavı

 • Eylül 2019Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Haziran 2019Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

 • Haziran 2019Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Tez Savunma (Sanatta Yeterlik)

 • Haziran 2019Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

 • Mayıs 2019Üniversitelerarası Kurul

  Üniversitelerarası Kurul

  Nazan Düz'ün Doçentlik Jürisi

 • Mayıs 2019TC Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü

  TC Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü

  Genç Sanat: Güncel Proje yarışması ve Sergisi

 • Mayıs 2019Üniversitelerarası Kurul

  Üniversitelerarası Kurul

  Ekin Deveci'nin Doçentlik Jürisi

 • Mayıs 2019Üniversitelerarası Kurul

  Üniversitelerarası Kurul

  Ülfet Ilgaz Topçuoğlu'nun Doçentlik Jürisi

 • Mart 2019Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Aynur Gürlemez Arı'nın Doktora Savunma Jürisi

 • Ocak 2019Kültür Üniversitesi

  Kültür Üniversitesi

  Düğümler Çözümler-II: Ulusal Lisansüstü Öğrenci Konferansı ve Sergisi,

 • Ocak 2019Işık Üniversitesi

  Işık Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • Aralık 2018Yıldız teknik Üniversitesi

  Yıldız teknik Üniversitesi

  Özlem Şimşek'in Tez Savuna Jürisi

 • Kasım 2018Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Ebru Dede'nin Tez Savunma Jürisi

 • Ekim 2018Yıldız Teknik Üniversitesi SBE Sanatta Doktora Programı

  Yıldız Teknik Üniversitesi SBE Sanatta Doktora Programı

  Doktora Yeterlik Jüri Üyeliği

 • Ekim 2018Üniversitelerarası Kurul

  Üniversitelerarası Kurul

  Serkan Çalışkan'ın Doçentlik Sıvav Jüri Üyeliği

 • Ekim 2018Üniversitelerarası Kurul

  Üniversitelerarası Kurul

  Gökçe Şahmaran Can'ın Doçentlik Sıvav Jüri Üyeliği

 • Eylül 2018Işık Üniversitesi

  Işık Üniversitesi

  Nermin Ülker'ın Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği

 • Temmuz 2018Üniversitelerarası Kurul

  Üniversitelerarası Kurul

  Harika Esra Oskay Malikçi'nin Doçentlik Sınav Jürisi

 • Temmuz 2018Üniversitelerarası Kurul

  Üniversitelerarası Kurul

  Ceren Yıldırım Özbarutçu'nun Doçentlik Sınav Jürisi

 • Temmuz 2018Üniversitelerarası Kurul

  Üniversitelerarası Kurul

  Nilgün Şener'in Doçentlik Sınav Jürisi

 • Haziran 2018Işık Üniversitesi

  Işık Üniversitesi

  Can Akerson'un Doktora yeterlik Jürisi

 • Haziran 2018Işık Üniversitesi

  Işık Üniversitesi

  Irmak Sönmez'in Doktora Yeterlik Jürisi

 • Nisan 2018ASAŞ

  ASAŞ

  Alüminyum Heykel Yarışması

 • Mart 2018Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Elif Gülen'in Doktora yeterlik Sınavı

 • Haziran 2017Kültür Üniversitesi

  Kültür Üniversitesi

  Düğümler Çözümler: Ulusal Lisansüstü Öğrenci Konferansı ve Sergisi,

 • Aralık 2016Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Tez Savunma Jürisi

 • Kasım 2015Üniversitelerarası Kurul

  Üniversitelerarası Kurul

  Musa Köksal'ın Doçentlik Jürisi

 • Kasım 2015Üniversitelerarası Kurul

  Üniversitelerarası Kurul

  Ergün Şengül'ün Doçentlik Sınav Jürisi

 • Mayıs 2014Işık Üniversitesi

  Işık Üniversitesi

  Günümüz Sanatında Kimlik ve Temsiliyet Sorunu

 • Mayıs 2014Işık Üniversitesi

  Işık Üniversitesi

  "Çağdaş Sanatta Yazının Kullanımı”

 • Mayıs 2014Işık Üniversitesi

  Işık Üniversitesi

  “Yeni Medya Sanatı Ortamında Performans ve Görüntü İlişkisi"

 • Kasım 2013Kadir Has Üniversitesi

  Kadir Has Üniversitesi

  “Sanat ve Tasarımda Ütopik Stratejiler”

 • Kasım 2013Kadir Has Üniversitesi

  Kadir Has Üniversitesi

  “Çağdaş Sanatta Kimlik İnşası: Yapıt ve Eylemsellik”

 • Kasım 2013Mimar Sinan Üniversitesi

  Mimar Sinan Üniversitesi

  Özer Aktimur'un Yrd. Doçentlik Sınav Jürisi

 • Haziran 2013Işık Üniversitesi

  Işık Üniversitesi

  “Günümüz Sanatındaki Yeni Portre Yaklaşımları: Yüz ve Maske”

 • Mayıs 2013Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  “Çağdaş Sanatta Aile Kurumu Temsili ve Yeniden Kurgulanması”

 • Nisan 2013Üniversitelerarası Kurul

  Üniversitelerarası Kurul

  Pelin Avşar'ın Doçentlik jürisi

 • Nisan 2013Üniversitelerarası Kurul

  Üniversitelerarası Kurul

  Raif Kalyoncu'nun Doçentlik Sınav Jürisi

 • Nisan 2013Üniversitelerarası Kurul

  Üniversitelerarası Kurul

  Hamit Arbaş'ın Doçentlik Sınav Jürisi

 • Nisan 2013Üniversitelerarası Kurul

  Üniversitelerarası Kurul

  Nedret Yaşar'ın Doçentlik Sınav Jürisi

 • Aralık 2012Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Mustafa Kemal İz'in Doktora Yeterlik Jürisi

 • Haziran 2012Işık Üniversitesi

  Işık Üniversitesi

  “Deformasyon İlkesine Yönelik Bir Analoji: El Greco-Francis Bacon”

 • Haziran 2012Işık Üniversitesi

  Işık Üniversitesi

  , “Marcel Duchamp’ın Yapıtlarına Çözümleyici Bir Katalog Çalışması”

 • Haziran 2012Işık Üniversitesi

  Işık Üniversitesi

  “Çağdaş Sanatta Bedenin Cinsel Temsiliyetine Bir Bakış”

 • Haziran 2012Işık Üniversitesi

  Işık Üniversitesi

  “Clement Greenberg ve Modernizm Anlayışı”

 • Haziran 2012Işık Üniversitesi

  Işık Üniversitesi

  “Sanatta Yeni Figürasyon Olgusu Ve Yeni Dışavurumcu Resim Anlayışı”

 • Haziran 2012Işık Üniversitesi

  Işık Üniversitesi

  "Amerikan Dışavurumculuğu ve San Francisco Okulu Sanatçısı Richard Dieberkorn’un Sanatı

 • Mayıs 2012Işık Üniversitesi

  Işık Üniversitesi

  “1980’den Günümüze Sanatta Postmodern Yönelimler ve Çağdaş Türk Sanatına Etkileri”

 • Mayıs 2012Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  “Aktivist Eylem Biçimi Olarak Performans Sanatı”

 • Kasım 2011Işık Üniversitesi

  Işık Üniversitesi

  “Cengiz Çekil’in Rampa Sanat Galerisi’ndeki Sergisi’ne İlişkin Göstergebilimsel Çözümleme”

 • Kasım 2011Işık Üniversitesi

  Işık Üniversitesi

  “Andre Breton ve Sürrealist Resim ilişkisi”

 • Haziran 2011Işık Üniversitesi

  Işık Üniversitesi

  “Georgia O’Keeffe’in Sanatında Renk ve İmge İlişkisi”

 • Mart 2011Akdeniz Üniversitesi

  Akdeniz Üniversitesi

  I. Uluslararası Akdeniz Art-Akdeniz Sanat Günleri “Akdeniz Art Genç Sanat Resim Yarışması”

 • Nisan 2010Arel Üniversitesi

  Arel Üniversitesi

  "II. Ulusal Fotoğraf Yarışması"

 • Şubat 2010Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı, Sanatta Yeterlik programına saat başı ücret ilkesine göre atanacak Öğretim Görevlisi için açılan sınav

 • Aralık 2009Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Ebru dede'nin Doktora yeterlik Sınavı

 • Mayıs 2009Arel Üniversitesi

  Arel Üniversitesi

  "I. Ulusal Fotoğraf Yarışması"

 • Mayıs 2009Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı, Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programına saat başı ücret ilkesine göre atanacak Öğretim Görevlisi için açılan sınav

 • Nisan 2009Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Sanat Bölümü Fotoğraf ve Video Anasanat Dalı Yardımcı Doçentlik Sınavı

 • Haziran 2008Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  “Günümüz Sanatında Kolektif Üretim Biçimleri”

 • Mayıs 2008Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  “Türkiye’de 1970’lerden Günümüze Sergi Mekanları ve Sanatçıların Eserleriyle Kurduğu İlişki”

 • Mayıs 2008Marmara Üniversitesi

  Marmara Üniversitesi

  “Çağdaş Sanatta Detournement Pratiğiyle Formların ve İmgelerin Yeniden Dolaşıma Sokulması”

 • Aralık 2007Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  “Modernizm Sürecinde Kültürel Bir Temsiliyet Aracı Olarak İstanbul’da Fotoğraf ve Azınlıklar”

 • Haziran 2007Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  "Sanatta Neşe Etiği"

 • Haziran 2007Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  **

 • Mayıs 2007Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  “Yeşilçam Sinemasında Beden ve Bedenin Yeniden Tanımlanması: Bedensiz Performans”

 • Mayıs 2007Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  "Günümüz Sanatının Kurumsallaşma Sürecinde Sanat Yapıtının Dolaşımı ve ‘Strateji’nin Rolü",

 • Mayıs 2007Yıldız teknik Üniversitesi

  Yıldız teknik Üniversitesi

  Sanat Bölümü Bileşik Sanatlar Anasanat Dalına atanacak Araştırma Görevlisi Sınavı

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2018 - Devam Ediyor Sanat Yazıları

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2019 - 2019Sanat Yazıları

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2018 - 2018Art-e Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2017 - 2017Aydın Sanat

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2017 - 2017Sanat Yazıları

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2017 - 2017Aydın Sanat

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2016 - 2016Aydın Sanat

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2016 - 2016Sanat Yazıları

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2016 - 2016Aydın Sanat

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2015 - 2015Aydın Sanat

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2014 - 2014Sosyal Bilimler Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2013 - 2013Dilbilim

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2013 - 2013Sanat Tasarım Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2012 - 2012Dilbilim

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2012 - 2012Sanat ve Tasarım Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2011 - 2011Sanat ve Tasarım Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2010 - 2010Sanat Tasarım Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2010 - 2010Sanat Tasarım Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2009 - 2009Sanat Yazıları

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2008 - 2008Sanat Yazıları

  Değerlendirme Kurul Üyesi

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

 • 2012 - Devam Ediyor

  Üye

 • 2008 - Devam Ediyor

  Üye

 • 2007 - Devam Ediyor

  Üye

 • 1995 - 2004

  Üye

 • 2000 - 2002Yönetim Kurulu

  Başkan Yardımcısı

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 • Haziran 2019Cremaster Cycle as Cultural and Ideological Phenomenon

  Lisbon

 • Mayıs 20184th Interational Congress on Visual Culture

  Rome

 • Kasım 2017AFSAD ULUSLARARASI KATILIMLI 8. FOTOĞRAF SEMPOZYUMU

  Ankara

 • Temmuz 2013Aesthetics in Action – 19th International Congress of Aesthetics

  Krakow

 • Haziran 2012International Conference of IAA, Laboratory Research on City

  Bologna

 • Haziran 2012Hacettepe Üniversitesi GSF 10.Ulusal Sanat Sempozyumu

  Ankara

 • Mayıs 2012Uluslararası Sanat ve Tasarım Günleri

  İstanbul

 • Haziran 2011I.Uluslararası Odesa Resim Çalıştayı ve Sergisi

  Odesa

 • Mayıs 2011Artbosphorus 2011 Çağdaş Sanat Fuarı

 • Nisan 20111. Uluslararası Akdeniz Art-1.Akdeniz Sanat Günleri

  Antalya

 • Nisan 2011Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Etkinliği

  Sakarya

 • Nisan 20109th.Conference of International Association for Visual Semiotics

  Venice

 • Mart 2010Çanakkale 2010 Kültür Girişimi Etkinliği

  Çanakkale

 • Nisan 2009Us Atölyesi Seminer Etkinliği

  İstanbul

 • Mart 2009Küresel İncelemeler Merkezi Seminer Etkinliği

 • Şubat 2009Karşı Sanat Çalışmaları Konferans Etkinliği

 • Mayıs 2008Us Atölyesi Seminer Etkinliği

 • Nisan 2008Us Atölyesi Seminer Etkinliği

 • Temmuz 200717th International Congress of Aesthetics

  Ankara

 • Haziran 2007“Üniversitelerimizde Sanat Eğitimi Nasıl Olmalı?”adlı panel

  İstanbul

 • Aralık 2006Uluslararası Sanat Ekonomisi Sempozyumu

  Çanakkale

 • Kasım 2006Türkiye Estetik Kongresi

  Ankara

 • Ekim 2006Hacettepe Üniversitesi G.S.F.’nin düzenlediği “Sanat ve …..” Sempozyumu

 • Haziran 2002Türkiye’de Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde Yaratıcılık Eğitimi” konulu Sempozyum

 • Mayıs 2002Türkiye’de Sanat Eğitiminde Öğretmen Yetiştirme’ konulu Sempozyum

 • Aralık 1998“Ankara’da Genç Sanat-I’in Ardından” adlı panel

  Ankara

Bilimsel Hakemlikler

 • Eylül 2019SANAT & TASARIM DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2019SANAT YAZILARI

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2018Art-e Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2017Aydın Sanat

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2017Aydın Sanat

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2017Sanat Yazıları

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2016Aydın Sanat

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2016Aydın Sanat

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2016Sanat Yazıları

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2015Aydın Sanat

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2015Aydın Sanat

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2014Aydın Sanat

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2014Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2013Dilbilim

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2013Sanat Tasarım Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2013Anadolu Sanat

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2012Anadolu Sanat

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2012Dilbilim

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2010Sanat Tasarım Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2009Sanat Yazıları

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2008Sanat Yazıları

  Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

 • 2007 - Devam Ediyor Diğer

  Küresel İncelemeler Merkezi

 • 2012 - 2019Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

  Yıldız Teknik Üniversitesi

 • 2013 - 2013Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

  Sakarya Üniversitesi

 • 2011 - 2011Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

  Akdeniz Üniversitesi

 • 2008 - 2008Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

  Yıldız Teknik Üniversitesi

 • 2006 - 2006Diğer

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

 • 2007 - Devam Ediyor Küresel İncelemeler Merkezi

  http://www.kureselincelemeler.org/hakkimizda.html

  YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Türkiye