Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effects of Emotions on Risk Aversion Behavior

Journal of Life Economics, cilt.6, ss.421-436, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Davranışsal Finansın Psikolojik Eğilimlerinin Kavramsal Değerlendirmesi

İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.127-160, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Psikolojik Yanlılıkların Finansal Çerçevede Değerlendirilmesi

Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.1-25, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yaşam Tarzlarının Sosyal Sorumlu Yatırım Fon Tercihi Üzerindeki Etkisi

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, cilt.22, ss.1-16, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Theoretical Overview of Behavioral Finance

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.13, ss.141-160, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Dört Temel Duygunun Bireylerde Risk Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.10, ss.362-378, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Duyguların Yatırım Kararı Üzerine Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Değerlendirilmes

International Journal of Academic Value Studies, cilt.4, ss.363-371, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Bireylerin Risk Azaltma Stratejilerini Etkileyen Faktörler Üzerine Ampirik Bir Araştırma

MALİYE FİNANS YAZILARI, ss.75-92, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Moderation of Financial Literacy on the Relationship Between Individual Factors and Risky Investment Intention

International Business Research, cilt.8, ss.17-28, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bireysel Emeklilik Fon Tercihlerini Etkileyen Unsurlar Üzerine Bir Çalışma

MALİYE FİNANS YAZILARI, cilt.29, ss.21-50, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effects of Generic Strategies and Enviromental Conditions on Innovation Efforts

Journal of Academic Studies, cilt.16, ss.1-30, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Literature Review On Financial Literacy

FİNANSAL ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ, cilt.5, ss.33-49, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kurumsal Yönetim Düzeyinin Belirleyicileri ve Etkileri Üzerine İMKB’de Bir Uygulama

Journal of Academic Studies, cilt.15, ss.111-136, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Davranışsal Finans: Finans Teorisinde Farklı Bir Perspekti

Leges Bankacılık ve Finans Hukuku Dergisi, cilt.1, ss.39-51, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kavramsal Bir Yapı ve Ölçüm Aracı Olarak Duygusal Zeka İncelemesi: Eleştiriler, Öneriler

Leges Ekonomi ve Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.42-55, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Linking Market Orientation and Ambidexterity to Financial Returns with the Mediation of Innovative Performance

Journal of Economic and Social Research, cilt.15, ss.31-54, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Recomputation Of Undps Hdi Rankings By Data

Emerging Markets Journal, cilt.1, ss.21-35, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Strategic Planning Activities of the Manufacturing Firms in Kocaeli, Turkey

Journal of Global Strategic Management, cilt.3, ss.97-102, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yönetim Değişikliği ve Finansal Rapor Manipülasyonları

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, cilt.10, ss.1-10, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Comparative Evaluation of Models Used In The Determination of Earnings Manipulation

Journal of Academic Studies, cilt.8, ss.35-48, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Relationship Between Stock Manipulation and Financial Report Manipulation

Journal of Academic Studies, cilt.8, ss.105-116, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kâr Yönetimi Uygulamalarını Teşvik Eden Faktörler: Literatürün Değerlendirilmesi

VERİMLİLİK DERGİSİ, cilt.2, ss.9-28, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İşletmelerde Planlama Ve Kontrol Faaliyetlerini Değerlendirme Araştırması

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.17-34, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kişilik Özelliği ve Duyguların Risk Alma Davranışına Etkisi

VI. YIldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.2690-2701 Creative Commons License

Kişilik Özelliği ve Duyguların Risk Alma Davranışına Etkisi

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.340-351 Creative Commons License

Objective - Subjective Financial Literacy Influence On Cognitive Style and Financial Risk Perception Relation

15TH International Strategic Management Conference, Poznan, Polonya, 27 Haziran - 29 Temmuz 2019, ss.527-531 Creative Commons License

The Role of Narratives in Financial Decision Making: Narratives from the Perspective of Emotional Finance

15TH International Strategic Management Conference, Poznan, Polonya, 27 - 29 Haziran 2019, ss.533-542 Creative Commons License

ROLE OF NARRATIVES IN FINANCIAL DECISION MAKING FROM PERSPECTIVE OF EMOTIONAL FINANCE

15th International Strategic Management Conference (ISMC), Poznan, Polonya, 27 - 29 Haziran 2019, cilt.71, ss.416-428 identifier

EFFECT OF FINANCIAL LITERACY AND RISK PERCEPTION ON INDIVIDUAL INVESTORS' INVESTMENT CHOICES

Joint Conference of 14th International Strategic Management Conference (ISMC) and 8th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business (ICLTIBM), Prague, Çek Cumhuriyeti, 12 - 14 Temmuz 2018, cilt.54, ss.800-809 identifier

OBJECTIVE, SUBJECTIVE FINANCIAL LITERACY INFLUENCE ON COGNITIVE STYLE AND FINANCIAL RISK PERCEPTION

15th International Strategic Management Conference (ISMC), Poznan, Polonya, 27 - 29 Haziran 2019, cilt.71, ss.338-345 identifier

The Effect of Financial Literacy and Risk Perception on Investment Choices of Individual Investors

8th International Conference On Leadership, Technology, Innovation And Business Management, Prague, Çek Cumhuriyeti, 12 Temmuz 2018, ss.143-149 Creative Commons License

Typology of Behavioral Biases and Heuristics

14TH International Strategic Management Conference, Prague, Çek Cumhuriyeti, 12 Temmuz 2018, ss.557-562 Creative Commons License

FİNANSAL OKURYAZARLIK VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN RİSKLİ YATIRIM NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ

International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Spring, İstanbul, Türkiye, 28 Nisan 2018, ss.543-558 Creative Commons License

SOSYAL SORUMLU YATIRIM FONLARININ PERFORMANS VE YATIRIMCI DEĞERLENDİRMESİ

International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Spring, İstanbul, Türkiye, 28 Nisan 2018, ss.325-337 Creative Commons License

THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC FACTORS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY TRAITS AND FINANCIAL RISK TAKING

International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Spring, İstanbul, Türkiye, 28 Nisan 2018, ss.256-267 Creative Commons License

The Effect of Risk and Trust in Investment Decision Making

11th International Conference on Future Challenges in Management and Business, İstanbul, Türkiye, 28 Mart 2018, ss.115 Creative Commons License

Influence of Financial Literacy and Risk Perception on Choice of Investment

12th International Strategic Management Conference (ISMC), Antalya, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2016, cilt.235, ss.656-663 Creative Commons License identifier

The factors influencing given investment choices of individuals

4th International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, İstanbul, Türkiye, 20 Kasım 2014, ss.126-135 Creative Commons License

The Evaluation Of Psychological Factors Influencing The Criteria For Individual Investment Decisions

2nd International Conference on Management, Finance and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 25 Ekim 2014, ss.84-94 Creative Commons License

Some Considerations On Emotional Intelligence

10th International Strategic Management Conference, Rome, İtalya, 19 - 21 Haziran 2014, ss.987-993 Creative Commons License

The determinants and effects of corporate governance level: evidence from Istanbul stock exchange

10TH INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, Roma, İtalya, 19 Haziran 2014, cilt.150, ss.1061-1070 Creative Commons License

Factors Affecting Repurchase Intention to Shop at the Same Website

9th International Strategic Management Conference, Riga, Letonya, 27 Haziran 2013, cilt.99, ss.536-544 Creative Commons License

Board Composition And Organizational Performance Environmental Characteristics Matter

7TH INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, Paris, Fransa, 30 Haziran 2011, cilt.24, ss.1481-1493 Creative Commons License

Recomputation Of UNDP’s HDI Rankings By Data Envelopment Analysis

6TH International Strategic Management Conference, St. Petersburg, Rusya, 08 Temmuz 2010, ss.1443-1451 Creative Commons License

Ambidexterity: The Combinations of Seemingly Conflicting Priorities

5TH International Strategic Management Conference, Stellbosch, Güney Afrika, 02 Temmuz 2009, ss.191-196 Creative Commons License

Effects Of Ethical Decision Criteria On The Ethical Judgments About The Earnings Manipulations

1st International Business And Professional Ethics Congress, Ankara, Türkiye, 17 Eylül 2003, ss.197-206 Creative Commons License

Ethics of Manipulations in Accounting Decisions

The Economics & International Business Research Conference, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 17 Kasım 2002, ss.125-129 Creative Commons License

İşletmelerde Stratejik Yönetim Faaliyetlerini Değerlendirme Araştırması

4. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 Mayıs 1996, ss.29-31

Kitap & Kitap Bölümleri

Performansa Göre Ödeme Sisteminin Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Başarısına Etkisi

Performansa Göre Ödeme Sisteminin Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Başarısına Etkisi, Nimet Uray, Editör, Beta Yayınevi, İstanbul, ss.349-364, 2011 Creative Commons License

Vekalet Teorisi ve Bilgi Asimetrisi Problemi

Güncel Yönetim ve Organizasyon Yaklaşımları, Özyılmaz A., Ölçer F., Editör, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, ss.183-204, 2008 Creative Commons License