Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - 2012 Post Doktora

  State University Of New York At Albany, School Of Education, Educational Theory & Practice, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2004 - 2008 Doktora

  Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Türkiye

 • 2001 - 2004 Yüksek Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri, Türkiye

 • 1997 - 2001 Lisans

  Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2008 Doktora

  Elektronik performans destek sisteminin öğrencilerin akademik başarılarına ve öz-düzenlemeye dayalı öğrenme becerilerine etkisi

  Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • 2004 Yüksek Lisans

  Literatürdeki tasarım ilkelerine uygun olarak hazırlanmış multimedya ders yazılımının, lise düzeyi fizik öğretiminde akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi

  Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi