Education Information

Education Information

 • 2011 - 2012 Post Doctorate

  State University Of New York At Albany, School Of Education, Educational Theory & Practice, United States Of America

 • 2004 - 2008 Doctorate

  Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Turkey

 • 2001 - 2004 Post Graduate

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri, Turkey

 • 1997 - 2001 Under Graduate

  Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Elektronik performans destek sisteminin öğrencilerin akademik başarılarına ve öz-düzenlemeye dayalı öğrenme becerilerine etkisi

  Anadolu University, Faculty Of Educatıon, Department Of Computer And Educatıon Technologıes Educatıon

 • 2004 Post Graduate

  Literatürdeki tasarım ilkelerine uygun olarak hazırlanmış multimedya ders yazılımının, lise düzeyi fizik öğretiminde akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi

  Cukurova University