Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effectiveness of an Electronic Performance Support System on Computer Ethics and Ethical Decision-Making Education

EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, cilt.17, ss.320-331, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

USING J-QUERY MOBILE TECHNOLOGY TO SUPPORT A PEDAGOGICAL PROFICIENCY COURSE

JOURNAL OF EDUCATIONAL COMPUTING RESEARCH, cilt.48, ss.431-445, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of electronic performance support systems on self-regulated learning skills

INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENTS, cilt.20, ss.485-500, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE USE OF SMS SUPPORT IN PROGRAMMING EDUCATION

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.10, ss.268-273, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Teaching computing at secondary school level: Understanding teachers’ experiences and challenges

Elementary Education Online, cilt.19, ss.1781-1796, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

A Holistic Approach for Computer Science Education in Secondary Schools

INFORMATICS IN EDUCATION, cilt.18, ss.131-150, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisine Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), cilt.10, ss.1-29, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A proposal of in-service teacher training approach for computer science teachers

European Journal of Educational Research, cilt.8, ss.477-489, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

E-Öğrenme Projelerinde Yer Alan Tasarım ve Geliştirme Uzmanları Üzerine Bir Alanyazın Çalışması

YILDIZ Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.100-124, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgisayar Oyunu Geliştirme Sürecinin, OrtaokulÖğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine veAlgoritma Başarılarına Etkisi

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, cilt.33, ss.21-42, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

COMPARING THE EFFECTIVENESS OF USING TABLET OR DESKTOP PC IN VIDEO SUPPORTED EDUCATION

International Journal of Social Sciences and Education, cilt.6, ss.348-362, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

Bilgisayar Kullanan Bireylerin Bilgisayar Kullanım Süresi Ve Amacına Göre Öz-Duyarlık Düzeylerinin İncelenmesi

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.173, no.173, ss.25-40, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Comparative Study on Entrepreneurship Tendencies and Individual Innovativeness Perceptions of Pre-Service Teachers

International Journal of Social Sciences and Education, cilt.3, ss.1085-1097, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İçerik yönetim sistami kullanılarak bir çevrimiçi materyal sistemi geliştirilmesi

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.11, ss.205-218, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison Of Individual Innovativeness Perception Of Students Attending Different Education Faculties

Gaziantep University Journal of Social Sciences, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Online social network sites for k-12 students: Socialization or loneliness

International Journal of Social Sciences and Education(IJSSE), cilt.1, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim yazılımlarında maskot kullanımı Yazılım etkisinin değişimi

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi(ET-AD), 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The usage potential of social network sites for educational purpose

International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), cilt.2, ss.486-507, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim öğrencilerinin çevrimiçi ortamda eş zamanlı ve eş zamansız iletişim profilleri

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Teaching Computational Thinking to In-Service Computer Science Teachers through a Massive Open Online Course

E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 18 Ekim 2018, ss.922-928

Bilgisayar Bilimi Eğitiminde GelişmelerSon

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 11 - 13 Ekim 2017

Bilgisayar Bilimleri Eğitiminde Vizyon: Özel Öğrenme Güçlüğü Tanılı Öğrencilerle Oyun Geliştirme Etkinlikleri

International Computer And Instructional Technologies Symposium, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.732-739

PANEL: Bilgisayar Bilimi Eğitiminde Gelişmeler

International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 11 - 13 Ekim 2017

Komputasyonel Düşünme İle İlişkilendirilen Alt Becerilerin İncelenmesi

International Computer And Instructional Technologies Symposium, Malatya, Türkiye, 24 Mayıs 2017, ss.100-108

Vision İn Computer Science Education: Game Development Activities With Specific Learning Disabled Students

International Computer And Instructional Technologies Symposium, Malatya, Türkiye, 24 Mayıs 2017

Bilgisayar Bilimleri Eğitiminde Vizyon: Özel Öğrenme Güçlüğü Tanılı Öğrenciler İle Robotik Uygulamalar

International Computer And Instructional Technologies Symposium, Malatya, Türkiye, 24 Mayıs 2017

Teknoloji Destekli Oyunlaştırma Çalışmaları ve Bir Örnek Yazılımın Geliştirilmesi

I. Uluslararası Uzaktan EğitimAraştırmaları Konferansı, 26 - 28 Mayıs 2016

Komputasyonel Düşünme Kavram Haritası

10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 16 - 18 Mayıs 2016

Dil Eğitimindeki Eşdizimsel Sözcüklerin Öğretiminde Mobil Uygulamaların Kullanımı

10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 16 - 18 Mayıs 2016

DIFFERENT TECHNOLOGIES AND APPROACHES USED FOR PROGRAMMING LANGUAGE EDUCATION

7th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EduLearn), 6 - 08 Temmuz 2015

Kodu ile Kendi Oyununu Geliştiren Çocuklar

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Edirne, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014, ss.327-330

Developing an Online Decision Making System In Order To Use In Computer Ethics Lectures

4th International Conference on Education and New Learning Technologies, 2 - 04 Temmuz 2012

Scenarios For Computer Ethics Education

4th World Conference on Educational Sciences, 2 - 05 Şubat 2012

Cloud computing for distributed university campus A Prototype suggestion

International The Future of Education Conference, 16 - 17 Haziran 2011

Computer games as programming education tools

International The Future of Education Conference, 16 - 17 Haziran 2011

Çocuklar için programlama eğitimi Neden Nasıl

11th International Educational Technology Conference (IETC2011), 25 - 27 Mayıs 2011

Web Content Management System Education An Application Sample

International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Mediterranean Conference for Academic Disciplines, 15 Şubat 2010 - 18 Şubat 2011

Programlama eğitiminde sadelik ve Eğlence Scratch Örneği

The First International Congress of Educational Research, 6 - 08 Ekim 2009

40 Yaş üstü yetişkinlere yönelik bilgisayar eğitimi

9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2009, ss.477-487 Creative Commons License

Öğrenme ortamlarında elektronik performans desteği kullanımı neden nasıl

8th International Educational Technology Conference, 6 - 09 Mayıs 2008

A Demographic Research on Having a Personal Web Site of High School Students

7th International Educational Technology Conference, 3 - 05 Mayıs 2007

Lise Ögrencilerinin Bilgisayar Oyunu Tercihleri ve Oyun Oynama Aliskanliklari

6.International Educational Technology Conference, 19 - 21 Nisan 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya

Bilgisayar Bilimi Eğitmine Giriş, Yasemin GÜLBAHAR, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.1-22, 2017

Gamification Based E Learning Strategies for Computer Programming Education

Game-Based Approaches, Gamification, and Programming Language Training, Ricardo Alexandre Peixoto de Queiros, Pinto Mário Teixeira , Editör, IGI Global, ss.131-151, 2016

Gamification Based E Learning Strategies for Computer Programming Education

Game-Based Approaches, Gamification, and Programming Language Training, Ricardo Alexandre Peixoto de Queirós, Mário Teixeira Pinto , Editör, IGI Global, ss.131-151, 2016

Bilgisayar Ağları ve İletişim

Kablosuz Ağ Teknolojileri, Kuzu, A., Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.223-251, 2011