Education Information

Education Information

 • 2008 - 2018 Doctorate

  Bogazici University, Instıtute Of Ataturk Prıncıples And Hıstory Of Reforms, Department Of Ataturk's Prıncıples And Turkısh Revolutıon Hıstory, Turkey

 • 2004 - 2008 Postgraduate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Economics, Turkey

Dissertations

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021TÜBİTAK ARDEB Programlarına Yönelik Uygulamalı Proje Yazım Etkinliği (TÜBİTAK 2237-B Proje Eğitimi Etkinlikleri Desteği Kapsamında)

  R&D Management , Kadir Has Üniversitesi, Ar-Ge Kaynakları Direktörlüğü