Education Information

Education Information

  • 2008 - 2018 Doctorate

    Bogazici University, Instıtute Of Ataturk Prıncıples And Hıstory Of Reforms, Department Of Ataturk's Prıncıples And Turkısh Revolutıon Hıstory, Turkey

  • 2004 - 2008 Postgraduate

    İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Turkey

  • 1999 - 2003 Undergraduate

    İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey

Dissertations

Foreign Languages

  • C1 Advanced English