Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MoMA’nın Fenomenolojisi Üzerine Mekansal Bir Anlatı

Yapı Dergisi, ss.84-89, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Attempt at Conceptualizing the Information City, its Spaces and their Potentials

Megaron, cilt.10, ss.1-13, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

What Urban Potentials Does Istanbul Have? The Actants Effects on Istanbul s Urban Processes

Alam Cipta, International Journal of Sustainable Tropical Design Research and Practice, cilt.7, ss.17-27, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Blokland ve Harvey’in Metinlerinin Yöntembilim Açısından Karşılaştırılması

İTÜDERGİSİ/a (Seri A: Mimarlık, Planlama, Tasarım), cilt.10, ss.3-14, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küresel Akışlar, İstanbul ve İstanbul’da Küresel Mimarlık

Megaron, cilt.4, ss.101-109, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Akropol Müzesi

Arredamento Mimarlık, ss.58-61, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Bir Formun Soykütüğü Araştırması: İstanbul Boğazı’nda Biçimsel Bir Okuma

Bir Formun Soykütüğü Araştırması: İstanbul Boğazı’nda Biçimsel Bir Okuma, ss.110-113, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Çağdaş Mimarlıkta Özne Üzerinden Aidiyet Okuması: Yersizlik

Arredamento Mimarlık, ss.108-115, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İki Bedensel-Mekansal Deneyimin Bir Taksim Meydanı Anlatısı

Tasarım ve Katmanlaşma Temalı Ulusal Tasarım Günleri Sempozyumu, Mardin, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2019, ss.31-40

Kimlik, Bellek ve Aidiyet Kavramları Üzerinden Sokağın Kavramsallaştırılması

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.62

Turgut Cansever ve Henrı̇ Lefebvre Felsefelerı̇ Üzerı̇ne Sorgulama: Yaşanan Mı̇marı̇ ve Yaşanan Mekan

4. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Nisan 2019

Travma Yaşamış Kentlerde Beden ve Mekan Arasındakı̇ Deneyı̇m: Mostar Örneğı̇

International 4th European Conference on Science, Art Culture (ECSAC), Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2019, ss.165

Information as Catalysts of Transformation in Spaces of Istanbul

American Association of Geographers Annual Meeting (AAG Annual Meeting 2019), Washington, Kiribati, 3 - 07 Nisan 2019

Duvar ve İhtimalleri

ZEUGMA II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 18 - 20 Ocak 2019, ss.1552-1564

Topolojik Mekan Kavrayışının Çocuğun Mekan Algısındaki Yeri

2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018, ss.573-582

KAMUSAL ALANDA ARADA KALMA VE ARADA KALAN KAMUSAL ALAN

2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018, ss.558-565

Intervening Space and Infection: Istanbul-Tenekeciler District

SPACE International Conference 2018 on Architectural Culture and Society, Londrina, İngiltere, 14 - 16 Ağustos 2018, ss.30-36

Gecekondu in the Context of Spatiotemporal Temporality:The Case of Sulukule, Istanbul

Time,Space and Self International Conference, Londra, İngiltere, 07 Temmuz 2018, ss.25

Embodying the Shadow Experience in Ambiguity of Body and Space

ARCHDESIGN’18 / V. International Architectural Design Conference, Dubrovnik, Hırvatistan, 13 - 14 Nisan 2018, ss.170-181

A Research on Relationship between Design and User in Hotel Buildings: Cases from Sultanahmet and Kadıköy

4th International Conference on Innovation Trends in Multidisiplinary Academic Research, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2017, ss.55

The Flesh of Mostar Bridge: Merleau Ponty’s Body -Toing and Froing- On Heidegger’s Bridge

International Conference: Bridge: The Heritage of Connecting Places and Cultures, Ironbridge, İngiltere, 06 Temmuz 2017

Is Istanbul a City Which Could Accumulate Things and Actualize Accumulated Things? On Collected, Generated and Dispensed Flows in Global Scapes

International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, Albena, Bulgaristan, 3 - 09 Eylül 2014, ss.763-774

How does concept transform into product? An appraisal of analogy-based design practices in architecture education

ERPA International Congress on Education (ERPA), İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2014, cilt.152, ss.25-30 identifier

An examination of reflections of mainstream and architectural approaches in architectural design studios

ERPA International Congress on Education (ERPA), İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2014, cilt.152, ss.19-24 identifier

Küresel Akışlar, İstanbul ve İstanbul’da Küresel Mimarlık

PM10 Planlama ve Mimarlık Alanının Son 10 Yılı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 11 Haziran 2009, ss.101-109

“Global Flow, Global Cities, Istanbul ”

”Mediterranean Conference For Academic Disciplines, Valetta, Malta, 23 Şubat 2009, no.2, ss.101-108

An Examination on Reflections of Mainstream and Oppositional Architectural Approaches in Architectural Design Studios

ERPA Educational Researches and Publications Associations International Fine Arts and Music Congress

A Trilogy on Three Transcendent Concepts of Space-Making: Re-Conceptualizing of ‘Function’, ‘Context’, and ‘Time’ in Post-Professional/Post-Modern Era

CAUMME II 2014 (Contemporary Architecture & Urbanism in the Mediterranean & the Middle East) International Symposium: Architectural and Urban Research, Education, and Practice in the Era of ‘Post-Professionalism

Place or Non-Place: A Comparative Appraisal on Place Theories

SGEM International Multıdıscıplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts

Kitap & Kitap Bölümleri

Kartal’da ‘Yer’ Edinme Deneyiminin Ardından

Dönüşüm Sürecinde Bir Yerleşme: Kartal Üzerine Düşler, Ciravoğlu, A., Akarsu, T., Arslan, N., Editör, Kartal Belediyesi Maestro Yayıncılık, İstanbul, 2018

Place or Non-Place: A Comparative Appraisal on Place Theories

SGEM Conference on Arts, Performing Arts, Architecture and Design Conference Proceedings, -, Editör, -, Albena, ss.871-882, 2014

Workshop Center Project

City Architecture: in Between Past and Future, Dülgeroğlu, Y. , Editör, Cenkler Matbaası, İstanbul, ss.161, 2005

Diğer Yayınlar