Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MoMA’nın Fenomenolojisi Üzerine Mekansal Bir Anlatı

Yapı Dergisi, ss.84-89, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Attempt at Conceptualizing the Information City, its Spaces and their Potentials

Megaron, cilt.10, ss.1-13, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

What Urban Potentials Does Istanbul Have? The Actants Effects on Istanbul s Urban Processes

Alam Cipta, International Journal of Sustainable Tropical Design Research and Practice, cilt.7, ss.17-27, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Blokland ve Harvey’in Metinlerinin Yöntembilim Açısından Karşılaştırılması

İTÜDERGİSİ/a (Seri A: Mimarlık, Planlama, Tasarım), cilt.10, ss.3-14, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küresel Akışlar, İstanbul ve İstanbul’da Küresel Mimarlık

Megaron, cilt.4, ss.101-109, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Akropol Müzesi

Arredamento Mimarlık, ss.58-61, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Bir Formun Soykütüğü Araştırması: İstanbul Boğazı’nda Biçimsel Bir Okuma

Bir Formun Soykütüğü Araştırması: İstanbul Boğazı’nda Biçimsel Bir Okuma, ss.110-113, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Çağdaş Mimarlıkta Özne Üzerinden Aidiyet Okuması: Yersizlik

Arredamento Mimarlık, ss.108-115, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Beden ve Mekanın Kavram-Bağlam İlı̇şkı̇sı̇

2nd International Ankara Conference On Scientific Research, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Mart 2020, ss.87-88

İki Bedensel-Mekansal Deneyimin Bir Taksim Meydanı Anlatısı

Tasarım ve Katmanlaşma Temalı Ulusal Tasarım Günleri Sempozyumu, Mardin, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2019, ss.31-40

Kimlik, Bellek ve Aidiyet Kavramları Üzerinden Sokağın Kavramsallaştırılması

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.62

Turgut Cansever ve Henrı̇ Lefebvre Felsefelerı̇ Üzerı̇ne Sorgulama: Yaşanan Mı̇marı̇ ve Yaşanan Mekan

4. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Nisan 2019

Travma Yaşamış Kentlerde Beden ve Mekan Arasındakı̇ Deneyı̇m: Mostar Örneğı̇

International 4th European Conference on Science, Art Culture (ECSAC), Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2019, ss.165

Information as Catalysts of Transformation in Spaces of Istanbul

American Association of Geographers Annual Meeting (AAG Annual Meeting 2019), Washington, Kiribati, 3 - 07 Nisan 2019

“Information as Catalysts of Transformation in Spaces of Istanbul”

American Association of Geographers Annual Meeting (AAG Annual Meeting 2019), Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 07 Nisan 2019, ss.9

Duvar ve İhtimalleri

ZEUGMA II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 18 - 20 Ocak 2019, ss.1552-1564

KAMUSAL ALANDA ARADA KALMA VE ARADA KALAN KAMUSAL ALAN

2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018, ss.558-565

Topolojik Mekan Kavrayışının Çocuğun Mekan Algısındaki Yeri

2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018, ss.573-582

“Intervening Space and Infection: Istanbul-Tenekeciler District”

SPACE International Conference 2018 on Architectural Culture and Society, London, İngiltere, 14 - 17 Eylül 2018, ss.30-36

Intervening Space and Infection: Istanbul-Tenekeciler District

SPACE International Conference 2018 on Architectural Culture and Society, Londrina, İngiltere, 14 - 16 Ağustos 2018, ss.30-36

Gecekondu in the Context of Spatiotemporal Temporality:The Case of Sulukule, Istanbul

Time,Space and Self International Conference, Londra, İngiltere, 07 Temmuz 2018, ss.25

Embodying the Shadow Experience in Ambiguity of Body and Space

ARCHDESIGN’18 / V. International Architectural Design Conference, Dubrovnik, Hırvatistan, 13 - 14 Nisan 2018, ss.170-181

A Research on Relationship between Design and User in Hotel Buildings: Cases from Sultanahmet and Kadıköy

4th International Conference on Innovation Trends in Multidisiplinary Academic Research, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2017, ss.55

The Flesh of Mostar Bridge: Merleau Ponty’s Body -Toing and Froing- On Heidegger’s Bridge

International Conference: Bridge: The Heritage of Connecting Places and Cultures, Ironbridge, İngiltere, 06 Temmuz 2017

Is Istanbul a City Which Could Accumulate Things and Actualize Accumulated Things? On Collected, Generated and Dispensed Flows in Global Scapes

International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, Albena, Bulgaristan, 3 - 09 Eylül 2014, ss.763-774

Place or Non-Place: A Comparative Appraisal on Place Theories

SGEM International Multıdıscıplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, 01 Eylül 2014

An Examination on Reflections of Mainstream and Oppositional Architectural Approaches in Architectural Design Studios

ERPA Educational Researches and Publications Associations International Fine Arts and Music Congress, 01 Haziran 2014

How does concept transform into product? An appraisal of analogy-based design practices in architecture education

ERPA International Congress on Education (ERPA), İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2014, cilt.152, ss.25-30 identifier

An examination of reflections of mainstream and architectural approaches in architectural design studios

ERPA International Congress on Education (ERPA), İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2014, cilt.152, ss.19-24 identifier

Küresel Akışlar, İstanbul ve İstanbul’da Küresel Mimarlık

PM10 Planlama ve Mimarlık Alanının Son 10 Yılı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 11 Haziran 2009, ss.101-109

“Global Flow, Global Cities, Istanbul ”

”Mediterranean Conference For Academic Disciplines, Valetta, Malta, 23 Şubat 2009, no.2, ss.101-108

A Trilogy on Three Transcendent Concepts of Space-Making: Re-Conceptualizing of ‘Function’, ‘Context’, and ‘Time’ in Post-Professional/Post-Modern Era

CAUMME II 2014 (Contemporary Architecture & Urbanism in the Mediterranean & the Middle East) International Symposium: Architectural and Urban Research, Education, and Practice in the Era of ‘Post-Professionalism

Kitap & Kitap Bölümleri

Kartal’da ‘Yer’ Edinme Deneyiminin Ardından

Dönüşüm Sürecinde Bir Yerleşme: Kartal Üzerine Düşler, Ciravoğlu, A., Akarsu, T., Arslan, N., Editör, Kartal Belediyesi Maestro Yayıncılık, İstanbul, 2018

Place or Non-Place: A Comparative Appraisal on Place Theories

SGEM Conference on Arts, Performing Arts, Architecture and Design Conference Proceedings, -, Editör, -, Albena, ss.871-882, 2014

Workshop Center Project

City Architecture: in Between Past and Future, Dülgeroğlu, Y. , Editör, Cenkler Matbaası, İstanbul, ss.161, 2005

Diğer Yayınlar