Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Şubat 2016Turkish Journal of Mathematics

    SCI Kapsamındaki Dergi

  • Mart 2005Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi