Mesleki Deneyim

Yönetilen Tezler

  • İki-Noktalı Singüler Sınır Değer Problemlerinin Sayısal Çözümleri, Selim S. (Danışman) , G.BAYAT(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019
  • Eğrisel Yapıya Sahip Kompozit Malzemeler Mekaniğinin Bazı Üç Boyutlu Titreşim ve Stabilite Problemlerinin SEY İle İncelenmesi, SELİM S. , I.Genç(Öğrenci), Doktora, 2016
  • Bir Kısmi Denklemler Takımına Ait Non-Lineer Sınır Değer Problemlerinin FEM İle İncelenmesi, SELİM S. , S.Ebru(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016