Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

  • 2005 - 2008Delik ve Çatlak İçeren Kompozit Plakların Çekme Durumundaki Yerel Stabilite Kaybına Ait Matematik Modellemenin Geliştirilmesi ve Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi

    Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

    Akbarov S. (Yürütücü) , Selim S. , Demiriz I. , Tarım E.

  • 1997 - 2002Non-Lineer Elastisite Teorisi Denklemlerinin Sonlu Alanlar İçin Olan Sınır Değer Problemlerinin Perturbasyon Yöntemiyle İncelenmesi

    Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

    Akbarov S. (Yürütücü) , Selim S. , Demiriz I.