Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

 • 2011 - 2014Enstitü Müdür Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Ve Toplum Bilimleri

Verdiği Dersler

 • LisansKültürel Çalışmalar ve Kimlik

Yönetilen Tezler

 • Öğretmenlerin Örgütsel Destek Algıları ve Yöneticilerinin Liderlik Tarzlarının İncelenmesi: Bir Kamu Kurumu Örneği

  Doğan S. (Danışman)

  İ.Solmaztürk(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019

 • Bağımsız Anaokulu Yöneticilerinin ve İlkokul Yöneticilerinin Stres Kayaklarının Karşılaştırılması

  Doğan S. (Danışman)

  S.Aksöz(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019

 • Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Durumlarının İncelenmesi (İstanbul-Avcılar İlçesi Örneği)

  Doğan S. (Danışman)

  H.Zümrüt(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019

 • Türkiye’deki Üniversitelerin Misyon ve Vizyon İfadelerinin Tematik Olarak İncelenmesi

  Doğan S. (Danışman)

  M.Emekci(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019

 • The Effects of Game-Based Teaching on Attitude and Academic Achievement in High School Mathematics

  Doğan S. (Danışman)

  Z.Sarıkaya(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019

 • Cumhuriyet Dönemi Ahlak Eserlerinde Milli Ahlak Kavramının Analizi

  Doğan S. (Danışman)

  Ö.Uygur(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019

 • Devlet İlkokullarının Yöneticileri ile Özel İlkokulların Yöneticilerinin Stres Düzeylerinin Karşılaştırılması.

  Doğan S. (Danışman)

  P.Selman(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018

 • Okul Yöneticileri ile Öğretmenlerin Stres Düzeylerinin Karşılaştırılması,

  Doğan S. (Danışman)

  R.Kalkan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018

 • TÜRKİYE'DE AZINLIK VE DEVLETLİSELERİNDE ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİMANLAYIŞININ ARAŞTIRILMASI:ÇOKLU DURUM ÇALIŞMASI

  Doğan S. (Danışman)

  A.Akınlar(Öğrenci), Doktora, 2018

 • Ziya Gökalp'in Ahlak Felsefesi

  Doğan S. (Danışman)

  Y.Emre(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017

 • Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin değişime karşı dirençleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki:(Bakırköy ilçesi örneği)

  Doğan S. (Danışman)

  A.Özdemir(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Örgütsel Bağlılık ile Örgütsel Duygusallığın Saptanması (İlim Yayma Cemiyeti Örneği)

  Doğan S. (Danışman)

  N.Bayhan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015

 • LİSEDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN ÖRĞÜTSEL BAĞLILIKLA İLE ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Doğan S. (Danışman)

  A.Sevgin(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015

 • İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE İÇİN ZARARLI AMBALAJ ATIKLARI HAKKINDA FARKINDALIĞI (İSTANBUL ÖRNEĞİ)

  Doğan S. (Eş Danışman) , Gönüllü M. T.

  Z.Çelik(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011

 • Sokak Çocuklarının Sosyo-Kültürel Durumları ve Gelecek Beklentileri (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)

  Doğan S. (Eş Danışman) , Gündüz S.

  M.Karakuş(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010