Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

 • 2011 - 2014Enstitü Müdür Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Ve Toplum Bilimleri

Verdiği Dersler

 • LisansKültürel Çalışmalar ve Kimlik

Yönetilen Tezler

 • Öğretmenlerin Örgütsel Destek Algıları ve Yöneticilerinin Liderlik Tarzlarının İncelenmesi: Bir Kamu Kurumu Örneği, Doğan S. (Danışman) , İ.Solmaztürk(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019
 • Bağımsız Anaokulu Yöneticilerinin ve İlkokul Yöneticilerinin Stres Kayaklarının Karşılaştırılması, Doğan S. (Danışman) , S.Aksöz(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019
 • Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Durumlarının İncelenmesi (İstanbul-Avcılar İlçesi Örneği), Doğan S. (Danışman) , H.Zümrüt(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019
 • Türkiye’deki Üniversitelerin Misyon ve Vizyon İfadelerinin Tematik Olarak İncelenmesi, Doğan S. (Danışman) , M.Emekci(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019
 • The Effects of Game-Based Teaching on Attitude and Academic Achievement in High School Mathematics, Doğan S. (Danışman) , Z.Sarıkaya(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019
 • Cumhuriyet Dönemi Ahlak Eserlerinde Milli Ahlak Kavramının Analizi, Doğan S. (Danışman) , Ö.Uygur(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019
 • Devlet İlkokullarının Yöneticileri ile Özel İlkokulların Yöneticilerinin Stres Düzeylerinin Karşılaştırılması., Doğan S. (Danışman) , P.Selman(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
 • Okul Yöneticileri ile Öğretmenlerin Stres Düzeylerinin Karşılaştırılması,, Doğan S. (Danışman) , R.Kalkan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
 • TÜRKİYE'DE AZINLIK VE DEVLETLİSELERİNDE ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİMANLAYIŞININ ARAŞTIRILMASI:ÇOKLU DURUM ÇALIŞMASI, Doğan S. (Danışman) , A.Akınlar(Öğrenci), Doktora, 2018
 • Ziya Gökalp'in Ahlak Felsefesi, Doğan S. (Danışman) , Y.Emre(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin değişime karşı dirençleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki:(Bakırköy ilçesi örneği), Doğan S. (Danışman) , A.Özdemir(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Örgütsel Bağlılık ile Örgütsel Duygusallığın Saptanması (İlim Yayma Cemiyeti Örneği), Doğan S. (Danışman) , N.Bayhan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • LİSEDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN ÖRĞÜTSEL BAĞLILIKLA İLE ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİN KARŞILAŞTIRILMASI, Doğan S. (Danışman) , A.Sevgin(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE İÇİN ZARARLI AMBALAJ ATIKLARI HAKKINDA FARKINDALIĞI (İSTANBUL ÖRNEĞİ), Doğan S. , Z.Çelik(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
 • Sokak Çocuklarının Sosyo-Kültürel Durumları ve Gelecek Beklentileri (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ), DOĞAN S. (Eş Danışman) , M.Karakuş(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010