Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ahlaki Çöküşe Bir Çözüm Önerisi Olarak Türk İslam Ahlak

Turkish Studies, cilt.13, ss.533-545, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

The Analysis of Classroom Teachers' Application Frequency of Twelve Communication Barriers

ANTHROPOLOGIST, cilt.23, ss.280-290, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Macrocyclic Cu(II)-organophosphonate building block with room temperature magnetic ordering

DALTON TRANSACTIONS, cilt.44, ss.12526-12529, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of the works of Hay bin Yakzan and Robinson Crusoe with respect to philosophy of education

Energy Education Science And Technology Part B-Social And Educational Studies, cilt.4, ss.1049-1052, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Evaluation of pre-service teachers’ view on material design skills and using technology in education

Energy Education Science And Technology Part B-Social And Educational Studies, cilt.4, ss.77-81, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

The relationship between the organizational value and organizational commitment in public and private universities

African Journal Of Business Management, cilt.6, ss.2107-2115, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

PERCEPTIONS OF TEACHERS ABOUT THE USE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF INSTRUCTION

Odgojne Znanosti-Educational Sciences, cilt.12, ss.297-309, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Öğretmenlerin 2005 Yılı İlköğretim Programına Yo nelik Tutumları

Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, cilt.10, ss.2019-2050, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

The Attitudes of Teachers towards 2005 Academic Year Primary Education Program

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.10, ss.2035-2050, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

PERCEPTIONS OF TEACHERS ABOUT THE USE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF INSTRUCTION

ODGOJNE ZNANOSTI-EDUCATIONAL SCIENCES, cilt.12, ss.297-309, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Lack of Sufficient and Infrastructure to Compulsory Education in Primary School in Turkey

Turkish Studies, cilt.1, ss.2433-2444, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’deki Üniversitelerinin Misyon ve Vizyon İfadelerinin Tematik Olarak İncelenmesi

Researcher: Social Science Studies, cilt.8, ss.161-203, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

MUSTAFA KUTLU’NUN HİKAYELERİNDE KENTLİ İNSAN OLMAK

Türk Dünyası Araştırmaları, cilt.124, ss.233-236, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞU (STK) OLARAK ULUSLARARASI MEVLANA VAKFI’NIN MEVLANA VE MUSİKİYE KATKISI

TURAN Strateji Araştırmalar Merkezi, Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi, cilt.11, ss.171-182, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

KİTAP İNCELEMELERİ: BÜYÜK TÜRK-İSLÂM ÂLİMİ MÂTÜRÎDÎ HAYATI, FİKRİYATI VE ESERLERİ

Türk Dünyası Araştırmaları, cilt.123, ss.465-468, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Üç Milyon Uygur Türkü Çin'de Toplama Kamplarında

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, cilt.66, ss.48-51, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Çin'in Zulüm Kamplarında Doğu Türkistanlılar

Ekovitrin Dergisi, ss.20-23, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Dünden Bugüne Şarkın Hüzünlü Şehri Kudüs-ü Şerif

Akademik Platform (APJIR), cilt.2, ss.58-66, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özbekistan: Türkistan'ın Mihver Ülkesi Değişimin Eşiğinde

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, cilt.46, ss.10-14, 2018 (Hakemsiz Dergi)

1992 Yılında Kurulan Türk Üniversiteleri Rektörlerinin2023 Hedeflerinin İncelenmesi

YÜKSEKÖĞRETİM VE BİLİM DERGİSİ, cilt.8, ss.336-347, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Şarkın Hüzünlü Şehri: Kudüs-i Şerif

Türk Edebiyatı Dergisi, ss.55-58, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Liselerde Çalışan Öğretmenlerde ÖrgütselBağlılık İle Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkinin Saptanması..

Yakın Doğu Ünİversİtesİ İlahİyat Fakültesİ Dergİsİ JOURNAL of The Near EAST Universty Faculty of THEOLOGY nerelerde taranıyor, cilt.3, ss.161-206, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006’dan Sonra Kurulan ÜniversitelerdeRektörlerin 2023 Hedefleri2023 Goals of Rectors in Universities Established After 2006

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, cilt.7, ss.139-149, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ülkemiz ve şehirlerimiz için beyin göçünün önemi

Şehir ve kültür dergisi, cilt.3, ss.90-91, 2016 (Hakemsiz Dergi)

ABD’DE ASIRLIK TÜRK MEZARI

Şehir ve Kültür Dergisi, cilt.3, ss.60-62, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Şirvanşahlar Yadigarı Bakü'de Türk Dünyası Kongresi

Şehir ve Kültür, ss.84-85, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Türkistanlı Milli Özgürlük Mücadelesinde Dedehan Hasan'ın Yeri ve Önemi

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, cilt.111, ss.179-196, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EDUCATION BASED JUSTICE IN NIZAMIGENCEVI S POLITICAL PHILOSOPHY THE STATE AND THE HEAD OF STATE

(IJAPA) INTERNATIONAL JOURNAL OF THE ASIAN INTERNATIONAL JOURNAL OF THE ASIANPHILOSOPHICAL ASSOCIATIONAn Interdisciplinary Review Devoted to Asian Studies, cilt.8, ss.105-115, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müslümanların Bugünkü Meseleleri

Dil ve Edebiyat Dergisi, cilt.6, ss.68-69, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Mesnevi'den Pedagojik Yaklaşımlar

Bab-ı Şefkat Dergisi, cilt.2, ss.48-51, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Sömürülen Vatan Türkistan (Kitap analizi)

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, ss.239-240, 2014 (Hakemsiz Dergi)

UYGARLIK MERKEZLİ AHLAK VE ADALET EĞİTİMİ YAKLAŞIMI

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.111-126, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çölleşen Ruhumuzu Müzikle Yeşertelim

Bab-ı Şefkat Dergisi, cilt.2, ss.54-55, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Vefatının 96 Yılında Sultan Abdülhamid Han

Bab-ı Şefkat Dergisi, ss.56-59, 2014 (Hakemsiz Dergi)

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI VE PROF. DR. TURAN YAZGAN’IN TÜRK DÜNYASI İÇİN YAPTIĞI HİZMETLER

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, cilt.104, ss.397-423, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Somuncu Baba'nın Eğitim Metodu

Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi, cilt.4, ss.123-135, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turish\\\'s Transmission of Arabic to the Balkan Languages Throug its Own Culturel Indentity Bridge

Civilacademy, cilt.9, ss.133-151, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Balkanlarda Ortak Bir İstikbal

Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, cilt.50, ss.35-38, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Balkanların Ortak Mirası ve Birlikte Yaşama

Kubbealtı Akademi Mecmuası, cilt.49, ss.79-87, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Nizami Gencevi'nin Eserlerinde İdeal Devlet ve Devlet Başkanı

Bizim Külliye-Kültür ve Sanat Dergisi, cilt.1, ss.83-89, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi ve Çağdaş Yabancı Dil Öğretiminde Vazgeçilmezlik Nedenleri

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, cilt.1, ss.219-228, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'de Yayınlanan Ulusal Gazetelerdeki Dil Yanlışları

TURAN-SAM (Stratejik Araştırma Merkezi) Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi, cilt.1, ss.81-92, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Model Institution Vefa High School, the First School to Teach in Turkish Medium

İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.34-57, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Dünyası Bilim Akademisi Kurulmalı

Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, ss.16-19, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Balkanlar'da Türk İzleri

Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, ss.12-18, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nizami Gencevi'nin Eserlerinde Eğitim Eksenli Adalet, Devlet Ve Hükümdar Öğretisi

Turkish Studies, cilt.3, ss.306-319, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahmet Kabaklı:Akif Bir Semboldür

Bizim Külliye Dergisi, cilt.4, ss.11-15, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Karşılaştırmalı Arapça Türkçe Bağlaçlar' Kitabının Eğitsel Analizi

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.235-240, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)

Türk Dünyası Tarih Ve Kültür Dergisi, ss.48-50, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AB'ye Girmemizi Zorlaştıracak Rakamlar

Kitap Hayattır Dergisi, ss.10-11, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Eğitim ve Kalkınma

Çerçeve Dergisi, cilt.13, ss.57-61, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Karabağın Kara Tarihi

Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, ss.58-60, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim ve Sağlığa Vakfedilmiş Bir Ömür:İzzet Baysal

Kişisel Gelişim Dergisi, ss.26-27, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Eğitim ve Öğretimde Öğretmen-Öğrenci İletişimin Püf Noktaları

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.167-180, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'nin Gururu Profesör Veziroğlu

Biyografi Analiz Dergisi, ss.59-62, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Wolfowitz de mi Aynı Düşünüyor?

Tarih ve Düşünce Dergisi, ss.38-41, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İdol İnsana Düşman

Biyografi Analiz Dergisi, ss.61-63, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Ahıska Türkler'inin Dramı

Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, ss.29-34, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkistan'ın İsviçresi:Türkmenistan

Türk Dünyası Tarih Ve Kültür Dergisi, ss.59-64, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Darende Tarihi ve Temettuat Defterleri

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, ss.237-240, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bağımsızlığın 10.Yılında Türk Devletleri

Ekovitrin Dergisi, ss.32-37, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effects of Game-Based Teaching on Attitude and Academic Achievement in High School Mathematics,

Zeugma II.Uluslararası Multi Disiplinler Çalışma Kongresi, , Gaziantep, Türkiye, 28 Şubat 2019, ss.65-72

Oyun Temelli̇ Öğrenmeye Matemati̇k Dersı̇ Açısından Bakış ve Başarıya Etkı̇sı̇.

4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Yalova, Türkiye, 21 Şubat 2019, ss.34-48

Matematik Oyunları ile Öğrencilerin Başarılarının Artırılması.

USBİK II.Ulusulararası Sosyal Bilimler Kongresi., Nevşehir, Türkiye, 30 Ocak 2019, ss.32-38

Devlet İlkokullarının Yöneticileri ile Özel İlkokulların Yöneticilerinin Stres Düzeylerinin Karşılaştırılması.

USBİK II.Ulusulararası Sosyal Bilimler Kongresi., Nevşehir, Türkiye, 30 Ocak 2019, ss.50-56

Okul Yöneticileri ile Öğretmenlerin Stres Düzeylerinin Karşılaştırılması.

USBİK II.Ulusulararası Sosyal Bilimler Kongresi., Nevşehir, Türkiye, 30 Ocak 2019, ss.42-48

HOCA AHMET YESEVİ’NİN AHLAK VE EĞİTİM ÖĞRETİSİ

VI. ULUSLARARASIŞEYH ŞA’BAN-I VELÎ SEMPOZYUMU -YESEVÎLİK-, Kastamonu, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.274-288

Ahlaka Çöküşe Bir Çözüm Önerisi Olarak Türk İslam Ahlakı

IX. Uluslararası Din Görevlilileri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2018, cilt.1, ss.2-10

Müzik Eğitiminin Çocuğun Sosyalleşme ve Gelişimine Etkisinin İncelenmesi,

25.İstanbul Türk Müziği Festivali MÜZİK’TE STRATEJİK YAKLAŞIMLAR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, no.1, ss.259-267

Hoca Ahmed Yesevî’nin Eğitim Metodu

II. ULUSLARARASI HOCA AHMED YESEVÎ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2018, ss.199-2017

BİR YÖNETİCİ OLARAK ÜNİVERSİTE REKTÖRLERİNİN MİSYON VE VİZYON İFADELERİNİN TEMATİK OLARAK İNCELENMESİ

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 Nisan 2018, cilt.1, no.1, ss.192-193

BİR YÖNETİCİ OLARAK ÜNİVERSİTE REKTÖRLERİNİN MİZYON VE VİZYON İFADELERİNİN TEMATİK OLARAK İNCELENMESİ

X.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018, ss.214-226

Hoca Ahmet Yesevi'nin Eğitim Metodu

II.Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 Nisan 2018, cilt.1, no.1, ss.5-6

Küresel Dinamikler Bağlamında Dünden Bugüne Kadın ve Aile.

Ulsulararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kudus, İsrail, 23 - 25 Mart 2018, no.1 Creative Commons License

LİSELERDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SAPTANMASI

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, cilt.1, ss.311-345

Mesnevi’de Eğitim Metodu ve Çok Kültürlülük Yansımaları

ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VESOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Balıkesir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, cilt.1, ss.606

ZİYA GÖKALP’İN TOPLUMCU AHLAK FELSEFESİ

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Granada, İspanya, 18 - 24 Eylül 2017, cilt.1, ss.40-45

Ziya Gökal te Ahlak Felsefesi Ve Eğitimi

YEAUK 2017YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2017, cilt.1, ss.127

Çeyrek Asırlık (1992) Üniversite Rektörlerin 2023 Vizyonunun Saptanması

YEAUK 2017: Uluslarası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2017, cilt.1, ss.122

Ziya Gökalp'te Ahlak Felsefesi ve Eğitim

Yükseköğretim Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 Mayıs 2017, cilt.1, ss.127

Çeyrek Asırlık (1992)Üniversite Rektörlerinin 2023 Vizyonunun Saptanması

Yükseköğretim Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.122

LİSELERDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SAPTANMASI

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 27 Nisan 2017, ss.57-65

Education and leadership

Ninth International Congress of The Asian Philosohhical Association, Kuala-Lumpur, Malezya, 17 Temmuz 2016, ss.17-24

Education and Leadership in Contemporary Turkey Issues and Relevance for Cooperation with Malaysian and Asian Systems

Ninth International Congress of The Asian Philosohhical Association, Kuala-Lumpur, Malezya, 20 - 24 Haziran 2016, cilt.1, ss.16-17

Multicultural Education Phenomenon in an Minority High School in Turkeyp A Multiple Case Study

International Journal of Arts and Sciences (IJAS), Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 23 - 27 Mayıs 2016, ss.1-5

Investigating Multicultural Education Phenomenon in a Minority and Public High Schools in Turkey: A Multiple Case Study.

International Journal of Arts & Sciences (IJAS) 2016 Boston, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 26 Mayıs 2016, ss.8-12

Investigating Multiculturel Education Phenomenon in an Miniority High School in Turkey: A Qualitative Case Study.

International Journal of Arts and Sciences (IJAS), Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 24 Mayıs 2016, ss.24-34

Investigating Multicultural Education Phenomenon in a Minority and Public High Schools in Turkey: A Multiple Case Study

International Journal of Arts Sciences (IJAS) 2016, Boston, Amerika Birleşik Devletleri, 23 - 27 Mayıs 2016

Multicultural Education Phenomenon in a Minority High School in Turkey: A Case Study

International Journal of Arts Sciences (IJAS) 2016, Boston, Amerika Birleşik Devletleri, 23 - 27 Mayıs 2016

Multicultural Education Phenomenon in a Minority High School in Turkey: A Case Study

International Journal of Arts & Sciences (IJAS) 2016 Boston, 01 Mayıs 2016

Türkiye deki Balkan Kökenlilerin Balkanlar da Yaşayalan Müslümanlar Hakkındaki İstikbal Tasavvuru

International Congress on Türkiye and Balkans, Sarajevo, Bosna-Hersek, 15 - 17 Mayıs 2015, cilt.1, ss.17-20

Mesnevi ve Pedagoji

Çağrılı Konferans, Sarajevo, Bosna-Hersek, 14 Mayıs 2015, cilt.1, ss.3-4

Türkiye de Azınlık ve Devlet Lisesinde Çokkültürlü Eğitim Olgusunun İncelenmesi Çoklu Örnek Olay Çalışması

II. International Eurasian Educational Research Congress (EJER)., Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015, cilt.1, ss.44-46 Creative Commons License

Üniversitelerden beklentiler ve yeni üniversitelerin profili

Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Türkiye, 22 Mayıs 2015, ss.25-32

Cumhuriyetten Günümüzü Eğitimin Serencamı

9.Öğretmen Sempozyumu (Yeni dönem, yeni öğretmen, yeni nesil), İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2015, cilt.9, ss.39-48

Mesnevi'de Eğitim Yöntemi ve Pedagojik Yaklaşımlar

Eskişehir Valiliği, Eskişehir, Türkiye, 23 Ekim 2014, cilt.1, ss.210-222

Mesnevi'dan Pedagojik Öğütler

Kocaeli Gebze Belediyesi, Kocaeli, Türkiye, 19 Eylül 2014, ss.25-30

Çocuğun Sosyalleşmesinde Televizyonun Olumsuz Etkileri

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve S.Zaim Üniversitesi, 01 Haziran 2014, cilt.1, ss.89-90

Uluslararası Müzik ve Medya Sempozyumu

İstanbul Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, İstanbul, Türkiye, 22 Mayıs 2014, cilt.1, ss.233-242

II.Abdülhamit Dönemi Okulları ve Vefa Lisesi

II.Abdülhamit Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 11 Mart 2014, ss.21-28

Uygarlık Merkezli Adalet ve Ahlak Eğitimi Yaklaşımı

Adıyaman Uluslararası Safvan Bin Muattal ve Ahlak Sempozyumu, Adıyaman, Türkiye, 14 Kasım 2013, cilt.1, ss.182-202

Sezai Karakoç'un Mevlanası

Atatürk Kültür Merkezi, Malatya Yeşilyurt Belediyesi ve İnönü Üniversitesi., Malatya, Türkiye, 12 Eylül 2013, ss.12-21

Mutasavvıfların Eğitim Metodu

Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 25 Mayıs 2012, cilt.1, ss.37-67

Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilgisi­ Çeviri Yöntemi ve Çağdaş Yabancı Dil Öğretiminde Vazgeçilmezlik Nedenleri

1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, Sarajevo, Bosna-Hersek, 5 - 07 Temmuz 2011, cilt.1, ss.26-36

Medya ve Aileye Etkisi

Değişen Dünyada Ailemiz Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 Nisan 2011, cilt.1, ss.1

Shortage of Sufficient Planning and Infrastructure to Compulsory Education in Turkey

Second International Conference on Advanced and Systematic Research , Pedagogy and The Knowledge Society (ECNSI), Zadar, Hırvatistan, 07 Kasım 2008, cilt.2, ss.69-78

Moral and Justice Education from Civilization Perspective

Fourth International Conference of the Asian Philosophical Association, Almati, Kazakistan, 23 Ekim 2008, cilt.1, ss.103-109

Anadolu Çerkes Kültürünün Korunma Sorunları ve Çözüm Yolları

Geleneksel Kültürün Korunması ve Tanıtılması Açısından Sorunlar ve Çözüm Yolları, CIOFF, İstanbul, Türkiye, 22 Mayıs 2008, cilt.1, ss.5-7

Puzzle Method and Its Teaching in the Sharing Approach

Fourth Balkan Congress, Education The Balkans Europe, Stara-Zagora, Bulgaristan, 20 - 24 Haziran 2007, cilt.2, ss.94-99

Eminönü'nde Eğitim Kurumları ve Türkiye İlk Türkçe Eğitim Öğretim Yapan Model Oku:Vefa Lisesi

I.Uluslararası Eminönü Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 Kasım 2006, cilt.1, ss.119-140

Geleceğin Türk Eğitim Birliğinin Oluşmasında Türk Dünyası Araştırma Vakfı Eğitim Kurumlarının Rolü

I.Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 20 Ekim 2006, cilt.2, ss.851-872

Milli Eğitim Eski Bakanı Prof.Dr.Mehmet Sağlam'ın Türk Milli Eğitimine Hizmetleri

I.Kahramanmaraş Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 15 Ekim 2004, cilt.2, ss.983-994

Kitap & Kitap Bölümleri

Rektörler Konuşuyor

Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık (KYD), İstanbul, 2020 Creative Commons License

Koronaya 100 Mektup

Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık (KDY), İstanbul, 2020 Creative Commons License

Hayatı Güzelleştiren Hikayeler

Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık (KDY), İstanbul, 2020 Creative Commons License

Hoca Ahmet Yesevi’nin Eğitim Metodu

Kul Hoca Ahmet Yesevi, Nadirhan Hasan, Editör, Arı Sanat Yayınları, Ankara, ss.209-227, 2018

Mehmet Akif Tefekküründe Asımın Nesli Gençliği

Çanakkale Ruhu ve Mehmet Akif Ersoy, Orhan Söylemez, Editör, Kurgan Edebiyat Dergisi Yayınları, Ankara, ss.143-152, 2017

Rektörlerin Gözüyle Üniversitelerimiz

Akıl Fikir Yayınları, İstanbul, 2016

Konuşmak Lazım

Akıl Fikir Yayınları, İstanbul, 2016

Türkistan Türkistan ve Yavuz Bülent Bakiler

Yavuz Bülent Bakiler Kitabı, Oğuz Çetinoğlu, Mehmet Şadi Polat, Editör, Yakın Plan B İletişim, İstanbul, ss.335-339, 2016

Evdeki Doktor Malezya Başbakanı Tun Dr. Mahathir Muhammed

Evdeki Doktor Malezya Başbakanı Tun Dr. Mahathir Muhammed, Alparslan Açıkgenç,Süleyman Doğan, Editör, Kaknüs Yayınları, İstanbul, ss.1-832, 2014

Mesnevi’den Pedagojik Telkinler

Akın Fikir Yayınları, İstanbul, 2013

İnsanlar Konuşa Konuşa

Selis Kitaplar, İstanbul, 2011

Bahtlı Aile Bahtlı Ferzent

Yurist-Media Merkezi Yayınları, Taşkent, 2010

Ailede Sevgi Eğitimi

Selis Kitaplar, İstanbul, 2009

Çocuğun Şahsiyetinin Şekillenmesi ve Başarılı Olmasında Eğitimin Etkileri

Ailede Sevgi Eğitimi, Süleyman Doğan, Editör, Selim kitabevi, İstanbul, ss.232-249, 2009

Ailenin Aynası Çocuk

Selis Kitaplar, İstanbul, 2006

Bilim Tarihine Kısa Bir Bakış

Fen ve Teknoloji Öğretimi, Mehmet Bahar, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.2-32, 2006

Başarıya Yürüyenler

Nesil Yayınları, İstanbul, 2005

Mutlu Aile Mutlu Çocuk

Selis Kitaplar, İstanbul, 2004

Çocuklar Küçük Bir Şey Değildir

Furkan Yayınevi, İstanbul, 2002

Sivil Demokrasi Çağrısı(Derleme)

Birey Yayıncılık, İstanbul, 2000

Bilirkişi Raporları

Tüketicinin açtığı Menfi tespit

İSTANBUL 9. TÜKETİCİ MAHKEMESİ , ss.15, İstanbul, 2019

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde

İSTANBUL 2. FİKRİ VE SINAI HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ, ss.39, İstanbul, 2018

Telif Hakları

BAKIRKÖY 2. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR, ss.5, İstanbul, 2017

Telif Hakları

T.C. İSTANBUL 3.FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ, ss.30, İstanbul, 2016

Diğer Yayınlar