Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anatolia at the Core of Russia-West Rivalry and Soviet Policy of Ankara Government

BELLETEN, cilt.82, ss.1077-1152, 2018 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pozitivist Felsefenin Etkisi Altındaki Aydın Profili: Rıza Tevfik

Türk Dünyası Araştırmaları, cilt.125, sa.246, ss.95-107, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Milli Mücadele'nin Başlangıç Evresinde Yayılmacı Sovyet Politikası ve Ankara Hükümeti'nin Yaklaşımı

Türk Dünyası Araştırmaları, cilt.124, sa.244, ss.83-102, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Islamic Culture and Positive Sciences According to Adnan Adıvar's Orientalist Point of View

Journal of the International Society for the History of Islamic Medicine, cilt.18, sa.36, ss.12-21, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atatürk'ün Misak-ı Milli Stratejisi ve Bu Bağlamdaki Problematik Tartışmaların Analizi

Yeni Türkiye, sa.93, ss.630-652, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fransız Devrimi ve Atatürkçü Düşünce Sisteminin Analizi

Türk Dünyası Araştırmaları, cilt.112, sa.221, ss.79-99, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rıza Tevfik: Between The Classical Religion Notion and Dialectic Materialism

Journal of The İnternational Society for The History of İslamic Medicine, sa.15, ss.19-21, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atatürk ve Türk Milliyetçiliği

Türk Dünyası Araştırmaları, cilt.110, sa.217, ss.201-218, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan Sonra Makedonya Üzerindeki Hakimiyet Mücadelesi

Yeni Türkiye, sa.68, ss.2713-2720, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atatürk'ün Düşünce Yapısını Şekillendiren Unsurlar

Türk Dünyası Araştırmaları, cilt.107, sa.211, ss.227-238, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

II. Meşrutiyet Döneminin İlk Evresindeki Politik Etkinlikleriyle Rıza Tevfik

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.28, sa.82, ss.151-174, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

II. Meşrutiyet Dönemine Girilirken Rıza Tevfik'in Politik Yaklaşımları

Türk Dünyası Araştırmaları, cilt.98, sa.195, ss.137-146, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

I. Dünya Savaşı'ndaki Politik Kimliği ile Rıza Tevfik

Türk Dünyası Araştırmaları, cilt.97, sa.194, ss.55-68, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

I. Dünya Savaşı ve Mütareke Dönemindeki Felsefi-Edebi Etkinlikleriyle Rıza Tevfik

Türk Dünyası Araştırmaları, cilt.97, sa.193, ss.189-194, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Edebi ve Felsefi Yönüyle "Genç" Rıza Tevfk

Türk Dünyası Araştırmaları, cilt.97, sa.192, ss.211-217, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

II. Meşrutiyet Döneminde Rıza Tevfik ve Felsefi Yaklaşımları

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, sa.12, ss.85-99, 2010 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Doktor Adnan Adıvar ve Metafizik Gerçeklik

Tarih Bilinci, sa.3, ss.58-61, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarih ve Biyografya

Euro Agenda, sa.8, ss.385-398, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Amerikan Dostluğu Ne Kadar Samimi ?

Tarih ve Düşünce, sa.67, ss.56-61, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doktor Adnan Adıvar'ın Mesleki Hayatı

Türk Dünyası Tarih Dergisi, sa.232, ss.54-56, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'de ve Avrupa'da Biyografya

Türk Dünyası Araştırmaları, sa.160, ss.133-142, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

["Science among the Ottoman Turks" from the critical point of view].

Yeni tip tarihi arastirmalari = The new history of medicine studies, ss.91-101, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

["Science and religion throughout history" from the critical point of view].

Yeni tip tarihi arastirmalari = The new history of medicine studies, ss.85-9, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Türkiye'de Anayasa Hareketleri

Türk Dünyası Araştırmaları, sa.159, ss.21-36, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adnan Adıvar ve Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti

Türk Dünyası Tarih Dergisi, sa.224, ss.49-55, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

Türk Basınında Mudanya Mütarekesi

Derin Yayınları, İstanbul, 2017

Hayatı ve Kişiliği ile Rıza Tevfik Bölükbaşı

İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., İstanbul, 2015

Hayatı ve Kişiliği ile Adnan Adıvar

İstanbul İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., İstanbul, 2010