Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Web-Based Applications for Listening Training

International Congress of New Horizons in Science and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 11 - 12 November 2023

Tunceli Masallarının Değerler Dünyası

VI. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, 12 - 13 December 2019

Suriyeli Mülteciler Bağlamında Çokdilli ve ÇokkültürlüEğitim

VI. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, 12 - 13 December 2019 Sustainable Development

İsa ile Nisa Adlı Çocuk Dergisi Üzerine Bir Değerlendirme

2. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR KONGRESİ, 26 - 27 October 2019

Oyun Tabanlı Öğrenme Etkinlikleriyle Yabancılara Türkçe Öğretimi

3. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu ISOEVA, İstanbul, Turkey, 10 - 13 October 2019

Eleştirel Düşünme Temelli Dinleme / İzleme Etkinlik Örnekleri

ASOS Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 19 - 21 April 2019

Osmanlı Tokadı Adlı Dijital Oyunun Kora ŞemasınaGöre Analizi

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 13 - 14 December 2018

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Malatya, Turkey, 01 December 2018, pp.556-564 Creative Commons License

Behiç Ak’ın Çocuk Kitaplarında Modernite ve Teknoloji Eleştirisi

V. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 - 20 October 2018 Creative Commons License

Tuncel Altınköprü’nün Macera Geçidi Serisinin Hypermetin Bağlamında İncelenmesi

V. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, 19 - 20 October 2018

Matematik Öğretmeni Adaylarının Yazma Becerileri Üzerine Bir Araştırma

I.Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, 11 - 12 May 2018, pp.266-268

Redhouse Kartlarındaki Türkçe Atasözleri Üzerine Bir Değerlendirme

I.Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, 11 - 12 May 2018, pp.406-408

Kelime Öğretimini Destekleyici Bir Materyal Önerisi: Kelimelik

Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2018

Türkçe Ders Kitaplarındaki Dinleme Metinlerinin Söz Varlığına Etkisi

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 April 2018, pp.5

Çocuk Edebiyatının İçerik Özellikleri Açısından “Köprüaltı Çocukları”

IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, 20 - 21 October 2017

“Maarif Vekili Tevfik İleri”nin Türkçe Hassasiyeti

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, Turkey, 21 - 22 December 2017

Salih Zengin’in “Şişkonun Bütün Adamları” Serisinde Mizahın İnşası”

IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, 20 - 21 October 2017

STEM Modelinde Temel Dil Becerilerinin Öğretimine Yönelik Etkinlik Öneriler

NTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH III, 19 - 21 October 2017

Türkçe Eğitimi ve Sanal Gerçeklik

NTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH III, 19 - 21 October 2017

STEM Modelinde Temel Dil Becerilerinin Öğretimine Yönelik Etkinlik Önerileri

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH III, İstanbul, Turkey, 19 October 2017, pp.21

Ortaöğretim Öğrencilerinin Söz Varlığını Geliştirmede Çevresel Öğrenmenin Etkisi

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 September 2017, pp.50

Ortaöğretim Öğrencilerinin Söz Varlığını Geliştirmede Çevresel Öğrenmenin Etkis

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı, 28 September - 30 December 2017

Cumhuriyetin İlk Çeyreğinde Türkçe Eğitimi Üzerine Yazılan İki Eser Üzerine Bir DEğerlendirme

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı, 28 - 30 September 2017

Yabancılara Türkçe öğretiminde dinleme becerisinin geliştirilmesi için teknoloji kullanımı: Web 2.0 araçları

III. International Congress of Teaching Turkish as a Foreign Language:, Tirane, Albania, 19 - 21 May 2017, pp.51

Pikolo İle Felsefe Öğreniyorum Serisinin Eğitsel İletiler Evreni Üzerine Bir Değerlendirme

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11 May - 14 September 2017, no.1

Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokuma Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Tutumları

III rd International Eurasian Educational Research Congress., Muğla, Turkey, 10 - 13 June 2016

DELICACIES OF TURKISH LANGUAGE IN THE MOVIE THE TURNING

Second International Symposium on Language Education and Teaching, Belgrade, Serbia And Montenegro, 25 - 28 May 2016

Effectiveness of Graphic Novels in Vocabulary Teaching

GlobELT 2016: An international conference on teaching and learning English as an additional language., Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2016

Millî Eğitim Şûralarında Değerler Eğitimi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Eğitimde Gelecek Arayışları Dünden Bugüne Türkiyede Beceri, Ahlâk ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu Bartın, 01 April 2016

Millî eğitim Şuralarında Değerler Eğitimi

Eğitimde Gelecek arayışları: Dünden Bugüne Türkiye'de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi, 28 - 30 April 2015

Reklam Sloganlarındaki Retorik Figürlerin Analizi

VIII. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı., İstanbul, Turkey, 1 - 03 October 2015

Türkçe Eğitiminde Bir Sosyal Medya Materyali Capsler

1st International Symposium on Language Education and Teaching, Nevşehir, Turkey, 20 - 23 May 2015

Web 2.0 Araçlarının Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazma Tutumlarına Etkisi

I. International Congress of Teaching Turkish as a Foreign Language, 24 - 26 April 2015

Using Web 2 0 tools in English language teaching ICT for language learning

ICT for language learning, Floransa, Italy, 11 - 13 November 2014

Using Web 2 0 Tools in English Language Teaching

7th edition of the International Conference ICT for Language Learning, Floransa, Italy, 13 - 14 November 2014, pp.372-375

Aile ve İletişim

Ordu Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü Aile Haftası Etkinlikleri, 01 May 2012

Çocuk Edebiyatında Şiddet

III.Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 2 - 04 July 2010

İlköğretim II.Kademede Yazılı Anlatım Türlerini Ayırt Etme Sorunu

III.Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 2 - 04 July 2010

Şiir Metinlerinin İşlenişinde Tema-Konu Karmaşası ve Çözüme Yönelik Öneriler

II.Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 01 July 2010

Gülsüm Cengizin Eserlerinde Eğitsel İletiler

Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Gülsüm Cengiz Sempozyumu, Turkey, 28 April 2010

Gülsüm Cengizin Eserlerindeki Ana Karakterlerin Model Olma Açısından İncelenmesi

Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Gülsüm Cengiz Sempozyumu, Turkey, 28 - 30 April 2010

Gülsüm Cengizin Eserlerinde Çocuk Edebiyatı Kaynakları:Mecazlı Söyleyişler

Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Gülsüm Cengiz Sempozyumu, Turkey, 28 - 30 April 2010

Books & Book Chapters

Sorularla Dinleme Eğitimi

in: Sorularla Türkçe Eğitimi, Doç. Dr. Ömer Tuğrul KARA, Editor, ASOS, Ankara, pp.79-109, 2021

Türkçenin uzaktan öğretimi ve öğreniminde konuşma becerisinin geliştirilmesi

in: Türkçenin uzaktan öğretimi ve öğrenimi, Göçer Ali, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.267-298, 2021

Etkinliklerle Dinleme Eğitimi

in: Etkinliklerle Dinleme Eğitimi, talat aytan, Editor, pegem akademi, Ankara, pp.51-168, 2020

Dinleme Eğitimi

in: Etkinliklerle Dinleme Eğitimi, Talat Aytan, Editor, pegem akademi, Ankara, pp.1-47, 2020

Yedi Tepeli Şehrin Beyefendisi Mahir İz

in: Büyük Eğitimciler, Ali Fuat Arıcı, Editor, Pegem Kültür, pp.273-284, 2020

Dinleme Eğitimi

in: Türkçe Öğretimi, Kavruk Hasan, Kurnaz Hasan, Editor, Nobel, Ankara, pp.111-132, 2019

Muallim Naci’nin Mekteb-i Edeb’inde Değerler Eğitimi

in: Prof. Dr. Halim Serarslan’a Armağan, Dilek Ceran, Derya Yıldız, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.231-243, 2018

Serbest Okuma-Yazma Dönemi

in: İlkokuma ve Yazma Öğretimi, Ömer YILAR, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.204-219, 2015

Mor Kaftanlı Selanik Romanında Lozan Mübadelesi

in: Türk-Yunan İlişkileri Üzerine Makaleler Dağler Dağler Viran Dağler, Yeliz Okay, Editor, Doğu Kitabevi, İstanbul, pp.281-295, 2014 Sustainable Development

Ömer Seyfettinin Hikâyelerinde Bulgar İmajı

in: Türk-Bulgar İlşkileri Üzerine Makaleler, Okay Y., Editor, Doğu Kitabevi, İstanbul, pp.168-176, 2013

Edirnede Divan Edebiyatı Geleneği

in: Edirne İçin, Yeliz Okay, Editor, Doğu Kitabevi, İstanbul, pp.187-198, 2013

Türkçe Dersi Okuma Becerilerinin Kazandırılmasında Türkçe Öğretmenlerinin Kullandıkları Yöntem ve Tekniklerin Yeni Türkçe Programına Uygunluğu

in: Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Üzerine Çalışmalar, Engin yılmaz, Mehmet Gedizli, Erdal Özcan, Yonca Koçmar, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.250-258, 2012

Şiir Metinlerinin İşlenişinde Tema-Konu Karmaşası ve Çözüme Yönelik Öneriler

in: Türkçe Öğretiminde Güncel Tartışmalar, Leyla subaşı Uzun, Ümit Bozkurt, Editor, Ankara Üniversitesi TÖMER, Ankara, pp.303-313, 2010

Episodes in the Encyclopedia

”Temiz, Nihan”

T.CKültür ve Turizm Bakanlığı / Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019

”Şenol Kalyoncu, Nermin”

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ahmet Yesevi Üniersitesi, pp., 2019

”Türkeş, Neşe”

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ahmet Yesevi Üniersitesi, pp., 2019

”Koçer, Neslihan”

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ahmet Yesevi Üniersitesi, pp., 2019

”Şeker, Hüsnan”

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ahmet Yesevi Üniersitesi, pp., 2019

”Soysal Aydın, Nevin”

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ahmet Yesevi Üniersitesi, pp., 2019

”İnce, Nejla”

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ahmet Yesevi Üniersitesi, pp., 2019

”Güney, Hüseyin”

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019

Metrics

Publication

140

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

7

H-Index (Scopus)

1

Project

3

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals