Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation Of Intertextuality Concept In Photography Through Ugo Mulas’s Artworks

EUROPEAN JOURNAL OF LANGUAGEAND LITERATURE STUDIES, cilt.10, ss.49-55, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kente bir film gelmiş

Documentarist 2010 İstanbul Belgesel Günleri, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Çöllerin Çölü Antonioni Sineması

Birikim, ss.139-144, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Belgeselin Belgeselliği Kalabilecek mi

Belgesel Sinema, ss.123-126, 2003 (Hakemsiz Dergi) identifier identifier

Sinemada İlkler

Belgesel Sinema, ss.96-102, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Hollywood Sineması ve Yeni Sağcılık II

Est&Non, ss.53-60, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Yeni Bir Görüntü Paradigmasına Doğru

Birikim, ss.56-67, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Gerçek Nereye Kadar Yalan Yaşamlar

Birikim, ss.34-45, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Dr Caligari nin Sineması

domus m,, ss.208-210, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Hollywood Sineması ve Yeni Sağcılık

Est&Non, ss.57-65, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Sosyo Semiyoloji Notları İçgüdü

Est&Non, ss.79-85, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Sosyo Semiyoloji Notları Dünya Sizin

Est&Non, ss.81-87, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Düşlerin Yükselişi

Negatif, ss.78-81, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Görüntü Paradoxigması Üüzerine Düşünceler

Son Duvar, ss.21-24, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Kısa Film ve Sinema Dili Oluşumu

İzmir Sanat Güncesi, 1994 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bir Modernite Eleştirisi: Hans Bellmer’xxde Beden, Bakış, Cinsellik

4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Yalova, Türkiye, 14 - 17 Şubat 2019, ss.304

İnternet Haberciliğinde Görsel Malzeme Kullanımı Üzerine Göstergebilimsel Bir İnceleme

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, ss.335

EVALUATION OF INTERTEXTUALITY CONCEPT IN PHOTOGRAPHY THROUGH UGO MULAS’S ARTWORKS

ICSS XIV- 14th International Conference on Social Sciences, Frankfurt, Almanya, 2 - 03 Mart 2018, ss.315-321

The Director in the Couch Psychoanalysis of Tarkovsky Cinema

International Conference of Innovations in Science and Education, Prag, Çek Cumhuriyeti, 23 - 25 Mart 2016

Sinema ve Bellek

Psikeart Günleri Sinema ve Psikiyatri Sempozyumu, Türkiye, 28 - 30 Mart 2013

Neoliberalizm Sinema ve İdeoloji

Disiplinlerarası Bir Çalıştay: Neoliberalizm ve Sanat, Türkiye, 14 Ekim 2012

Küresel Akla Karşı Yerel Sinema Dilleri

6. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali ve Konferansı, 5 - 12 Mart 2003

Oryantalizm ve Belgesel Sinema

8. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali, 2 - 06 Mart 2005

Nominalizm Toplumsal Değişim ve Karikatür

9. Uluslararası Ankara Karikatür Festivali, 2 - 06 Mayıs 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

'Dream Cinema’: Possibilities and Impossibilities

Neo-Islamic Culture’s Influence on Recent Turkish Media, Kotaman Asli, Avcı Artun, Cetrez Onver, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, ss.137-157, 2017

Perdedeki Yırtık: Postmodernizm, Tarih ve Sinema

Ve Sinema: Resim, Tiyatro, Müzik, Edebiyat, Mimari, Fotoğraf, Felsefe, Psikanaliz, Sosyoloji, Tarih, Çağdaş Sanatlar ve Türk Sineması, Yaşartürk Gül, Editör, Doruk Yayımcılık, İstanbul, ss.245-268, 2013

Sinema-Politik

Es Yayınları, 2011

Yeni Gerçeklik Stratejileri ve Belgesel Sinema

Belgesel Sinema, Aytekin H., Editör, Belgesel Sinemacılar Birliği, İstanbul, ss.95-113, 2011

Önsöz: Aşkınlığa İçkin Bir Bakış

Kutsalın Görüntüsü, Sivas Ala, Kutay Uğur, Editör, Es, İstanbul, ss.9-11, 2008

Önsöz: Bilinç Altında 20.000 Fersah!

Korku Sinemasının Psikanalizi, Kutay Uğur, Editör, Es, İstanbul, ss.9-10, 2006

Diğer Yayınlar