Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ALS model-based comparison of Cosmo-SkyMed and TerraSAR-X HS DSMs on varied land forms

JOURNAL OF SPATIAL SCIENCE, cilt.61, ss.119-131, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DEM Extraction in Urban Areas Using High-Resolution TerraSAR-X Imagery

JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF REMOTE SENSING, cilt.42, ss.279-290, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

PERFORMANCE EVALUATION OF THERMOGRAPHIC CAMERAS FOR PHOTOGRAMMETRIC DOCUMENTATION OF HISTORICAL BUILDINGS

BOLETIM DE CIENCIAS GEODESICAS, cilt.19, ss.711-728, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

AUTOMATIC BUILDING EXTRACTION USING LiDAR AND AERIAL PHOTOGRAPHS

BOLETIM DE CIENCIAS GEODESICAS, cilt.19, ss.153-171, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Documentation of cultural heritage using digital photogrammetry and laser scanning

JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE, cilt.8, ss.423-427, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Direct sensor orientation for large scale mapping - Potential, problems, solutions

PHOTOGRAMMETRIC RECORD, cilt.20, ss.274-284, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Influence of system calibration on direct sensor orientation

PHOTOGRAMMETRIC ENGINEERING AND REMOTE SENSING, cilt.71, ss.629-633, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sayısal Yersel Fotogrametri Yöntemi ile Sarıyer İstanbul’da Siluet Üretimi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.53-57, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Use of the Terrestrial Photogrammetry in Reverse Engineering Applications

International Journal of 3-D Information Modeling, cilt.4, ss.48-57, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LiDAR ve Hava Fotoğrafları ile Otomatik Bina Çıkarımı

Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi yönetimi Dergisi, cilt.2011, ss.91-95, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Algılama Sistemlerinin Doğrudan Yöneltilmesi

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi yönetimi Dergisi, ss.5-11, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Automatic Digital Elevation Model Generation, Problem and Restrictions in Urban Areas

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, cilt.2003, ss.38-46, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DETECTION OF INDIVIDUAL TREES IN URBAN AREAS USING RAW LiDAR DATA

International Symposium on Applied Geoinformatics ISAG2019 , İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019, ss.1

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN NOKTA BULUTUNUN SINIFLANDIRILMASI

X. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Teknik Sempozyumu (TUFUAB 2019), Aksaray, Türkiye, 25 Nisan 2019, ss.119-126

İSTANBUL TARİHİ YARIMADA DA YIKILAN TARİHİ BİNALARIN ESKİ TARİHLİ HAVA FOTOĞRAFLARI İLE 3 BOYUTLU MODELLENMESİ

EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL SCIENCES, Adana, Türkiye, 8 - 10 Mart 2019, ss.690-707

TAM DALGA BOYU LIDAR VERİLERİ İLE BİTKİ ÖRTÜSÜ SINIFLANDIRMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

VII. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2018), Eskişehir, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2018, ss.1-10

AUTOMATIC 3D BUILDING MODEL GENERATIONS with AIRBORNE LiDAR DATA

4th International GeoAdvances Workshop - GeoAdvances 2017: ISPRS Workshop on Multi-Dimensional and Multi-Scale Spatial Data Modeling, Safranbolu, Karabuk, Türkiye, 14 - 15 Ekim 2017, cilt.4, ss.411-414 identifier

ARCHITECTURAL HERITAGE DOCUMENTATION BY USING LOW COST UAV WITH FISHEYE LENS: OTAG-I HUMAYUN IN ISTANBUL AS A CASE STUDY

GeoAdvances 2017 : ISPRS Workshop on Multi-dimensional Multi-scale Spatial Data Modeling, Karabük, 14 - 15 Ekim 2017, cilt.44, ss.415-418 identifier

Terrain Estimation Performance of Advanced SAR Satellites: Cosmo-SkyMed and TerraSAR-X

Recent Advances in Space Technologies (RAST) 2017, 19 - 22 Haziran 2017, ss.149-154 identifier identifier

Fotogrametrik Harita ve LiDAR Verileri ile 3B Kent Modeli Üretimi

16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 03 Mayıs 2017, ss.1

Sayısal Yersel Fotogrametri Yöntemi ile Sarıyer İstanbul'da Siluet Üretimi

TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu, Adana, Türkiye, 27 Nisan 2017, ss.193-197

Hava LiDAR Verileri ile 3B Bina Modellerinin Otomatik Üretimi

6. Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2016), Adana, Türkiye, 05 Ekim 2016, ss.152-159

CLASSIFICATION OF LiDAR DATA WITH POINT BASED CLASSIFICATION METHODS

XXIII ISPRS Congress, Prague, Çek Cumhuriyeti, 12 - 19 Temmuz 2016, cilt.3, ss.441-445 identifier

YERSEL FOTOGRAMETRİNİN TERSİNE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA KULLANIMI

5. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2014), İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2014

Yoğun Görüntü Eşleme Algoritmaları ile Yüksek Çözünürlüklü Sayısal Yüzey Modeli Üretimi

V. UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU, 14-17 Ekim 2014, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2014

PERFORMANCE VALIDATION OF HIGH RESOLUTION DIGITAL SURFACE MODELS GENERATED BY DENSE IMAGE MATCHING WITH THE AERIAL IMAGES

ISPRS Technical Commission I Symposium, Colorado, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 20 Kasım 2014, ss.429-433 identifier identifier

The Effect of Single vs Network GNSS\IMU Processing on the Direct Georeferencing Accuracy

International Symposium on Global Navigation Satellite Systems 2013 "Connecting continents through GNSS where Europe and Asia meet" ISGNSS-2013, 01 Ekim 2013

LiDAR Verileri Kullanılarak Kural Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi İle Otomatik Bina Çıkarımı

IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2012

Fotogrametrik Belgelemede Kullanılan Sayısal Ve Termal Kameraların Geometrik Kalibrasyonu

IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), 01 Ekim 2012

LiDAR ve Hava Fotoğraflarının Füzyonu ile Otomatik Bina Çıkarımı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2011

Çoklu Algılama Sistemleri ile Obje Çıkarımı

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) 6. Teknik Sempozyumu, Türkiye, 23 - 26 Şubat 2011

Farklı Veri Kaynakları ile Elde Edilen Sayısal Yükseklik Modellerinin Doğruluk Analizi ve Kalite Değerlendirmesi

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) 6. Teknik Sempozyumu, 01 Şubat 2011

In-situ Camera and Boresight Calibration with LiDAR Data

The Fifth International Symposium on Mobile Mapping Technology, 01 Mayıs 2007

Sayısal Fotogrametri ve Yersel Tarayıcılar ile belgeleme ve Üç boyutlu Modelleme

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 01 Mart 2005

Sayısal Yersel Fotogrameri Yontemi ile Fotogrametrik Röleve Yapımı, 3 Boyutlu Modelleme ve Fatih Camii Örneği

Afyon Evlerinin Tarihi Evlerinin Restorasyonu ve FotogrametrikUygulamalar, 01 Kasım 2004

The Effect of System Calibration on Direct Sensor Orientation

ISPRS Congress, Geo-Imagery Bridging Continents, 01 Haziran 2004

3D Modelling And Visualization Using Photogrammetric Data

24th Urban Data Management Symposium, Venedik, İtalya, 01 Ocak 2004, ss.1

CBS ve e-Devlet Semineri

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, 01 Ekim 2003

Fatih Camii Fotogrametrik Rölöve Çalışmaları

1. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2003, ss.1

Investigation of Direct Sensor Orientation for DEM Generation

ISPRS Commission I Symposium-Pecora 15-Land Satallite Information IV, 01 Kasım 2002

Direct Sensor Orientation for Photogrammetric Mapping of Urban Areas

International Symposium Remote Sensing of Urban Areas, 01 Haziran 2002

Automatic Digital Elevation Model Generation in Urban Areas

International Symposium Remote Sensing of Urban Areas, 01 Haziran 2002

Creating 3D Photo Realistic Models for Visualization of Historical Buildings

International Symposium Remote Sensing of Urban Areas, 01 Haziran 2002

Accuracy Study of Metric And Non Metric Camera For Terresterial Photogrammetry Applications

4rth International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, 3 - 06 Nisan 2001

Creating Ortho Images For Application Of Architectural Restorations

International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, 01 Nisan 2001

Otomatik Ölçme Prosedüründe Kullanılan Temel Görüntü Eşleme Algoritmaları

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 2000 Yılı Seminerleri, 01 Haziran 2000

Digital Flight Planning

International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, 01 Haziran 1999

Sayısal (Digital) Fotogrametrik Nirengi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 7. Harita Kurultayı, 01 Mart 1999

Kitap & Kitap Bölümleri

The Use of the Terrestrial Photogrammetry in Reverse Engineering Applications

3D Printing: Breakthroughs in Research and Practice, Information Resources Management Association , Editör, Igı Global Publications, Hersley Pa, ss.241-250, 2017