Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Genetic Architecture of Diet-Induced Hepatic Fibrosis in Mice

HEPATOLOGY, cilt.68, ss.2182-2196, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comprehensive review of association estimators for the inference of gene networks

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.24, ss.695-750, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Netmes: Assessing Gene Network Inference Algorithms by Network-Based Measures

EVOLUTIONARY BIOINFORMATICS, cilt.10, ss.1-9, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Co-expression measures' Effect on the Integration of Proteomic and Gene Expression Data for Gene Regulatory Network Inference Methods

2nd International Conference on Mathematical Advancers and Applications, İstanbul, Türkiye, 03 Mayıs 2019, ss.1

Cross-species Comparison of Genetic Networks of Coronary Artery Disease

Vascular Discovery: From Genes to Medicine Scientific Sessions, San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, 09 Mayıs 2018, ss.1

Multi-omics integration to understand sexual dimorphic mechanisms in non-alcoholic fatty liver disease

Cell Symposia: Metabolic Disease Therapies, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 15 Ekim 2017, ss.1

An Analysis of the Association Estimators in Biological Network Inference Algorithms on Glioblastoma Multiforme Proteomic Data

International Conferece on Applied Analysis and Mathematical Modeling, İstanbul, Türkiye, 03 Temmuz 2017, ss.1-5

Ağ Çıkarım Algoritmalarındaki İlişki Tahmincilerinin Meme Kanseri Proteomik Verileri Üzerinde İncelenmesi

IEEE 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Türkiye, 15 Mayıs 2017, ss.1-5

Renkli Resimlerin Kayıplı Sıkıştırılmasında Farklı renk Uzaylarının Etkisi

18. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, Diyarbakır, Türkiye, 22 Nisan 2010, ss.1-5

Global Feature Based Female facial Beauty Decision System

The 15th European Signal Processing Conference - 2007, Poznan, Polonya, 03 Eylül 2007, ss.1945-1949

Eş Zamanlı Konum Belirleme ve Harita Oluşturma Amaçlı Otonom Bir Robot

Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO 2006), Bursa, Türkiye, 6 - 10 Aralık 2006, ss.225-229

Linear Discriminant Analysis in Ottoman Alphabet Character Recognition

European Computer Conference-ECC, (Lecture Notes in Electrical Engineering, 2009)

Makine Öğrenmesine Dayalı Çeşitli Spam Filtresi Yöntemlerinin Kıyaslanması

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU)

Influence of the Copula Transform on the Association Estimators for Gene Network Inference

International Conference on Applied Informatics for Health and Life Sciences (AIHLS)

Assessing the Biological Consistency in Atherosclerosis Susceptibility Genes Between Mouse and Human Genetic Studies

American Heart Association (AHA) Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology/Peripheral Vascular Disease (ATVB/PVD)

Öznitelik Seçimi Yöntemlerinin Kıyaslanması

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU)

Comparison of Several Classification Algorithms for Gender Recognition from Face Images

IEEE 16th International Conference on Intelligent Engineering Systems 2012

Integration of Aorta Network Models from Mouse Ath-HMDP with Human GWAS Reveals Novel Mechanisms of Coronary Artery Disease

American Heart Association (AHA) Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology/Peripheral Vascular Disease (ATVB/PVD)

Improvement of the Measurement Update Step of EKF-SLAM

IEEE 16th International Conference on Intelligent Engineering Systems INES 2012

A Comparison of EKF, UKF, FastSLAM2.0, and UKF-based FastSLAM Algorithms

IEEE 16th International Conference on Intelligent Engineering Systems INES 2012

Impacts of the Different Spline Orders on the B-spline Association Estimator

13th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering (BIBE)

Kitap & Kitap Bölümleri

Lecture Notes in Electrical Engineering: Proceedings of the European Computing Conference 2007

Linear Discriminant Analysis in Ottoman Alphabet Character Recognition, Mastorakis N., Mladenov V., Kontargyri V. , Editör, Springer-Verlag , Atina, ss.601-607, 2009

Diğer Yayınlar