Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1983 - 1989Post Doktora

  Seçenova Tip Akademisi, Tropikal Hastalıklar Araştırma Enstitüsü, Tropikal Hastalıklar , Rusya

 • 1978 - 1981Doktora

  Seçenova Tip Akademisi, Marsinovski Tıbbi Parazitoloji Ve Tropikal Hastalıklar Araştırma Enstitüsü, Tropikal Hastalıklar, Rusya

 • 1974 - 1977Tıpta Uzmanlık

  Tıbbi Parazitoloji Ve Tropikal Hastalıklar Araştırma Enstitüsü, Tıbbi Parazitoloji, Tropikal Hastalıklar, Azerbaycan

 • 1968 - 1974Lisans

  N. Nerimanov Adina Azerbaycan Tip Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi, Azerbaycan

Yaptığı Tezler

 • 1990Post Doktora

  AŞI GELİŞTİRİLMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE: IN VITRO DEVAMLI KÜLTÜR ORTAMINDA PARAZİT (PLAZMODİUM)- KONAK İLİŞKİLERİ. (Doktora Sonrası Profesörlük Tezi)

  Seçenova Tip Akademisi, Marsinovski Tıbbi Parazitoloji Ve Tropikal Hastalıklar Araştırma Enstitüsü,, Marsinovski Tıbbi Parazitoloji Ve Tropikal Hastalıklar Araştırma Enstitüsü,

 • 1981Doktora

  GLİKOZ-6 FOSFATDEHİDROJENAZ (G-6PD) ENZİMİNİN AKTİVİTESİ NORMAL VE YETERSİZ OLAN ERİTROSİTLERDE PRİMAKİN VE ONUN ANALOGLARININ HEMOLİTİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE YENİ ANTİHEMOLİTİK İLAÇLARIN GELİŞTİRİLMESİ.

  Seçenova Tip Akademisi, Marsinovski Tıbbi Parazitoloji Ve Tropikal Hastalıklar Araştırma Enstitüsü, Marsinovski Tıbbi Parazitoloji Ve Tropikal Hastalıklar Araştırma Enstitüsü

 • 1977Tıpta Uzmanlık

  Tropikal Hastalıkların Tanısı

  Azerbaycan Tip Üniversitesi, Tıbbi Parazitoloji ve Tropikal Hastalıklar Fakültesi

Yabancı Diller

 • C1 İleriAzerice

 • C1 İleriİngilizce

 • C1 İleriRusça

 • C1 İleriTürkçe