Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2019 - Devam Ediyor Farklı Kaynaklardan Elde Edilen Eksozomların Diyabetik ve Kutanöz Yaraların Tedavisinde Terapötik Etkinliğinin In vitro/In vivo İncelenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BAĞIROVA M. (Yürütücü) , ALLAHVERDİYEV A. , ABAMOR E. Ş. , Gençay E.

 • 2018 - Devam Ediyor Retina Hastalıkları Tedavisinde Kullanılmak Üzere Aflibercept Temelli Nanotaşıyıcı Sistemlerin geliştirilmesi Ve Etkinliğinin İnvitro İncelenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ALLAHVERDİYEV A. (Yürütücü) , Kutlutürk Karagöz I.

 • 2018 - Devam Ediyor İnsan Meme Kanserinin Farklı Suşlarına Karşı Tanıya Yönelik Hibridoma Teknolojisine Dayalı Poliklonal Antikorların Üretilmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ALLAHVERDİYEV A. (Yürütücü) , Demircioğlu A., BAĞIROVA M. , ABAMOR E. Ş.

 • 2017 - Devam Ediyor Visseral Leishmaniasise Karşı Polikaprolakton Temelli İmmünokemoterapötik Ajanları İçeren Nanopartiküler Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi

 • 2017 - Devam Ediyor POLİMERİK TEMELLİ NANOPARTİKÜLER TAŞIYICI SİSTEMLERİN MEME KANSERİ HÜCRELERİNE KARŞI ETKİNLİĞİNİN IN VİTRO İNCELENMESİ

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ALLAHVERDİYEV A. (Yürütücü)

 • 2018 - 2020Synthesis, characterization of plant based nanoparticles and investigation of its antibacterial effectiveness against drug resistant and sensitive H. pylori strains: development of new-generation drug systems

 • 2017 - 2019POLİKAPROLAKTON TEMELLİ NANOPARTİKÜLER TAŞIYICI SİSTEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ KARAKTERİZASYONU VE MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNE KARŞI ETKİNLİĞİNİN IN VITRO İNCELENMESİ

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ALLAHVERDİYEV A. (Yürütücü) , DİNPARVAR S.

 • 2017 - 2019İnsan Meme Kanser Hücre Lizatı ve Çeşitli Adjuvanları İçeren Formulasyonlarla İndüklenmiş Dendritik Hücrelerin T Lenfositler Üzerinde İmmünostimülan Etkinliğinin İncelenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ALLAHVERDİYEV A. (Yürütücü) , TARI G.

 • 2016 - 2018Nazal Kaynaklı Sinir Kök Hücrelerinin Sinir Doku Mühendisliğinde Kullanılmak Üzere Grafen-Polikaprolakton (PCL) Temelli 3 Boyutlu Kültür Modelinin Geliştirilmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BAĞIROVA M. (Yürütücü) , ALLAHVERDİYEV A.

 • 2015 - 2017The comparative study of anticancerogen efficacies of different medicinal plant extracts and their green synthesized nanoparticles and development of a cost-effective approach in treatment of breast cancer

 • 2015 - 2017FARKLI DOKU KAYNAKLARINDAN ELDE EDİLEN MEZENKİMAL KÖK HÜCRELER ile İNSAN MEME KANSERİ HÜCRELERİ ARASİNDAKİ ETKİLEŞİMİN İNCELENMESİ

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ALLAHVERDİYEV A. (Yürütücü)

 • 2014 - 2017L.Infantum'un Neden Olduğu Visseral Leishmaniasis'e Karşı Nanopartikül Temelli Aşı Formülasyonlarının Geliştirilmesi ve Koruyucu Etkilerinin Belirlenmesi

 • 2013 - 2017Farkli Doku Kaynaklarindan Elde Edilen Mezenkimal Kök Hücrelerin Peptid Hydrogel (Bd™ Puramatrix™) Ve Poli(-Kaprolakton) Scaffoldlari İle Etkileşimlerinin İncelenmesi Ve Kikirdak Doku Mühendisliğinde Kullanilmak Üzere 3 Boyutlu Hücre Kültür Modelinin Geliştirilmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ALLAHVERDİYEV A. (Yürütücü)

 • 2014 - 2016Kütanöz Leishmaniasis’e Neden Olan L. tropica’dan İzole Edilen Lipofosfoglikan Moleküllerine Karşı Monoklonal Antikor Teknolojisine Dayalı Tanı Kitinin Geliştirilmesi

 • 2014 - 2016Visseral Leishmaniasis etmeni Leishmania infantuma karşı monoklonal antikor teknolojisine dayalı monoklonal antikor üretilmiş ve tanı kitinin üretilmesi

  Sanayi Tezleri Projesi

  ALLAHVERDİYEV A. (Yürütücü)

 • 2013 - 2015Nanopartikül İçeren Farklı Kombinasyonların Kütanöz Leishmaniasis Etkenlerine Karşı In Vitro ve In Vivo Antiparaziter Etkilerinin İncelenmesi ve Hastalığın Tedavisinde Yeni Yaklaşımların Geliştirilmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ALLAHVERDİYEV A. (Yürütücü)

 • 2012 - 2015Mide Kanserinin Başlıca Patojeni Olan H. Pylori’nin Devamlı Kültürünün Yapılması, Üreaz Antijeninn İzolasyonu, Saflaştırılması ve ELISA Tanı Kitinin Yapılması

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ALLAHVERDİYEV A.

 • 2011 - 2015Mide Kanserinin Başlıca Patojeni Olan Helicobacter Pylori nin Devamlı Kültürünün Yapılması Üreaz Antijeninin İzolasyonu Saflaştırılması Ve Elısa Tanı Kitinin Yapılması

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  Allahverdiyev A. , Bağırova M. (Yürütücü)

 • 2010 - 2014Kordon Kanı Mezenkimal Kök Hücrelerinin Hepatosit Hücrelerine Farklılaşmasının Optimizasyonu.

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ALLAHVERDİYEV A. (Yürütücü)

 • 2012 - 2013Insan Olfaktör Kök Hücrelerin İzolasyonu Kültürünün Yapılması Karakterizasyonu Ve Hasar Görmüş Fasiyal Sinir Hücrelerinin (Ratlarda) İyileşmesinde Etkisinin İncelenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ALLAHVERDİYEV A. (Yürütücü)

 • 2011 - 2013Processing and Characterisation of Antimicrobial Alumina (Al 2 O 3 ) Ceramics by Electrophoretic Deposition and Extrusion Techniques Using Hydrothermally Synthesised Nano-powders

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  Allahverdiyev A. , Bağırova M. (Yürütücü)

 • 2011 - 2013Development of Cell Culture Models on Determination of Metallic Nanoparticles’ Toxicity

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ALLAHVERDİYEV A.

 • 2011 - 2013Elektrospinning yöntemiyle üretilen nanoyüzeylerin biyo-uyumluluğunun araştırılması

 • 2011 - 2013Investigation Of Suitability Of Electrospun Polyethylene Terephthalate (PET) Nanosurfaces For Scaffold Applications

  TÜBİTAK Projesi

  ALLAHVERDİYEV A.

 • 2011 - 2013Elektrospinning yöntemiyle üretilen nanoyüzeylerin biyo-uyumluluğunun araştırılması

  TÜBİTAK Projesi

  ALLAHVERDİYEV A.

 • 2009 - 2012Nano-Yapılı Antimikrobiyal Kaplamaların Üç Boyutlu Metalik Filtreler Üzerine Elektrokinetik Biriktirme Yöntemi Kullanılarak Eldesi ve Karakterizasyon

 • 2009 - 2011İstanbul’daki Kan Merkezlerinden Elde Edilen Donör Kan Örneklerinde, Yeni ve Klasik Tanı Yöntemleri ile Leishmania’nın İncelenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  Allahverdiyev A. , Bağırova M. (Yürütücü)

 • 2008 - 2011A Novel Approach Based On Polymers, For Improving Vaccine Against To Leishmaniasis: LPG-Polymer Conjugates

 • 2004 - 2007Biomedical Materials and Artificial Tissueses

  CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

  ALLAHVERDİYEV A.

 • 2004 - 2006Epidemiolgical Analysis of Leishmania spp. (Cutanuos and Visseral) in Cukurova Region And Identification Of Leishmania Parasites

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ALLAHVERDİYEV A. (Yürütücü)

 • 2004 - 2005Visseral Leishmaniasis’in tanısında mikrokültür yönteminin uygulanması ve klasik tanı yöntemleri ile karşılaştırılması

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  Allahverdiyev A. (Yürütücü)

 • 2004 - 2005Çukurova Bölgesinde Leishmaniasis’in (kutanöz ve visseral) Epidemiyolojik Analizi ve Etken Leishmania Parazitlerinin Tiplendirilmesi

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  Allahverdiyev A. (Yürütücü)

 • 2004 - 2005Micro Cultur Method for Visseral Leishmaniasis Diagnosis and Comparing With Classic Methods

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ALLAHVERDİYEV A. (Yürütücü)

 • 2003 - 2005Çukurova Bölgesinde Rastlanan Leishmania Parazitlerinin Tiplendirilmesi

  CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

  ALLAHVERDİYEV A. (Yürütücü)

 • 2003 - 2005Kutanöz Leishmaniasis’li hastalardan izole edilen Leishmania parazitlerinin biyolojik özellikleri ile bu hastaların immun ve kliniğinin karşılaştırılarak tedavinin yönlendirilmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  Allahverdiyev A. (Yürütücü)

 • 2003 - 2005Comparation of Classic Methods for Cutanous Leishmaniasis Diagnosis and Development of a New Sensitive Culture Method

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  Allahverdiyev A. (Yürütücü)

 • 2003 - 2005Identification of Leishmania Species in Cukurova Region

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ALLAHVERDİYEV A. (Yürütücü)

 • 2002 - 2003Çeşitli kültür ortamında Leishmania’nın amastigot formlarının üremesine etki eden faktörlerin araştırılması

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  Allahverdiyev A. (Yürütücü)

Patent

 • 1988Method of Guantitative Determination of Reticulocytes in The Blood

  Patent

 • 1985Besiyerlerin süzülmesinde kullanılan milipor filtrelerinin sterilizasyon öncesi bütünlüğünün tayinin kolaylaştırılması

  Faydalı Model

 • 1993The Approach Cultivation of Erythrocytic States of Plasmodium vivax

  Patent

 • 1990Method Obtain of Biomass P. falciparum

  Patent

 • 1985Method Induction of Reticulocytes in Experimental Animals

  Faydalı Model

 • 1985Method cultivation of erythrocytic stages of P.falciparum

  Faydalı Model