Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Transfer Effects in Multilingual Language Development

Foreign accent in heritage speakers of Turkish in Germany, Hagen Peukert, Editör, John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, 2015
Link

Manuale di Turco

attenti a quei gesti, Rosita d'amora, Editör, hoepli, 2012

Ada d’ambra

glossario, , Editör, sellerio, ss.557-559, 2005

caccia al passato

Progetto Lingua, 2003

Diğer Yayınlar