Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Deprem Hasar Görebilirliğin Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak CBS Ortamında Belirlenmesi

18. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 26 - 29 May 2021, pp.1

Hava Lidar Verilerinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Sınıflandırılması

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 25 April - 27 July 2019

SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİ KULLANILARAK HAVZA SINIRLARININ BELİRLENMESİ ve İSTATİSTİKSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

6th INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL AND MEDICAL SCIENCES, Adana, Turkey, 08 March 2019, pp.70-84

3B-CBS için 3B Kapalı Alan Navigasyonu

VII. Uzaktan Algılama CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2018), Eskişehir, Turkey, 18 September 2018, pp.19-20

Spatial Statistics for Model Generalization of Stream Networks in GIS

Çanakkale Onsekiz Mart University Internatıonal Symposium on GIS Applications in Geography & Geosciences, Çanakkale, Turkey, 18 October 2017

Comparison of past and present maps of Istanbul historic peninsula in GIS, based on the insurance maps of Jacques Pervititch

12th ICA Conference Digital Approaches to Cartographic Heritage, Venedik, Italy, 26 April 2017, pp.15-28

Determining Weights of the Attributes in the Model Generalization of River Networks

26th International Cartographic Conference, Dresden, Germany, 25 - 30 August 2013 Creative Commons License

Effects of Normalization in Clustering

14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 14 - 17 May 2013 Creative Commons License

CLUSTERING APPROACHES FOR HYDROGRAPHIC GENERALIZATION

9th International Symposium on Surface Models for Geosciences (GIS), Ostrava, Czech Republic, 23 - 25 January 2012, pp.241-260 Creative Commons License identifier

A GIS Approach to Fire Station Location Selection

4th International Symposium on Geo-information for Disaster Management, Gi4DM 2011, Antalya, Turkey, 3 - 08 May 2011 Creative Commons License identifier

Electromagnetic Coverage Calculation in GIS”, The 5th International Symposium on Mobile Mapping Technology

The 5th International Symposium on Mobile Mapping Technology, Padua, Italy, 29 - 31 May 2007

Books & Book Chapters

Genç Kuşak Haritacıların Yüzyıla Bakışı

in: YTÜ'nün Türk Haritacılığına Katkıları, Mehmet SELÇUK, Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, pp.181-196, 2014

Other Publications